Emma Holkeri profiilikuva
Emma
Holkeri
projektitutkija, oikeustiede
väitöskirjatutkija, oikeustiede
LL.M
LAWPOL, Lakitutka (lakitutka.fi); European Group for the Study of Deviance & Social Control (Suomen yhteyshenkilö)

Ota yhteyttä

+358 29 450 4416
+358 50 412 8351
Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kriittinen kriminologia
rikollisuuden määrittely
tiedontuotanto
oikeussosiologia
kriittinen kontrollin tutkimus
poliisikontrolli ja turvallisuus
kouluampumiset
kouluväkivalta
nuoret
WPR-menetelmä
ontologinen politiikka
kriittinen diskurssianalyysi
subjektiivisuus
refleksiivisyys
laadullinen tutkimus

Opetus

Opetuksessani keskeistä on tehdä kriminologiaa tieteenalana ymmärrettäväksi siihen ensi kertaa tutustuville. Luennoillani tyypillisesti käsittelen sitä, mitä kriminologia on ja mitä se voisi olla. Erityisesti osaamiseni liittyy kriittisestä kriminologiasta luennointiin ja sen konkretisointiin esimerkeillä Suomen kontekstista. Opetukseeni ammennan niin omasta väitöstutkimuksestani kuin muusta ajankohtaisesta kriminologisesta tutkimuksesta. Olen esimerkiksi käsitellyt poliisiväkivaltaa ja seksuaalisen väkivallan uhrien syyllistämistä, käynyt läpi metodologisia tematiikkoja, sekä edistänyt kriittistä rikostilastojen ja media-aineistojen lukutaitoa.

Tiedekunnassa olen osallistunut useamman vuoden ajan Oikeussosiologian ja kriminologian perusteet -kurssin opetukseen, ja toiminut kurssista vastuussa olevana yliopisto-opettajana syksyllä 2022. Vuonna 2020 opetin vastaavaa kurssia avoimessa yliopistossa kollegani kanssa. Tiedekunnassa olen myös luennoinut kriminologiaan liityvillä erikoistumisjaksoilla sekä syventävissä, ja ohjannut kriminologian aihepiiriin kytkeytyviä pro gradu -töitä.Yksittäisiä kriminologian alkeisiin liittyviä luentoja olen pitänyt myös poikkitieteellisesti esimerkiksi yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkimus

Väitöskirjani keskiössä on koulu-uhkausten ilmiö, jonka kontrollointi sekä akateeminen käsitteellistäminen on muuttunut kouluampumisten jälkeen. Havainnollistan empiirisen aineiston avulla ongelmia koulu-uhkausten tutkimuksen tiedontuottamisessa. Reflektoin myös omaa tutkimusprosessiani tältä kannalta, peilaamalla tieteenfilosofiseen keskusteluun tutkimuksen ja tiedon objektiivisuudesta. Nojaan kriittiseen kriminologiaan, joka havainnollistaa määrittelyä vallankäyttönä ja korostaa kontrollin selektiivisyyttä, erityisesti kritisoiden valtavirtakriminologian tiedonintressejä ja vallankäytön analyysin sivuuttamista. Tarkastelen koulu-uhkauksia esimerkkinä väkivaltaan puuttumisen ja puuttumattomuuden kietoutumisesta yhteiskunnassa. Kiinnitän huomiota nuorten 'riskillä merkittyyn' asemaan. Kritisoin uhka-analyysiä ja ehdotan vaihtoehtoisia tapoja, mm. nojaamalla kriittiseen pedagogiseen tutkimukseen.

Julkaisut

Järjestä: