Turku Law School -opintojaksot

Turku Law School (TLS) on oikeustieteellistä opetusta tuottava Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on monipuolistaa yksiköissä annettavaa opetusta.

Turku Law School tarjoaa sekä perustutkinto-  että jatko-opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osa tutkinnostaan toisessa yksikössä. Opetuskielenä käytetään englantia ja myös tentteihin vastataan englannin kielellä, mikäli opintojakson opetussuunnitelman suoritusmuodoissa ei määrätä toisin.

Opintojaksot ovat kiinteä osa tiedekunnan tutkintoja, sillä niitä voidaan ottaa aineopintojen muiksi opinnoiksi tai erikoistumisjaksoiksi.

Turku Law School -opintojaksoille ilmoittaudutaan järjestävän yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämille TLS-opintojaksoille opiskelijat ilmoittautuvat samalla tavalla kuin muihin opintoihin ja erikoistumisjakoille. Mikäli opintojakson osallistujamäärä on rajattu, ja ilmoittautuneita opiskelijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, opiskelijat arvotaan ensin satunnaiseen järjestykseen, ja sen jälkeen valitaan opintojaksolle seuraavassa järjestyksessä: 1/3 paikoista on varattu oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille. Jäljellä oleville paikoille, osallistujien valinnassa käytetään seuraavia kriteerejä:

1) TLS-yksikköjen vaihto-opiskelijat

2) TLS-yksikköjen tutkinto-opiskelijat

3) Muut opiskelijat
 

Turku Law School -opintojaksot löydät opinto-oppaasta.

Lisätietoa Turku Law Schoolista tiedekunnan englanninkielisillä verkkosivuilla.