Jussi Jaakkola profiilikuva
Jussi
Jaakkola
tutkijatohtori, oikeustiede
dosentti, oikeustiede
Doctor of Laws, Master of Laws, Master of Arts

Ota yhteyttä

+358 29 450 4410
+358 50 313 4629
Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Euroopan integraatio
verotuksen ylikansallinen hallinta
EU-vero-oikeus
valtiosääntöteoria.

Biografia

Jussi Jaakkola valmistui Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta oikeustieteen tohtoriksi 2020, oikeustieteen maisteriksi 2013 ja humanistisesta tiedekunnasta filosofian maisteriksi 2010. Jaakkola työskentelee tiedekunnassa tutkijatohtorina.

Opetus

Jussi Jaakkolan opetus keskittyy Euroopan unionin vero- ja talousintegraatioon.

Tutkimus

Jussi Jaakkolan väitöskirjan jälkeinen tutkimus kohdistuu systeemisiin vaikutusyhteyksiin vero-oikeuden, ylikansallisen talousintegraation ja demokraattisten järjestelmien välillä, ennen kaikkea Euroopan unionin viitekehyksessä. Keskeisessä asemassa hänen tutkimuksessaan ovat valtioiden välistä sääntelykilpailua ja kansainvälistä kilpailukykyä koskevien poliittisten ideoiden kehitys sekä näiden vaikutus oikeuden poliittis-yhteiskunnallisen roolin muutokseen. Jaakkola on kiinnostunut poliittisten, oikeudellisten ja taloudellisten ideoiden pitkän aikavälin muutoksesta kulloisissakin historiallisissa konteksteissaan. Kysymykset veropoliittisten valintojen oikeuttamisesta ovat hänen tutkimuksensa keskiössä.

Julkaisut

Järjestä: