Anu Isotalo profiilikuva
Anu
Isotalo
oikeustiede
FT, tutkija

Contact

Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

nuoret
parisuhdeväkivalta
rasismi
monikulttuurisuus
sosiaalinen kontrolli
väkivaltatutkimus
nuorisotutkimus
intersektionaalinen tutkimus
uskontotiede
sukupuolentutkimus
etnografia

Biografia

Työskentelen Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa post doc-tutkijana. Olen valmistunut filosofian tohtoriksi uskontotieteestä Turun yliopistossa vuonna 2015. Filosofian maisteriksi valmistuin vuonna 2001 (pääaine uskontotiede). Olen koulutukseltani myös uskonnon ja psykologian aineenopettaja.

Opetus

Olen toiminut vuosien mittaan opettajana muun muassa uskontotieteen johdantokursseilla, sukupuolentutkimuksen verkkokurssilla sekä tutkimusaiheisilla vierailuluennoilla (esim. Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu). Päätoiminen opetuskokemukseni on kertynyt lukion psykologian ja tiedonteorian opettajan tehtävissä Turun normaalikoulun englanninkielisellä IB-linjalla. Olen työskennellyt myös lukion ja yläkoulun uskonnon opettajana sekä opetusharjoittelua ohjaavana opettajana.

Tutkimus

Tarkastelen tutkimuksessani Suomessa toistaiseksi hyvin vähän tutkittua ilmiötä, nuorten seurustelusuhteisiin liittyvää väkivaltaa. Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esiin nuorten seurusteluväkivallan ilmiöitä ja esiintyvyyttä yhtenä poliisin tietoon tulevan parisuhdeväkivallan muotona. Tutkimustani rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.Olen aiemmin tehnyt tutkimustani Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Toimija ja rakenne oikeudessa -hankkeessa (ASLA 2015-19). Olen tätä aiemmin työskennellyt ASLA-hankkeessa projektitutkijana ja tätä ennen Nuorisotutkimusseuran GENESO-hankkeessa tutkijatohtorina (2015-16). Syksystä 2019 alkaen olen tehnyt tutkimustani Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Kiistelty suostumus -tutkimushankkeessa (CoCo 2019-23), jota rahoittaa Suomen Akatemia. Rahoitukseni tulee osan aikaa Suomen Kulttuurirahastosta, osan aikaa CoCo-hankkeesta. CoCoa johtaa nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia.
Post doc -tutkimuksessani "Nuorten seurustelusuhdeväkivalta poliisityön näkökulmasta" aineistonani ovat olleet poliisille vuonna 2013 tehdyt rikosilmoitukset tekohetkellä 15-20-vuotiaisiin nuoriin kohdistuneista pahoinpitelyistä. Näistä ilmoituksista on käsin poimittu rikosilmoitukset, joissa epäilty on kirjauksen mukaan ollut uhrin entinen tai nykyinen seurustelukumppani. Toisena aineistona ovat tutkinnassa työskentelevien poliisien haastattelut (n=21). Rikosilmoituksia ja haastatteluaineistoa tarkastellaan kahtena erillisenä aineistona, joita myös analysoidaan erilaisista näkökulmista. Syksyllä 2019 alkaneessa CoCo-hankkeessa on toteutettu 15-19-vuotiaille nuorille suunnattu kysely seurustelusuhdeväkivallan muodoista sekä haastatella nuoria väkivaltakokemuksista.

Vuonna 2015 valmistuneessa väitöskirjassani "Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset" tutkin maineen, kunniallisuuden ja "hyvän tyttöyden" sukupuolitettuja, seksuaalisia, ruumiillisia ja tilallisia määrittelyjä Suomeen pakolaisina muuttaneiden somalityttöjen arjessa. Etnografinen tutkimuksen perustui kolmen vuoden kenttätyöhön ja haastatteluihin Turussa. Tutkimusta rahoittivat Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen maakuntarahasto, Georg ja Ella Ehrnroothin säätiö, Turun yliopistosäätiö, Suomalainen Konkordia-liitto, Turun yliopiston uskontotieteen oppiaine ja Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulu.

Julkaisut

Järjestä:

Uskontotieteilijä oikiksessa (2017)

Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Isotalo A
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))