Iina
Järvinen
tutkijatohtori, oikeustiede
Työskentelen JuRe-hankkeessa perusoikeuksiin ja pandemian jälkeiseen elpymiseen keskittyvässä työpaketissa.

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

valtiosääntöoikeus
perusoikeudet
koulutusoikeus
koulutuspolitiikka
sosiaalioikeus
aikuiskasvatus
yliopistopedagogiikka

Biografia

Olen tutkija ja opettaja. Työlläni haluan vaikuttaa siihen, että yhteiskunta olisi oikeudenmukaisempi ja paremminvoiva paikka jokaiselle - erityisesti heille, jotka ovat tavalla tai toisella heikommassa asemassa.

Keskeiset tutkimukselliset kiinnostuksenkohteeni ovat koulutus ja sivistys sekä sosiaaliturva. Olen kiinnostunut eriarvoisuudesta ja ajattelen, että oikeus on keskeinen keino, jolla voidaan vaikuttaa eriarvoisuuden kehitykseen. Lähestymistapani on oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen. 

Väittelin syksyllä 2023 otsikolla "Itsensä kehittäminen köyhyydessä". Tutkimuksessa tarkastellaan sivistystä ja köyhyyttä arvojen, oikeusnormien ja todellisuuden vuorovaikutuksessa. 

Lisäksi olen aikuiskasvatukseen ja yliopistopedagogiikkaan erikoistunut opettaja. Opettajana haluan tukea jokaisen yksilöllistä oppimisprosessia. Yksilöllinen prosessi tapahtuu kuitenkin aina jossakin ympäristössä ja yhteisössä. Siksi opettajana ja ohjaajana panostan vuorovaikutuksellisuuteen ja yhteisöllisyyden luomiseen. 

Olen Sivistykselliset oikeudet ja vapaa sivistystyö -julkaisusarjan toimituskunnan jäsen. Julkaisusarja on osa Sivistyksen teemavuoden ohjelmaa. 

Tutkimus

Tutkimukseni tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta tuottamalla sekä teoreettista että käytännöllistä tietoa ja ymmärrystä yhteiskunnallisen oikeustutkimuksen näkökulmasta. 

Julkaisut

Järjestä: