alt=””

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Onko tavoitteenasi hakea tutkinto-opiskelijaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan? Tarvitsetko oikeudellista tietoa ja osaamista työelämässä tai esimerkiksi järjestötoiminnassa? Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille juridiikasta kiinnostuneille.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeusnotaarin (ON) tutkintoon kuuluvia opintoja: Perusopinnot-opintojakso, aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksoja ja aineopintojen muita opintoja.

Avoimessa yliopistossa oikeustieteelliset opinnot aloitetaan Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojaksolla. Opintojakson suoritus on edellytyksenä muille opintojaksoille ilmoittautumiseen lukuunottamatta muutamia aineopintojen Muut opinnot -opintojaksoja.

Opinnot sopivat kaikille oikeustieteellistä tietoa tarvitseville ja tutkinto-opintoihin tähtääville. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot antavat mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon myös avoimen väylän kautta.

Opintotarjonta lukuvuonna 2023 - 2024

Koko tarjontaan voit tutustua avoimen yliopisto-opetuksen opinto-oppaassa. Kaikki opintojaksot löytyvät myös alla olevasta valikosta, jossa ovat Turun yliopistossa järjestettävien opintojen osalta jaksokohtaiset tiedot aikatauluista sekä linkit oppaaseen ja ilmoittautumiseen. Kevätlukukauden 2024 jaksojen opetusohjelmat julkaistaan viimeistään marraskuussa.

> Opinto-opas

ESITTELYTILAISUUS
Esittelytilaisuus pidetään 3.8.2023 klo 17:00 - 18.30 Zoomissa. Lisäksi julkaistaan infotallenne.

> Tapahtumakalenteri

OPINTOJEN ESITTELYTILAISUUDEN TALLENNE v. 2022
> Esittelytallenne

KESÄN 2023 OPINTOTARJONTA

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot tai lähiopetuksena Tampereen kesäyliopistossa 5.6., 7.6. ja 12.6.. Ks. lisätietoja alla olevasta valikosta.
 • Lainvalmistelun perusteet ja Lakitutka oikeudellisen tiedon lähteenä 4 op, verkko-opetus 30.5. ja 13.6., ks. muut opinnot. - Kurssi on täynnä!
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävä opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteen opiskelun ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille. Opintojakso järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojakso on esitietovaatimuksena avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäville oikeustieteen perusopintojen opintojaksolle ja aineopintojen opintojaksoille. Jakso tulee olla suoritettuna ja merkittynä opintorekisteriin ennen kuin opinto-oikeus muihin opintoihin voidaan myöntää. Esitietovaatimuksina voidaan hyväksyä myös muu vastaava opintojakso, ks. ohje alla.

Opintojakson suoritusta ei voi sisällyttää oikeustieteellisessä tiedekunnassa ON- tai OTM-tutkintoon. Jakson suoritusta ei myöskään huomioida oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen yliopiston väylän haussa.

Opintojakson sisältö:

 • Johdatus oikeustieteen yliopisto-opintoihin

 • Oikeus ja oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnassa

 • Oikeudelliset käsitteet ja oikeudenalajaotuksen yleispiirteet

 • Oikeudellinen sääntely

 • Lainsäädäntö ja sen synty

 • Oikeuden kansainvälisiä, ylikansallisia ja globaaleja ulottuvuuksia

 • Tuomioistuinten toiminta

 • Oikeudellisen tiedonhaun perusteet

 • Opiskelutaidot

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, toteutustapoihin ja aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Verkko-opinnot

Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti ja täysin etäopiskeluna koko lukuvuoden ajan - myös kesällä.

Ilmoittautuminen: Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta. Opintomaksu 30 euroa.

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2023 opintojaksolle 1.1. - 21.6.2023

> Ilmoittautuminen syyslukukauden 2023 opintojaksolle 7.8. - 17.12.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2024 opintojaksolle alkaa tammikuun alussa

Opintojakso yhteistyöoppilaitoksissa

Opintojakso on tarjonnassa seuraavissa opistoissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Helsingin aikuisopisto, HEO Kansanopisto, Hiiden opisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Päivölän opisto, Tampereen kesäyliopisto (alustavasti myös kesällä 2024), Turun kristillinen opisto, Työväen Akatemia.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja suoraan opistosta ja ilmoittaudu ensin opistoon. Saat opistosta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Opintojaksoa vastaavien opintojen hyväksyttäminen

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojaksoa vastaa Turun yliopistossa aiemmin suoritettu Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso (2 - 5 op).

Opintojaksoa voivat vastata myös muut toisessa korkeakoulussa suoritetut saman tasoiset ja -sisältöiset opinnot. Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset johdatuskurssit ovat suoraan hyväksyttävissä, mutta myös ne pitää hyväksyttää alla olevan ohjeen mukaan. Muiden opintojen vastaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Lähetä hakemus opintosihteeri Minna Moilaselle sähköpostitse osoitteella minna.moilanen@utu.fi.

Hakemukseen tulee sisältyä
1) kuvaus opinnoista, joiden suorittamisen perusteella esitietovaatimusten hyväksymistä haetaan sekä
2) opintorekisteriote tai muu todistus opintosuorituksista.

Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin, sillä hakemus pitää olla hyväksyttynä ja suoritus merkittynä opintorekisteriin ennen kuin sinulle voidaan myöntää opinto-oikeus perusopintoihin tai aineopintojen opintojaksoille.

Vastaavuudesta päättää opintojakson vastuuopettaja. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut avoimen yliopiston opintosihteerille. Vastaavuudesta ei saa merkintää Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritusrekisteriin.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun II 3 op

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävä opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteen opiskelun ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille ja Johdatus I -jakson suorittaneille. Opintojakson voi suorittaa verkko-opintoina itsenäisesti ja täysin etäopiskeluna sekä syys- että kevätlukukaudella.

Opintojakson suoritusta ei voi sisällyttää oikeustieteellisen tiedekunnan ON- tai OTM-tutkintoon, eikä jaksoa otetaan huomioon oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen väylän haussa. Tutkinto-opinnoissa opintojakso on tarkoitettu oikeustieteen sivuaineopiskelijoille ja lisäksi se kuuluu yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintoihin.

Opintojakson sisältö:

 • Johdatus oikeustieteen yliopisto-opintoihin
 • Oikeudelliset käytännöt ja käsitteet
 • Oikeudellinen argumentaatio
 • Oikeustieteellisen kirjoittamisen perusteet
 • Oikeuden eurooppalaiset, kansainväliset ja globaalit ulottuvuudet
 • Erilaiset oikeudelliset lähteet

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojakson sisältöön, toteutustapoihin ja aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena opintojakson opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus. Opintomaksu on 45 euroa. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksolle alkaa 8.8.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden opintojaksolle alkaa 5.12.2023

Perusopinnot: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena syyslukukaudella 2023. Opetus pidetään päiväaikaan.

Perusopintojen suorituksen voi hyväksyttää osaksi ON-tutkintoa, jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden tiedekunnassa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa:

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena opintojakson opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus (ks. lisätietoja Johdatus-jakson esittelystä). Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu 180 euroa. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 7.8.2023 alkaen

Aineopinnot: Oikeudenalojen perusteet -opintojaksot

Oikeudenalojen perusteet -opintojaksojen tavoitteena on antaa perustiedot ja kokonaiskuva kunkin oikeudenalan keskeisistä lähtökohdista ja yleisistä opeista sekä niiden yhteyksistä muuhun oikeusjärjestykseen ja -ajatteluun.

ON-tutkintoon sisältyy 16 oikeudenalojen perusteiden opintojaksoa, yhteensä 109 op. Kaikki jaksot järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena. Osa jaksoista on tarjonnassa myös yhteistyöoppilaitoksissa.

Turussa lähiopetuksena ja verkossa järjestettävät opinnot

Opintojaksoja järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena päiväaikaan ja erikseen ilta-aikaan (klo 16 jälkeen) tai viikonloppuisin järjestettävänä avoimena yliopisto-opetuksena. Verkko-opintoihin voi osallistua joustavasti paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi muissa korkeakouluissa useilla paikkakunnilla. Moode-tentit suoritetaan verkossa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa (linkki jakson nimessä). Opetusajat löytyvät oppaan kohdasta Toteutukset.

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena opintojaksojen opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus (ks. lisätietoja Johdatus-jakson esittelystä). Opiskelijavalinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

Syyslukukausi 2023

Kevätlukukausi 2024

Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät opinnot

Oikeudenalojen perusteiden jaksoja järjestetään myös seuraavissa opistoissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, HEO Kansanopisto, Helsingin aikuisopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Hiiden opisto, Päivölän Opisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto, Turun kristillinen opisto, Työväen Akatemia.

Opistot järjestävät seuraavia jaksoja (tarjonta vaihtelee opistoittain): Esineoikeus 7 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op.

