Henni
Parviainen
tohtorikoulutettava (tutkijakoulut), oikeustiede
OTM, KTM

Asiantuntijuusalueet

työoikeus
tietosuoja ja yksityisyyden suoja työelämässä

Biografia

Henni Parviainen kirjoittaa väitöskirjaa algoritmisen päätöksenteon ja tekoälyn käytön oikeudellisista rajoista rekrytoinnissa. Parviainen tutkii, millaisia oikeudellisia reunaehtoja algoritmisen päätöksenteon ja tekoälyn käytölle rekrytointikontekstissa on EU:n tasolla säädetty. Tarkastelun keskipisteessä ovat työnhakijoiden perusoikeudet – muun muassa oikeus tietosuojaan sekä syrjimättömään kohteluun. Toisaalta arvioitavaksi nousevat myös sääntelyn työnantajille sekä algoritmisten rekrytointijärjestelmien kehittäjille asettamat rajoitukset. 

Julkaisut

Järjestä:

Työsuhteet (2019)

Henni Parviainen
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))