Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Onko tavoitteenasi hakea tutkinto-opiskelijaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan? Tarvitsetko työelämässä tai järjestötoiminnassa oikeudellista tietoa ja osaamista? Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille juridiikasta kiinnostuneille.

Avoin yliopisto oikeustieteen opinnot

Avoimessa yliopistossa voi opiskella Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkintoon kuuluvia opintoja: Perusopinnot-opintojakson, aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksoja ja aineopintojen muita opintoja.

Johdatus oikeustieteeseen 2 op

Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2 - 5 op) ennen muille oikeustieteellisille opintojaksoille osallistumista. Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä ja eri oikeudenalojen peruskysymyksistä.

Kurssi järjestetään vain avoimena yliopisto-opetuksena. Kurssin suoritusta ei voi sisällyttää ON- tai OTM-tutkintoon oikeustieteellisessä tiedekunnassa, eikä sitä huomioida väylähaussa. Jos olet suorittanut vastaavan kurssin muualla, voit saada sen perusteella oikeuden ilmoittautua avoimen yliopiston oikeustieteellisiin perus- ja aineopintoihin, ks. sivun alaosasta Muut ohjeet.

Johdatus oikeustieteeseen -kurssi järjestetään verkko-opintoina ja lähiopetuksena yhteistyöoppilaitoksissa.

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2020

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2021

HUOM! Jos opetusohjelmalinkki ei avaudu suoraan oikean lukukauden sivulle, klikkaa linkkiä uudestaan!

Perusopinnot ja aineopintojen opintojaksot

Johdatus oikeustieteeseen -kurssin suorittamisen jälkeen voi ilmoittautua muille opintojaksoille. Perusopintojen ja aineopintojen jaksojen suoritukset voi korvata/hyväksilukea ON-tutkintoon, jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden tiedekunnassa.

 • Perusopinnot: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op. Opintojakso antaa perustiedot normijärjestelmistä ja oikeudellisesta sääntelystä sekä oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta.
 • Aineopinnot: oikeudenalojen perusteet -opintojaksot: ON-tutkintoon sisältyy yhteensä 16 oikeudenalojen perusteiden opintojaksoa (109 op). Kaikki jaksot ovat tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena. Opintojaksojen tavoitteena on antaa perustiedot ja kokonaiskuva kunkin oikeudenalan keskeisistä lähtökohdista ja yleisistä opeista sekä niiden yhteyksistä muuhun oikeusjärjestykseen ja -ajatteluun.
 • Aineopinnot: muut opinnot: Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opintojaksot: Oikeudellisen informaation haku 2 op, mahdollisesti myös Sote-akatemian Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op sekä Tekoälyakatemian opintokokonaisuuden opintojaksoja.

Opintoja järjestetään Turun yliopistossa lähiopetuksena ilta-aikaan ja lauantaisin sekä integroituna opetuksena päiväaikaan. Opiskelijakiintiöt ilmoitetaan opetusohjelmissa. Joitakin aineopintojen opintojaksoja järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa.

> Opetusohjelma syyslukukausi 2020: Perusopinnot

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2020: Aineopintojen jaksot

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2021: Aineopintojen jaksot

> Opetusohjelmat kesä 2021: Aineopintojen jaksot

Kieli- ja viestintäopinnot

Opintotarjontaan sisältyy oikeustieteellisen tiedekunnan kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva Inledning till juridisk svenska 2 op -kurssi.

> Kieli- ja viestintäopinnot avoimessa yliopistossa

"Johdatus oikeustieteeseen -kurssilla on kattava aineisto. Oikeustapausharjoitukset ovat tuiki tärkeitä."

"Työoikeuden opintoja voi suositella esimerkiksi esimiehille, HR-henkilöstölle, työhönoton ja palkanlaskennan parissa työskenteleville sekä erilaisia sopimuksia tekeville."

Ohjeita Turun yliopistossa järjestettäviin opintoihin osallistuville

Millaista opiskelu on - ohjeita opiskelun suunnitteluun
Tutustu opintojen opetusohjelmiin. Opetusohjelmissa ovat tiedot opintojaksojen sisällöstä, opetuksesta, suoritustavoista ja aikatauluista. Lisäksi niissä on tiedot ilmoittautumisajoista ja opiskelijakiintiöistä. Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen. Opetusohjelmat löydät yllä olevista linkeistä.
 
Opintotarjonnan tiedot on koottu myös esitteeseen:
 
 
Kun suunnittelet opintojaksojen valintaa ja opiskelun aikataulujasi, ota huomioon ainakin seuraavat asiat:
 • Oikeustieteen opiskelu on pääosin itsenäistä opiskelua oppikirjallisuuden, lakien ja asetusten parissa. Yliopisto-opinnoissa yhden opintopisteen (op) suorittaminen edellyttää keskimäärin noin 27 tunnin työpanosta, mutta oikeustieteen opinnoissa aikaa menee usein enemmän. 5 - 8 op:een opintojaksoon sisältyy yleensä noin 20 t luentoja, loput 110 - 190 t ovat itsenäistä työskentelyä.
 • Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy luento-opetusta. Luentoja järjestetään Turun yliopistossa ilta-aikaan ja lauantaisin sekä integroituna opetuksena päiväaikaan. Integroitu opetus tarkoittaa sitä, että avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu kiintiöpaikkoja tiedekunnan järjestämään opetukseen. Kiintiöt ilmoitetaan opetusohjelmissa. Luennot ovat yleensä vapaaehtoisia, mutta niille osallistuminen on suositeltavaa ja usein myös välttämätöntä, sillä opettajat käsittelevät usein asioita ja jakavat materiaalia, mitä ei saa muualta. Jos luennot tai harjoitukset ovat pakollisia, läsnäolovelvollisuudesta ilmoitetaan opetusohjelmassa.
 • Tenttiperiodit ja tenttipäivät ilmoitetaan opetusohjelmissa. Johdatus oikeustieteeseen -kurssin tentti (kesto 3 t) suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä. Tässä tentissä saa olla materiaali käytössä. Muissa opintojaksoissa tentti- tai muut suoritustavat vaihtelevat ja niiden ohjeet ovat opetusohjelmissa. Jokaisen opintojakson opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttimahdollisuutta. Jos ensimmäisestä tentistä ei saa hyväksyttyä suoritusta tai haluaa korottaa arvosanaa, voi osallistua vielä kahteen tenttiin.
 • Miten paljon opintoja voi suorittaa lukukauden tai lukuvuoden aikana? Keskimääräistä opintopistemäärää, jonka avoimessa yliopistossa oikeustieteellisiin opintoihin osallistuvat opiskelijat suorittavat lukuvuoden aikana, ei voi määritellä. Suurin osa opiskelijoista suorittaa alle 20 op lukuvuodessa, muutamat pystyvät työn ohessakin suorittamaan 20 - 40 op ja jotkut jopa yli 50 op lukuvuoden aikana, mutta se edellyttää jo kokopäiväistä opiskelua, varsinkin, jos arvosanojen tavoitteena on hyvät tiedot.
 • Opintojaksojen opinto-oikeuden kesto ilmoitetaan opetusohjelmissa.
 • Opintojen suorittamiseen vaikuttavat myös opiskelutaidot ja opiskelumotivaatio. Millainen oppija olet ja millaisia oppimisstrategioita osaat käyttää? Millainen olet lukijana ja kirjoittajana ja kuinka rutinoitunut opiskelija olet? Olennaisinta on motivaatio ja sen merkitys oppimiselle ja sille, miten toimit opiskelijana. Jos haluat kehittyä oppijana, kannattaa tutustua avoimen yliopiston opiskelijoita varten koottuihin opiskelutaitoja koskeviin ohjeisiin.
 • Jos opiskelet työttömänä työnhakijana, tutustu etukäteen opiskelua koskeviin ohjeisiin.
Ohjeita tutkintoon tähtääville

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista on, jos tavoitteenasi on päästä tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimen yliopiston opinnoilla

 • saat valmiuksia valintakokeisiin ja oikeustieteellisen alan opiskelemiseen: opinnoissa perehdytään oikeudelliseen ajatteluun, käsitteisiin ja terminologiaan. Avoimessa yliopistossa suoritettavat opinnot ovat tutkinto-opintoihin kuuluvia opintoja, joten ne eivät käsittele suoranaisesti tiedekunnan valintakokeiden sisältöjä.
 • kehität opiskelutekniikkaasi opettelemalla oikeustieteellisen tekstin lukemista, tekemällä erilaisia tehtäviä sekä vastaamalla oikeustapauksiin ja esseekysymyksiin
 • voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta.

Miten opinnot kannattaa aloittaa?

Tutustu opintojen opetusohjelmiin ja selvitä, mitä opintoja ja milloin on tarjolla Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Johdatus oikeustieteeseen -verkkokurssin voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta.

Väylähakuun vaadittavat opinnot on mahdollista suorittaa Turun yliopistossa. Myös avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa voi opiskella osan väylähakuun vaadittavista opinnoista.

