Jasmin
Hannonen
projektitutkija, oikeustiede
väitöskirjatutkija, oikeustiede
Doctoral Researcher, Master of Laws

Asiantuntijuusalueet

Rikosoikeus
kiihottaminen kansanryhmää vastaan
vihapuhe
sananvapaus

Opetus

Hannonen toimii rikosoikeuden oppiainetehtävässä.

Tutkimus

Jasmin Hannonen kirjoittaa väitöskirjaansa vihapuheen rikosoikeudellisen kontrolloinnin ja suojan perusteltavuudesta liberaalissa demokratiassa. Tutkimus keskittyy rikoslain tunnusmerkistöistä ennen kaikkea kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, mutta tarkastelee vihapuhetta myös laajempana ilmiönä. Teoreettisesti tutkimuksessa painottuu vihapuheen oikeudellinen määrittely sekä uhrinäkökulma eli se, millaiset ryhmät voidaan oikeudellisesti ja yhteiskunnallisesti legitimoida vihapuheen kohteeksi. Käytännöllisestä näkökulmasta keskiössä puolestaan on vihapuhetekojen moitearvostelun ja rangaistuksen määräämisen analyysi.

Julkaisut

Järjestä: