Emma Holkeri profiilikuva
Emma
Holkeri
tohtorikoulutettava, Oikeustiede
LL.M

Ota yhteyttä

+358 29 450 4416
+358 50 412 8351
Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kriminologia
oikeussosiologia
kontrollitutkimus
laadullinen tutkimus
diskurssianalyysi
akateemisen tiedon tuottaminen

Opetus

Oikeussosiologian ja kriminologian perusteet

Yhteiskunnallinen turvallisuus - syventävät

Pro gradu -töiden ohjaaminen

Tutkimus

Väitöskirjani tavoitteena on tarkastella sitä, miten koulussa tapahtuva nuorten uhkailukäyttäytyminen on käsitteellistetty Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisten jälkeen, sekä sitä, millaisia vaikutuksia tällä käsitteellistämisellä on ollut ilmiön kontrolloimiseen. Olen kiinnostunut Jokelan kouluampumisen jälkeen käyttöönotetusta termistä “koulu-uhkaus”, jolla tarkoitetaan nuorten tekemiä uhkauksia uuden kouluampumisen toteuttamisesta. Väitöskirjaprojektini valmistuneen osan keskeisin havainto kyseenalaistaa tämän termin tavanomaisen merkityssisällön: ”koulu-uhkaukset” eivät välttämättä sisällä lainkaan viittauksia kouluampumisiin, ja vastaavantyyppisiä uhkauksia on tehty jo ennen kouluampumistapauksia. Vaikka ilmiö ei vaikuta muuttuneen, sen kontrollointi on muuttunut koulun sisäisestä kurinpidosta poliisiasiaksi. Tällä hetkellä tutkin sitä, miten “koulu-uhkaukset” konstruoidaan tutkimuskirjallisuudessa ja raporteissa sekä toisaalta koulukontrollia käsittelevissä lainvalmistelumateriaaleissa. Kiinnostuksen kohteita: Turvallistaminen Kriittinen kriminologia Kontrollin tutkimus Diskurssianalyysi

Julkaisut

Järjestä: