Mikko Rajavuori profiilikuva
Mikko
Rajavuori
dosentti, oikeustiede
apulaisprofessori, oikeustiede

Contact

Asiantuntijuusalueet

talousoikeus
kestävä yritystoiminta
kansainvälinen talousoikeus
ilmasto-oikeus
ihmisoikeudet

Biografia

Mikko Rajavuori on oikeustieteen apulaisprofessori ja talousoikeuden dosentti Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 

Rajavuori toimii säännöllisesti viranomaisten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijana muun muassa investointi- sekä business & human rights -kysymyksissä. 

Aiemmin Rajavuori on toiminut yliopistonlehtorina ja Suomen Akatemian tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston ilmasto- energia- ja ympäristöoikeuden keskuksessa (CCEEL). 

Opetus

Rajavuori vastaa yhtiöoikeuden perusteiden opetuksesta. Tämän lisäksi hän vetää Kestävän yritystoiminnan oikeudelliset rakenteet -erikoistumisjaksoa ja Yhtiö globaalissa taloudessa ja yhteiskunnassa -teemaista syventävien ryhmää.  ​​​

Tutkimus

Rajavuoren tutkimusintressit ulottuvat yritysjuridiikasta kansainväliseen talousoikeuteen sekä ilmasto-oikeuteen ja kestävyyssääntelyyn. Hänen monialaisen tutkimusotteensa keskiöön nousee usein yritys erilaisten oikeudellisten järjestelmien, esimerkiksi yksityis- ja julkisoikeuden tai kansallisen ja kansainvälisen oikeuden, solmukohtana.

Rajavuori julkaisee aktiivisesti sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Hänen tutkimusartikkelejaan on ilmestynyt keskeisissä kansainvälisissä aikakausijulkaisuisuissa, joita ovat muun muassa Regulation & Governance, European Journal of International Law, Transnational Legal Theory ja Energy Policy. 

Rajavuori on johtanut kahta Suomen Akatemian tutkimusprojektia. Akatemian tutkijatohtorirahoituksella toimiva The Law of the Green Developmental State: State Shareholders in Climate Governance (9/2019-3/2022) -projekti tarkasteli oikeudellisia järjestelmiä, jotka rakenteistavat, muokkaavat ja legitimoivat valtion markkinainterventioita osana ilmastonhallintaregiimiä. 

Suomen Akatemian projektirahoituksella toimivan tutkimuskonsortion Law for Secure Supply: Internalizing the Crisis Exceptions (8/2020-11/2023) osahanke puolestaan keskittyy rajat ylittävien yrityskauppojen rajoittamiseen osana huoltovarmuussääntelyä.

Julkaisut

Järjestä: