Muut opiskelumahdollisuudet oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Perustutkintojen ja jatkotutkintojen lisäksi oikeustieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa sivuainopintoja, erillisopintoja, JOO-opintoja ja täydentäviä opintoja. Oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja voi suorittaa myös avoimen yliopiston opintoina.

Sivuaineopinnot

Oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa Turun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoille sivuaineopintoja. Aineopintojen oikeudenalojen perusteita voi suorittaa sivuaineopintoina enintään neljä opintojaksoa. Vaihtoehtoisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa hallinto-oikeuden, kansainvälisen oikeuden, oikeussosiologian ja kriminologian tai valtiosääntöoikeuden sivuaineen ja luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijat ympäristöoikeudelliset aineopinnot.

Aineopintojen muita (ent. valinnaisia) opintojaksoja voidaan suorittaa sivuaineopintoina vain siinä tapauksessa, että opiskelija on saanut opinto-oikeuden opintojaksolle, sille jää tilaa tiedekunnan omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisen jälkeen ja että opintojakson suorittamisen edellytykset täyttyvät. Perusopintoja ja aineopintojen erikoistumisjaksoja ei voi suorittaa sivuaineopintoina. Johtokunta voi erityisestä syystä myöntää syventävien opintojen suoritusoikeuksia.

Sivuaineopinto-oikeutta tulee hakea. Tarkemmat tiedot ja ohjeet sivuaineopiskelusta opinto-oppaassa ja tiedekunnan intranet-sivuilla (vaatii yliopiston käyttäjätunnuksen).

Erilliset opinnot

Erilliset opinnot Turun yliopistossa

Myös ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastamispäätöksessä edellytettyjä täydentäviä opintoja suoritetaan erillisopintoina.

JOO-opinnot

Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Turun yliopiston opiskelija voi siis opiskella tutkintoonsa kuuluvia opintoja myös muissa yliopistoissa ja vastaavasti muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintoja Turun yliopistossa.
 
Hakemista koskevat ohjeet, tietoa yliopistojen JOO-opintotarjonnasta sekä JOO-hakulomake ovat käytettävissä joustavan opinto-oikeuden verkkopalvelussa. Järjestelmään kirjaudutaan voimassaolevalla yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 
Oikeustieteellisestä tiedekunnasta JOO-oikeutta hakevalle opiskelijalle voidaan myöntää opinto-oikeus enintään neljään aineopintojen opintojaksoon oikeudenalojen perusteista. Mukaan lasketaan myös aiemmin tiedekunnassa, esimerkiksi sivuaineopiskelijana, suoritetut perusteiden opintojaksot. Aineopintojen muita opintoja (ent. valinnaiset) voi suorittaa vain, jos opiskelija on saanut opinto-oikeuden opintojaksolle, sille jää tilaa tiedekunnan omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden jälkeen ja jos opintojakson suorittamisen edellytykset täyttyvät. Perusopintoja tai aineopintojen erikoistumisjaksoja ei voi suorittaa JOO-opintoina. Johtokunta voi erityisestä syystä myöntää syventävien opintojen suoritusoikeuksia.
 
Opinto-oikeus voidaan pääsääntöisesti myöntää hakemuksen jättämistä seuraavan lukukauden alusta. Kaikissa tapauksissa hakemus on jätettävä tiedekuntaan hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen haettavan opintojakson opetuksen alkamista.

JOO-oikeuden saaneen opiskelijan tulee ilmoittautua opintojaksoille Nettiopsussa.

Tutkinnon täydentäminen

Tutkintoaan täydentävillä opiskelijoille voidaan myöntää opinto-oikeus enintään neljään aineopintojen opintojaksoon oikeudenalojen perusteista. Mukaan lasketaan myös aiemmin tiedekunnassa esimerkiksi sivuaineopiskelijana suoritetut perusteiden opintojaksot. Aineopintojen muita opintojaksoja voidaan suorittaa täydentävinä opintoina vain siinä tapauksessa, että opiskelija on saanut opinto-oikeuden opintojaksolle, sille jää tilaa tiedekunnan omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisten jälkeen ja että opintojakson suorittamisen edellytykset täyttyvät. Perusopintoja ja aineopintojen erikoistumisjaksoja ei voi suorittaa täydennysopintoina.

Muissa Turun yliopiston tiedekunnissa tutkinnon suorittaneita tutkinnon täydentäjiä koskevat sivuaineopiskelua koskevat ohjeet siten, että etusijalla sivuaineopintoihin ovat vielä perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tarkempia ohjeita tutkinnon täydentämisestä  Turun yliopistosta valmistumisen jälkeen