Esitietovaatimuksena opintojaksojen opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja suoraan opistosta ja ilmoittaudu ensin opistoon. Saat opistosta sen jälkeen ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

> Opistojen yhteystiedot

Aineopinnot: Muut opinnot

Opintojaksoja järjestetään verkko-opintoina, joista osa suoritetaan itsenäisesti opiskellen.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa (linkki jakson nimessä). Opetusajat löytyvät oppaan kohdasta Toteutukset.

Ilmoittautuminen: Tarkista esitietovaatimukset ja opiskelijakiintiöt, ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Jos opinnoissa on opiskelijakiintiö, opiskelijat valitaan lmoittautumisjärjestyksessä.

Syyslukukausi 2023

Kevätlukukauden ja kesän 2023 opinnot, kevätlukukausi 2024 (päivitetään)

Kieli- ja viestintäopinnot

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa seuraavat kieli- ja viestintäopinnot, jotka voi hyväksyttää osaksi ON-tutkintoa. Kieli- ja viestintäopintoja ei huomioida avoimen väylän haussa.

 • Inledning till juridisk svenska 2 op, verkko-opinnot kevätlukukaudella 2024
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
 • Puheviestintä 2 op

> Kieli- ja viestintäopinnot avoimessa yliopistossa

Ohjeita Turun yliopistossa järjestettäviin opintoihin osallistuville

Millaista opiskelu on ja miten opintoja suoritetaan
Tiedot opintojaksojen sisällöstä, opetuksesta, suoritustavoista ja aikatauluista ovat opinto-oppaassa. Linkit oppaaseen löytyvät opintojaksojen esittelyistä.
 • Oikeustieteen opiskelu on pääosin itsenäistä opiskelua oppikirjallisuuden, lakien ja asetusten parissa. Yliopisto-opinnoissa yhden opintopisteen (op) suorittaminen edellyttää keskimäärin noin 27 tunnin työpanosta, mutta oikeustieteen opinnoissa aikaa menee usein enemmän. 5 - 8 opintopisteen opintojaksoon sisältyy yleensä noin 20 t luentoja, loput 110 - 190 t ovat itsenäistä työskentelyä.

Sisältyykö kaikkiin opintojaksoihin Turun yliopistossa pidettävää opetusta? Onko luennoilla läsnäolovelvollisuus? Voiko opintoja suorittaa etäopiskeluna?

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakso suoritetaan verkko-opintoina itsenäisesti opiskellen. Opintojakson voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Myös Sosiaalioikeus 4 op -opintojakson voi suorittaa itsenäisesti etäopiskeluna.
 • Muihin opintojaksoihin sisältyy luento-opetusta. Luentoja järjestetään opintojaksosta riippuen Turun yliopistossa arkisin ilta-aikaan, joissakin opintojaksoissa myös lauantaisin ja sunnuntaisin, tai integroituna opetuksena päiväaikaan. Osa luennoista voidaan toteuttaa myös reaaliaikaisena verkko-opetuksena. Integroitu opetus tarkoittaa sitä, että avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu kiintiöpaikkoja tiedekunnan järjestämään opetukseen ts. avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen tutkinto-opiskelijoiden kanssa.
 • Luennot ovat yleensä vapaaehtoisia, mutta niille osallistuminen on suositeltavaa ja usein myös välttämätöntä, sillä opettajat käsittelevät luennoilla usein asioita ja jakavat materiaalia, jota ei saa muualta. Jos luennot tai harjoitukset ovat pakollisia, läsnäolovelvollisuudesta ilmoitetaan opinto-oppaassa.

Sisältyykö kaikkiin opintojaksoihin tenttejä? Missä tentit pidetään ja miten niihin ilmoittaudutaan?

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakson suoritustapana ovat itsenäisesti suoritettavat tehtävät.
 • Muissa opintojaksoissa tentti- tai muut suoritustavat vaihtelevat. Suoritustavat ilmoitetaan opinto-oppaassa. Tenttiperiodit ja tenttipäivät ilmoitetaan opintojaksojen tiedoissa opinto-oppaassa.
 • Jos opintojakson suorituksena on tentti, niin jakson opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttimahdollisuutta. Jos ensimmäisestä tentistä ei saa hyväksyttyä suoritusta tai haluaa korottaa arvosanaa, voi osallistua vielä kahteen tenttiin opinto-oikeuden aikana.

Miten paljon opintoja voi suorittaa lukukauden tai lukuvuoden aikana?

 • Keskimääräistä opintopistemäärää, jonka avoimessa yliopistossa oikeustieteellisiin opintoihin osallistuvat opiskelijat suorittavat lukuvuoden aikana, ei voi määritellä. Suurin osa suorittaa alle 20 op lukuvuodessa, muutamat pystyvät työn ohessakin suorittamaan 20 - 40 op, ja jotkut jopa yli 50 op lukuvuoden aikana, mutta se edellyttää jo kokopäiväistä opiskelua, varsinkin, jos arvosanojen tavoitteena on vähintään hyvät tiedot (arvosana 3 tai parempi).
 • Opintojen suorittamiseen vaikuttavat myös opiskelutaidot ja opiskelumotivaatio. Millainen oppija olet ja millaisia oppimisstrategioita osaat käyttää? Millainen olet lukijana ja kirjoittajana ja kuinka rutinoitunut opiskelija olet? Olennaisinta on motivaatio ja sen merkitys oppimiselle ja sille, miten toimit opiskelijana. Jos haluat kehittyä oppijana, kannattaa tutustua esimerkiksi avoimen yliopiston opiskelijoille tarkoitettuihin Opiskelutaito-webinaareihin, ks. Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivujen ohjevalikko.
 • Opintojaksojen opinto-oikeuden kesto ilmoitetaan opetusohjelmissa.
 • Jos opiskelet työttömänä työnhakijana, tutustu etukäteen opiskelua koskeviin ohjeisiin.
Ohjeita tutkintoon tähtääville ja avoimen väylän hakuun

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista on, jos tavoitteena on päästä tutkinto-opiskelijaksi?

 • Avoimen yliopiston opinnoilla saat valmiuksia valintakokeisiin ja oikeustieteellisen alan opiskelemiseen: opinnoissa perehdytään oikeudelliseen ajatteluun, käsitteisiin ja terminologiaan. Avoimessa yliopistossa suoritettavat opinnot ovat tutkinto-opintoihin kuuluvia opintoja, joten ne eivät käsittele suoranaisesti tiedekunnan valintakokeiden sisältöjä.
 • Avoimen yliopiston opinnoilla kehität opiskelutekniikkaasi opettelemalla oikeustieteellisen tekstin lukemista, tekemällä erilaisia tehtäviä sekä vastaamalla oikeustapauksiin ja esseekysymyksiin.
 • Suorittamalla opiskelijavalinnan hakukelpoisuusehdoissa määritellyt opinnot, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta. Väylähakuun vaadittavat opinnot on mahdollista suorittaa Turun yliopistossa. Osan väylähakuun vaadittavista opinnoista voi opiskella myös avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.

Miten opinnot kannattaa aloittaa?

 • Ilmoittaudu ensin Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojaksolle ja suorita jakso mahdollisimman pian. Jakson suorittaminen ja suoritusmerkintä opintorekisterissä on edellytyksenä opinto-oikeuden saamiselle muille oikeustieteellisille opintojaksoille.

Mitä kannattaa ottaa huomioon oman opiskelusuunnitelman laatimisessa? Ohjeita opintojaksojen valitsemiseen?

 • Tarkista syys- ja kevätlukukaudella järjestettävien opintojaksojen ilmoittautumisajat sekä opetus- ja tenttiaikataulut opinto-oppaasta. Laadi niiden perusteella oma opiskeluaikataulusi. Tutustu myös Millaista opiskelu on -ohjeisiin.

 • llmoittaudu opintojaksoille sen jälkeen, kun olet suorittanut Johdatus-jakson. Ota huomioon, että integroituna opetuksena järjestettäville opintojaksoille on yleensä paljon ilmoittautujia ja opiskelijakiintiöt (15 - 30 opiskelijaa/jakso) täyttyvät usein välittömästi ilmoittautumisen alettua. Muille opintojaksoille mahtuu mukaan myöhemminkin.

 • Voit opiskella myös ON-tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja: Inledning till juridisk svenska, Puheviestinnän perusteet, Suomen kielen kirjallinen viestintä. Kieli- ja viestintäopinnot voi sisällyttää tutkintoon, mutta niitä ei huomioida väylähaussa.

Milloin varmistuvat seuraavan vuoden opiskelijavalinnan ja avoimen väylän haun ohjeet? MItä opintojaksoja kannattaa valita väylän hakua varten?

 • Turun yliopistossa vahvistetaan opiskelijavalinnan hakukohteet, valintaperusteet ja kiintiöt vuosittain. Alustavan tiedon mukaan vuoden 2024 hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa viimeistään lokakuussa.
 • Yliopiston Avoimen väylä -sivulla on nähtävissä vuoden 2023 valintaperusteet: Väylähaussa oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan enintään 20 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintojaksoja Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintoina tai erillisten opintojen suoritusoikeudella. Hakijalla tulee olla edellä mainittuja opintoja vähintään 60 opintopistettä, joista oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja vähintään 34 op. Valinnassa opintopistemäärä ei ole ratkaiseva vaan hakupistemäärä. Valintaperusteet sisältävät tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ym. Aloituspaikoista 10 paikkaa on varattu ensikertalaisille hakijoille.
 • Väylähakuun vaadittavat opinnot voi koota seuraavista avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä opinnoista:
  • perusopinnot (12 op)
  • aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksot (avoimessa yliopistossa tarjolla 16 opintojaksoa, yhteensä 109 op)
  • aineopintojen muut opintojaksot.
 • Väylähaussa ei huomioida Johdanto-kurssia, eikä kieli- ja viestintäopintojen suorituksia.
 • Lue lisää mm. hyväksyttyjen hakupisterajoista Avoimen väylä -sivulta, ks. Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen > Oikeustieteellinen tiedekunta.

  > Turun yliopiston avoimen väylä -sivu

Opiskelun suunnittelun avuksi:

> Tietoa oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinnoista ja tiedekunnan yleiset määräykset

 

Opinnot työelämän tarpeisiin

Opintotarjonnasta voi valita opintojaksoja oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Ota huomioon, että Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I tai aiempi Johdatus oikeustieteeseen 2 - 5 op -kurssi on oltava suoritettuna ennen kuin voi saada opinto-oikeuden muille opintojaksoille. Aineopintojen opintojaksoja järjestetään syys- ja kevätlukukaudella ja myös kesällä.

Kannattaa ottaa huomioon myös, että oikeustieteellisen tiedekunnan integroituna opetuksena järjestettävillä opintojaksoilla on pienet opiskelijakiintiöt, joten näille kursseille eivät aina mahdu mukaan kaikki ilmoittautujat. Avoimen yliopiston itse järjestämässä opetuksessa kiintiöt ovat suuremmat.

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä ja aikatauluista ovat opetusohjelmissa. Kannattaa tutustua myös tutkintoon tähtääville tarkoitettuihin ohjeisiin, joissa kerrotaan opetuksen ja opiskelun käytännön asioista.

”Työssäni hallintopäällikkönä on ollut hyvä osata oikeustieteellistä termistöä ja menettelytapoja, sillä tehtäviini kuuluu esimerkiksi erilaisten sopimusten tulkintaa. Työtehtävien hoito ja asioiden selvittäminen on nopeampaa ja tehokkaampaa, kun osaan pohtia asioita myös juridisesta näkökulmasta."

"Verrattuna lyhyisiin, muutaman tunnin koulutuksiin, laajemmissa opintojaksoissa pystyy paremmin sisäistämään kokonaisuuksia, oppii ymmärtämään juridiikkaan liittyviä olennaisia termejä ja yksittäisten sanojen merkityksiä sekä asiaan liittyviä taustoja ja lakien alisteisuuksia.”

Ohjeet yhteistyöoppilaitoksen opintoihin osallistuville

Opintotarjonnasta ja ilmoittautumisesta
 • Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan avoimia yliopisto-opintoja on tarjolla myös kansanopistoissa, kesäyliopistoissa ja kansalaisopistoissa. Opinnot sopivat erityisesti välivuoden viettäjille ja valintakokeisiin tähtääville, mutta myös kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille.
 • Tiedot opistoissa järjestettävistä opinnoista löydät opintotarjonnan esittelystä. Kysy tarkemmat tiedot suoraan oppilaitoksesta.
 • Opintoihin ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen niiden omien aikataulujen ja ohjeiden mukaan. Avoimen yliopiston opintomaksun lisäksi opistot voivat laskuttaa opiskelijoilta oman maksunsa.
 • Jokaiselle opintojaksolle on ilmoittauduttava myös avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Yhteistyöoppilaitos antaa opiskelijoilleen opetusohjelman linkin ja ohjeet siitä, milloin ilmoittautumisaika alkaa ja päättyy.
 • Yleiset ohjeet ovat llmoittautuminen opintoihin -sivulla.
Opiskelusta ja opintojen suorittamisesta
 • Ennen opintojen alkua avoin yliopisto lähettää opintoryhmälle infokirjeen, jossa on ohjeita opiskelun aloittamiseen, Moodle-oppimisympäristön käyttöön ym.
 • Yhteistyöoppilaitoksen oma opettaja tai tuutori neuvoo ja ohjaa opintojen suorittamisessa.