Maija Helminen profiilikuva
Maija
Helminen
oikeustiede
PhD, MSc. (Crim), MSc. (Admin)

Ota yhteyttä

Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

kansalaisjärjestöt
kriminaalipolitiikka
kriminologia
laadullinen tutkimus
lainsäädäntötutkimus

Tutkimus

Työskentelen tällä hetkellä kahden tutkimushankkeen parissa. PENVOL-hankkeessa tutkin Rikosseuraamuslaitoksen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä (rahoittajana Nordic Research Council of Criminology ja Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto). SILE-hanke on puolestaan Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Lapin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Frisky & Anjoy Oy:n muodostama konsortio, jossa tutkitaan ns. hiljaisten toimijoiden osallisuutta ja osallisuuden edistämistä heitä koskevassa lainsäädännössä sekä lainsäädännön vaikutuksia hiljaisiin toimijoihin. Hanke on Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama. Tutkin SILE-hankkeessa erityisesti vankeja koskevaa lainvalmistelua, keinoja, joilla vankien osallisuutta heitä koskevassa lainsäädännössä voitaisiin edistää ja lainsäädännön vaikutuksia vankien elämään.

Voit lukea lisää PENVOL-hankkeesta täältä: utu.fi/penvol/.ja SILE-hankkeesta täältä: https://www.hiljaisettoimijat.fi/

Julkaisut

Järjestä: