Turku Law School -opintojaksot

Turku Law School (TLS) on oikeustieteellistä opetusta tuottava Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on monipuolistaa yksiköissä annettavaa opetusta.

Turku Law School tarjoaa sekä perustutkinto-  että jatko-opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osa tutkinnostaan toisessa yksikössä. Opetuskielenä käytetään englantia ja myös tentteihin vastataan englannin kielellä, mikäli opintojakson opetussuunnitelman suoritusmuodoissa ei määrätä toisin.

Opintojaksot ovat kiinteä osa tiedekunnan tutkintoja, sillä niitä voidaan ottaa aineopintojen muiksi opinnoiksi tai erikoistumisjaksoiksi.

Turku Law School -opintojaksoille ilmoittaudutaan järjestävän yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämille TLS-opintojaksoille opiskelijat ilmoittautuvat samalla tavalla kuin muihin opintoihin ja erikoistumisjakoille. Mikäli opintojakson osallistujamäärä on rajattu, eikä valintakriteereissä mainita muuta, vähintään 1/3 paikoista on varattu tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille. Muut paikat täytetään seuraavien kriteerien mukaisesti:

1) TLS-yksikköjen vaihto-opiskelijat

2) TLS-yksikköjen tutkinto-opiskelijat

3) muut oikeustieteen opiskelijat

4) muut kuin oikeustieteen opiskelijat, joille on myönnetty sivuaineoikeus tai JOO-oikeus ko. opintojaksoille.

Turku Law School -opintojaksot löydät opinto-oppaasta.

Lisätietoa Turku Law Schoolista tiedekunnan englanninkielisillä verkkosivuilla.