Jussi Jaakkola profiilikuva
Jussi
Jaakkola
Doctor of Laws, Master of Arts

Ota yhteyttä

+358 29 450 4410
+358 50 313 4629
Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Euroopan integraatio
verotuksen ylikansallinen hallinta
valtiosääntöteoria
politiikan teoria.

Biografia

Jussi Jaakkola valmistui Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta oikeustieteen tohtoriksi 2020, oikeustieteen maisteriksi 2013 ja humanistisesta tiedekunnasta filosofian maisteriksi 2010. Jaakkola on työskennellyt oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2014. Tällä hetkellä Jaakkola työskentelee tiedekunnassa tutkijatohtorina.

Opetus

Keväällä 2021 Jaakkola opettaa mm. erikoistumisjaksoa Raha, talous ja Euroopan unioni sekä ohjaa oikeustieteen maisterin tutkielmia.

Tutkimus

Jussi Jaakkola väitteli oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2020 väitöskirjalla European Economic Integration, Fiscal Interdependence, and the Crisis of the Social and Democratic Tax State. Väitöstutkimuksessaan Jaakkola tutki Euroopan talousintegraation vaikutuksia kansallisiin vero-oikeudellisiin järjestelmiin ja näiden vaikutusten merkitystä 1900-luvun demokratiatulkinnoille.

Jaakkolan väitöskirjan jälkeinen tutkimus keskittyy historiallisiin vaikutusyhteyksiin oikeuden, ylikansallisen talousintegraation ja demokraattisten järjestelmien välillä. Tutkimuksessaan Jaakkola on kiinnostunut poliittisten, oikeudellisten ja taloudellisten ideoiden pitkän aikavälin muutoksista kulloisissakin historiallis-kulttuurisissa konteksteissaan. Kysymykset verotuksen poliittisesta oikeuttamisesta ovat hänen tutkimuksensa keskiössä.

Julkaisut

Järjestä: