Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Onko tavoitteenasi hakea tutkinto-opiskelijaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan? Tarvitsetko työelämässä tai järjestötoiminnassa oikeudellista tietoa ja osaamista? Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille juridiikasta kiinnostuneille.

Avoin yliopisto oikeustieteen opinnot

Avoimessa yliopistossa voi opiskella Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkintoon kuuluvia opintoja: perusopinnot, aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksot ja aineopintojen muita opintoja.

Tutkinto-opintoihin tähtäävät voivat hankkia opinnoilla valmiuksia valintakokeeseen. Opintojen perusteella on mahdollista hakea tiedekuntaan myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssi

Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2 - 5 op) ennen muille oikeustieteellisille opintojaksoille osallistumista.

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä ja eri oikeudenalojen peruskysymyksistä.

Kurssi järjestetään vain avoimena yliopisto-opetuksena. Kurssin suoritusta ei voi sisällyttää ON- tai OTM-tutkintoon oikeustieteellisessä tiedekunnassa, eikä sitä huomioida väylähaussa. Jos olet suorittanut vastaavan kurssin muualla, voit saada sen perusteella oikeuden ilmoittautua avoimen yliopiston oikeustieteellisiin perus- ja aineopintoihin, ks. ohjeet alla.

Johdatus oikeustieteeseen -kurssi järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Kurssi on tarjonnassa myös verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan.

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2019

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2020

> Opetusohjelma kesä 2020

HUOM! Jos opetusohjelmalinkki ei avaudu suoraan oikean lukukauden sivulle, klikkaa linkkiä uudestaan!

Perusopinnot ja aineopintojen opintojaksot

Johdatus oikeustieteeseen -kurssin suorittamisen jälkeen voi ilmoittautua perusopintoihin ja aineopintojen opintojaksoille. Perus- ja aineopintojen suoritukset voi korvata/hyväksilukea ON-tutkintoon, jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden tiedekunnassa.

 • Perusopinnot: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op.Opinnot antavat perustiedot normijärjestelmistä ja oikeudellisesta sääntelystä sekä oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta.
 • Aineopinnot: oikeudenalojen perusteet -opintojaksot: ON-tutkintoon sisältyy yhteensä 16 oikeudenalojen perusteiden opintojaksoa (109 op). Kaikki jaksot ovat tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena. Opintojaksojen tavoitteena on antaa perustiedot ja kokonaiskuva kunkin oikeudenalan keskeisistä lähtökohdista ja yleisistä opeista sekä niiden yhteyksistä muuhun oikeusjärjestykseen ja -ajatteluun.
 • Aineopinnot: muut opinnot: Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät kaksi opintojaksoa antavat valmiuksia oikeustieteellisen lähdeaineiston tiedonhakuun sekä opiskelu- ja oppimistaitojen kehittämiseen.

Opintoja järjestetään Turun yliopistossa lähiopetuksena ilta-aikaan ja lauantaisin sekä integroituna opetuksena päiväaikaan. Opiskelijakiintiöt ilmoitetaan opetusohjelmissa. Joitakin aineopintojen opintojaksoja järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa.

> Opetusohjelma syyslukukausi 2019: Perusopinnot

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2019: Aineopintojen jaksot

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2020: Aineopintojen jaksot

> Opetusohjelmat: Hallinto-oikeus, kesä 2020

Kieli- ja viestintäopinnot

Opintotarjontaan sisältyy oikeustieteellisen tiedekunnan kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva Inledning till juridisk svenska 2 op -kurssi.

> Kieli- ja viestintäopinnot

"Johdatus oikeustieteeseen -kurssilla on kattava aineisto. Oikeustapausharjoitukset ovat tuiki tärkeitä."

"Työoikeuden opintoja voi suositella esimerkiksi esimiehille, HR-henkilöstölle, työhönoton ja palkanlaskennan parissa työskenteleville sekä erilaisia sopimuksia tekeville."

Ohjeita Turun yliopistossa järjestettäviin opintoihin osallistuville

Millaista opiskelu on - ohjeita opiskelun suunnitteluun
Tutustu ensin opintojen opetusohjelmiin. Opetusohjelmissa ovat tiedot opintojen sisällöstä, opetuksesta, suoritustavoista ja aikatauluista. Lisäksi niissä on tiedot ilmoittautumisajoista ja opiskelijakiintiöistä. Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen. Opintotarjonnan tiedot on koottu myös esitteeseen:
 
 
Kun suunnittelet opintojaksojen valintaa ja opiskeluaikataulujasi, ota huomioon ainakin seuraavat seikat oman opiskelusuunnitelmasi ja opintojen suorittamisen kannalta:
 • Oikeustieteen opiskelu on pääosin itsenäistä opiskelua oppikirjallisuuden, lakien ja asetusten parissa. Yliopisto-opinnoissa yhden opintopisteen (op) suorittaminen edellyttää keskimäärin noin 27 tunnin työpanosta, mutta oikeustieteen opinnoissa aikaa menee usein enemmän. 5 - 8 opintopisteen opintojaksoon sisältyy yleensä noin 20 t luentoja, loput 110 - 190 t ovat itsenäistä työskentelyä.
 • Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy luento-opetusta. Luennot järjestetään Turun yliopistossa lähiopetuksena ilta-aikaan ja lauantaisin sekä integroituna opetuksena päiväaikaan. Integroitu opetus tarkoittaa sitä, että avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu kiintiöpaikkoja tiedekunnan järjestämään opetukseen. Kiintiöt ilmoitetaan opetusohjelmissa. Luennot ovat yleensä vapaaehtoisia, mutta niille osallistuminen on suositeltavaa ja usein myös välttämätöntä, sillä opettajat käsittelevät usein asioita ja jakavat materiaalia, mitä ei saa muualta. Jos luennot tai harjoitukset ovat pakollisia, läsnäolovelvollisuudesta ilmoitetaan opetusohjelmassa.
 • Tenttikierrokset ja tenttipäivät ilmoitetaan opetusohjelmissa. Johdatus oikeustieteeseen -kurssin tentti (kesto 3 t) suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä. Tässä tentissä saa olla materiaali käytössä. Muissa opintojaksoissa tentti- tai muut suoritustavat vaihtelevat ja niiden ohjeet ovat opetusohjelmissa. Jokaisen opintojakson opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttimahdollisuutta. Jos ensimmäisestä tentistä ei saa hyväksyttyä suoritusta tai haluaa korottaa arvosanaa, voi osallistua vielä kahteen tenttiin.
 • Miten paljon opintoja voi suorittaa lukukauden tai lukuvuoden aikana? Keskimääräistä opintopistemäärää, jonka avoimessa yliopistossa oikeustieteellisiin opintoihin osallistuvat opiskelijat suorittavat lukuvuoden aikana, ei voi määritellä. Suurin osa opiskelijoista suorittaa alle 20 op lukuvuodessa, muutamat pystyvät työn ohessakin suorittamaan 20 - 40 op ja jotkut jopa yli 50 op lukuvuoden aikana, mutta se edellyttää jo kokopäiväistä opiskelua, varsinkin, jos arvosanatavoitteena on hyvät tiedot.
 • Opintojen suorittamiseen vaikuttavat myös opiskelutaidot ja opiskelumotivaatio. Millainen oppija olet ja millaisia oppimisstrategioita osaat käyttää? Millainen olet lukijana ja kirjoittajana ja kuinka rutinoitunut opiskelija olet? Olennaisinta on motivaatio ja sen merkitys oppimiselle ja sille, miten toimit opiskelijana. Jos haluat kehittyä oppijana, kannattaa tutustua avoimen yliopiston opiskelijoita varten koottuihin opiskelutaitoja koskeviin ohjeisiin. Opiskelutaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille sopii myös Taitava opiskelu ja oppiminen -opintojakso.
 • Jos opiskelet työttömänä työnhakijana, tutustu etukäteen opiskelua koskeviin ohjeisiin.
 • Opintojaksojen opinto-oikeuden kesto ilmoitetaan opetusohjelmissa.
Ohjeita tutkintoon tähtääville

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista on, jos tavoitteenasi on päästä tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimen yliopiston opinnoilla saat valmiuksia valintakokeisiin ja oikeustieteellisen alan opiskelemiseen: opinnoissa perehdytään oikeudelliseen ajatteluun, käsitteisiin ja terminologiaan. Opintojen aikana kehität myös opiskelutekniikkaasi opettelemalla oikeustieteellisen tekstin lukemista, tekemällä erilaisia tehtäviä sekä vastaamalla oikeustapauksiin ja esseekysymyksiin.

Avoimessa yliopistossa suoritettavat opinnot ovat tutkinto-opintoihin kuuluvia opintoja, joten ne eivät käsittele suoranaisesti tiedekunnan valintakokeiden sisältöjä. Valintakoekirjat ja niiden aihealueet vaihtuvat vuosittain, joten etukäteen ei voi tietää, mitä sisältöjä ja asioita ne sisältävät.

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaussa avoimen yliopiston väylän kautta, ks. ohjeet alla.

Miten opinnot kannattaa aloittaa?

Tutustu opintojen opetusohjelmiin ja selvitä, mitä opintoja ja milloin on tarjolla Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Johdatus oikeustieteeseen -verkkokurssin voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

Väylähakuun vaadittavat opinnot on mahdollista suorittaa Turun yliopistossa. Myös joissakin kansanopistoissa voi opiskella osan väylähakuun vaadittavista opinnoista.

Jos aiot osallistua lukuvuoden 2019 - 2020 opintoihin Turun yliopistossa:

 • Ilmoittaudu Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssille ja suorita kurssi mahdollisimman pian. Kurssin voi suorittaa osallistumalla syyskuussa alkavalle luentokurssille tai itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Verkkokurssin voi aloittaa elokuussa ja kurssi on tarjolla koko lukuvuoden ajan. Ilmoittautuminen kursseille alkaa 5.8.2019.
 • Sen jälkeen kun olet suorittanut Johdatus oikeustieteeseen -kurssin hyväksytysti, voit ilmoittautua muille oikeustieteellisille opintojaksoille. Opintojaksoja järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella ja jokaiselle jaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Ilmoittautumisajat ovat opintojaksokohtaisia: tarkista ajat opetusohjelmista. Integroituna opetuksena järjestettävien jaksojen opiskelijakiintiöt täyttyvät usein välittömästi ilmoittautumisen alettua, mutta muille opintojaksoille mahtuu mukaan myöhemminkin.
 • Jos aiot osallistua valintakokeisiin keväällä 2020, sinun kannattaa valita kevätlukukaudella opintojaksoja, joiden opetus ja tentti ovat ennen valintakoekirjojen julkistamista.
 • Voit opiskella myös ON-tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja: Inledning till juridisk svenska, Puheviestinnän perusteet, Suomen kielen kirjallinen viestintä. Kieli- ja viestintäopinnot voi sisällyttää tutkintoon, mutta niitä ei huomioida väylähaussa.
 • Laadi oma opiskelusuunnitelmasi: Tarkista opintojaksojen ilmoittautumisajat sekä opetus- ja tenttiaikataulut opetusohjelmista. Apuna voit käyttää myös opintojen esitettä.
 • Osallistu infotilaisuuteen 14.8.2019. Tilaisuudessa saat ohjeita opiskelun käytännön asioihin, oppimateriaalien hankkimiseen ja väylähakuun sopivien opintojen suorittamiseen.

Tutustu ON- ja OTM-tutkintoihin tiedekunnan sivulla:

> Tietoa oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinnoista

Opiskelun suunnittelun avuksi laadittu kuvio, josta näet, mitkä tutkintoon sisältyvät opinnot voi suorittaa avoimessa yliopistossa:

> ON-tutkintorakenne ja avoimessa yliopistossa suoritettavissa olevat opinnot (pdf)

> Esite: Oikeustieteelliset opinnot 2019 - 2020, Turun yliopistossa järjestettävät opinnot (pdf)

Ohjeet väylähakuun vaadittavien opintojen suorittamiseen
Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea tiedekunnan opiskelijaksi erillishaussa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. 
 
Turun yliopistossa vahvistetaan opiskelijavalinnan hakukohteet, valintaperusteet ja kiintiöt vuosittain. Hakuohjeet julkaistaan lokakuussa Turun yliopiston Hakeminen yliopistoon -sivulla. Sivulta löydät linkin avoimen yliopiston väylähakuun ja edelleen Opintopolku-palveluun (valitse Opintopolussa Hakeminen-sivu).
 
Vuoden 2019 opiskelijavalinnassa hakuaika oli 2.5. - 16.5.2019.
 
Vuoden 2019 väylähaussa hakijalta edellyttiin vähintään 60 op Turun yliopiston avoimessa yliopistossa tai sen yhteistyöoppilaitoksissa suoritettuja Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintojaksoja, ks. tarkemmat tiedot vaadittavista opinnoista Opintopolusta. Väylähaussa ei hyväksytä muiden yliopistojen, eikä Turun yliopiston muiden tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaan suoritettuja opintoja. Huomioon otettavien opintojaksojen arvosanojen on oltava vähintään tasoa 3 (hyvä). Hakijalla on oltava vähintään lukiotasoinen (pakollinen pitkä tai keskipitkä oppimäärä) tai lukiotasoiseen opetukseen rinnastettava toisen kotimaisen kielen taito ja vähintään samantasoinen yhden vieraan kielen taito.

Väylähakuun vaadittavat opinnot voi koota seuraavista Turun yliopistossa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä opinnoista:

 • perusopinnot 12 op
 • aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksot (avoimessa yliopistossa tarjolla 16 opintojaksoa, yhteensä 109 op)
 • aineopintojen muita opintoja (tarjolla 2 opintojaksoa, yhteensä 5 op). Aiemmin suoritetut muut opinnot / valinnaiset opinnot otetaan huomioon väylähaussa.
 • Väylähaussa ei huomioida Johdatus oikeustieteeseen 2 - 5 op -kurssia, eikä kieli- ja viestintäopintojen suorituksia.

Lue opiskelun suunnittelua koskevat ohjeet, ks. yllä.

Osallistu oikeustieteellisten opintojen infotilaisuuteen 14.8.2019! Tilaisuudessa saat ohjeita väylähakuun vaadittavien opintojen suorittamiseen.

Opinnot työelämän tarpeisiin

Opintorjonnasta voi valita oikeustieteellisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Suurin osa opinnoista järjestetään Turun yliopistossa, mutta joitakin opintoja on tarjolla myös yhteistyöoppilaitoksissa. Opintojaksojen luennoitsijoina toimivat oikeustieteellisen tiedekunnan professorit ja muut opettajat.

Ennen muille opintojaksoille ilmoittautumista on suoritettava Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssi. Aineopintojen opintojaksoja on opintotarjonnassa sekä syys- että kevätlukukaudella. Kannattaa ottaa huomioon, että oikeustieteellisen tiedekunnan integroituna opetuksena järjestettävillä opintojaksoilla on pienet opiskelijakiintiöt, joten näille kursseille eivät aina mahdu mukaan kaikki ilmoittautujat. Avoimen yliopiston itse järjestämässä opetuksessa kiintiöt ovat suuremmat.

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä ja aikatauluista ovat opetusohjelmissa. Kannattaa tutustua myös tutkintoon tähtääville koottuihin ohjeisiin opetuksen toteutuksesta.

”Työssäni hallintopäällikkönä on ollut hyvä osata oikeustieteellistä termistöä ja menettelytapoja, sillä tehtäviini kuuluu esimerkiksi erilaisten sopimusten tulkintaa. Työtehtävien hoito ja asioiden selvittäminen on nopeampaa ja tehokkaampaa, kun osaan pohtia asioita myös juridisesta näkökulmasta."

"Verrattuna lyhyisiin, muutaman tunnin koulutuksiin, laajemmissa opintojaksoissa pystyy paremmin sisäistämään kokonaisuuksia, oppii ymmärtämään juridiikkaan liittyviä olennaisia termejä ja yksittäisten sanojen merkityksiä sekä asiaan liittyviä taustoja ja lakien alisteisuuksia.”

Asiasana:

Ohjeet yhteistyöoppilaitoksen opintoihin osallistuville

Opintotarjonnasta ja ilmoittautumisesta
 • Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan avoimia yliopisto-opintoja on tarjolla kansanopistoissa, kesäyliopistoissa ja kansalaisopistoissa, ks. opetusohjelmat etusivulta.
 • Opinnot sopivat erityisesti välivuoden viettäjille ja valintakokeisiin tähtääville, mutta myös kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille.
 • Opintoihin ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen niiden omien aikataulujen ja ohjeiden mukaan.
 • Jokaiselle opintojaksolle on ilmoittauduttava myös Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Yhteistyöoppilaitos antaa opiskelijoilleen opetusohjelman linkin ja ohjeet siitä, milloin ilmoittautumisaika alkaa ja päättyy.
 • Yleiset ohjeet ovat llmoittautuminen ja opiskelijapalvelut -sivulla.
Opiskelusta ja opintojen suorittamisesta
 • Ennen opintojen alkua avoin yliopisto lähettää opintoryhmälle infokirjeen, jossa on ohjeita opiskelun aloittamiseen, Moodle-oppimisympäristön käyttöön ym.
 • Yhteistyöoppilaitoksen oma opettaja tai tuutori neuvoo ja ohjaa opintojen suorittamisessa.

Muut ohjeet

Johdatus oikeustieteeseen -kurssia vastaavien opintojen hyväksyminen
Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävää Johdatus oikeustieteeseen -kurssia (2 op) voivat vastata myös muut toisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritetut samantasoiset ja -sisältöiset opinnot. Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset, johdatuskurssit ovat suoraan hyväksyttävissä, mutta myös ne pitää hyväksyttää alla olevan ohjeen mukaan, ja muut vastaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.
 
Vastaavuushakemuksen voit tehdä sähköpostitse tai kirjeitse. Hakemukseen tulee sisältyä
 • kuvaus opinnoista, joiden suorittamisen perusteella vastaavuutta haetaan sekä
 • opintorekisteriote tai muu todistus opintosuorituksista.

Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin ennen kuin aiot ilmoittautua oikeustieteen perusopintoihin tai aineopintojen opintojaksoille, sillä Johdatus oikeustieteeseen kurssin vastaavuus pitää olla hyväksyttynä ennen ilmoittautumista.

Vastaavuudesta päättää Johdatus oikeustieteeseen -kurssin vastuuopettaja. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse tai postitse noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut avoimeen yliopistoon. Vastaavuudesta ei saa merkintää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Lähetä hakemus joko sähköpostitse osoitteella mimaok[at]utu.fi tai postitse osoitteella:

Opintosihteeri Minna Moilanen
Avoin yliopisto-opetus
20014 TURUN YLIOPISTO