Jos aiot osallistua lukuvuoden 2020 - 2021 opintoihin Turun yliopistossa:

 • Ilmoittaudu Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssille ja suorita kurssi mahdollisimman pian. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkokurssina jo kesäopintoina tai syyslukukaudella elokuusta alkaen. Verkkokurssi on tarjolla koko lukuvuoden ajan.
 • Johdatus oikeustieteeseen -kurssin suorittamisen jälkeen, voit ilmoittautua muille oikeustieteellisille opintojaksoille. Opintojaksoja järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella ja jokaiselle jaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Ilmoittautumisajat ovat opintojaksokohtaisia: tarkista ne opetusohjelmista. Ota huomioon, että integroituna opetuksena järjestettävien jaksojen opiskelijakiintiöt täyttyvät usein välittömästi ilmoittautumisen alettua, mutta muille opintojaksoille mahtuu mukaan myöhemminkin.
 • Jos aiot osallistua valintakokeisiin keväällä 2021, sinun kannattaa valita kevätlukukaudella opintojaksoja, joiden opetus ja tentti ovat ennen valintakoekirjojen julkistamista.
 • Voit opiskella myös ON-tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja: Inledning till juridisk svenska, Puheviestinnän perusteet, Suomen kielen kirjallinen viestintä. Kieli- ja viestintäopinnot voi sisällyttää tutkintoon, mutta niitä ei huomioida väylähaussa.
 • Laadi oma opiskelusuunnitelmasi: tarkista opintojaksojen ilmoittautumisajat sekä opetus- ja tenttiaikataulut opetusohjelmista.

Opiskelun suunnittelun avuksi:

> Tietoa oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinnoista

> ON-tutkintorakenne ja avoimessa yliopistossa suoritettavissa olevat opinnot (pdf)

> Turun yliopistossa järjestettävät oikeustieteelliset opinnot 2020 - 2021 (pdf)

Ohjeita väylähakuun vaadittavien opintojen suorittamiseen
Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea tiedekunnan opiskelijaksi erillishaussa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.
 • Turun yliopistossa vahvistetaan opiskelijavalinnan hakukohteet, valintaperusteet ja kiintiöt vuosittain. Hakuohjeet julkaistaan vuosittain viimeistään lokakuussa Turun yliopiston avoimen väylä -sivulla.
Väylähaussa edellytetään Turun yliopiston avoimessa yliopistossa tai sen yhteistyöoppilaitoksissa suoritettuja Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmassa hyväksyttyjä oikeustieteellisiä opintojaksoja. Väylähaussa ei hyväksytä muiden yliopistojen, eikä Turun yliopiston muiden tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaan suoritettuja opintoja. Huomioon otettavien opintojaksojen arvosanojen on oltava vähintään tasoa 3 (hyvä). Hakijalla on oltava vähintään lukiotasoinen (pakollinen pitkä tai keskipitkä oppimäärä) tai lukiotasoiseen opetukseen rinnastettava toisen kotimaisen kielen taito ja vähintään samantasoinen yhden vieraan kielen taito.

Väylähakuun vaadittavat opinnot voi koota seuraavista Turun yliopistossa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä opinnoista:

 • perusopinnot 12 op
 • aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksot (avoimessa yliopistossa tarjolla 16 opintojaksoa, yhteensä 109 op)
 • aineopintojen muita opintoja.
 • Väylähaussa ei huomioida Johdatus oikeustieteeseen 2 - 5 op -kurssia, eikä kieli- ja viestintäopintojen suorituksia.
Opinnot työelämän tarpeisiin

Opintotarjonnasta voi valita opintojaksoja oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Ennen muille opintojaksoille ilmoittautumista on suoritettava Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssi. Aineopintojen opintojaksoja järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kannattaa ottaa huomioon, että oikeustieteellisen tiedekunnan integroituna opetuksena järjestettävillä opintojaksoilla on pienet opiskelijakiintiöt, joten näille kursseille eivät aina mahdu mukaan kaikki ilmoittautujat. Avoimen yliopiston itse järjestämässä opetuksessa kiintiöt ovat suuremmat.

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä ja aikatauluista ovat opetusohjelmissa. Kannattaa tutustua myös tutkintoon tähtääville tarkoitettuihin ohjeisiin, joissa kerrotaan opetuksen ja opiskelun käytännön asioista.

”Työssäni hallintopäällikkönä on ollut hyvä osata oikeustieteellistä termistöä ja menettelytapoja, sillä tehtäviini kuuluu esimerkiksi erilaisten sopimusten tulkintaa. Työtehtävien hoito ja asioiden selvittäminen on nopeampaa ja tehokkaampaa, kun osaan pohtia asioita myös juridisesta näkökulmasta."

"Verrattuna lyhyisiin, muutaman tunnin koulutuksiin, laajemmissa opintojaksoissa pystyy paremmin sisäistämään kokonaisuuksia, oppii ymmärtämään juridiikkaan liittyviä olennaisia termejä ja yksittäisten sanojen merkityksiä sekä asiaan liittyviä taustoja ja lakien alisteisuuksia.”

Ohjeet yhteistyöoppilaitoksen opintoihin osallistuville

Opintotarjonnasta ja ilmoittautumisesta
 • Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan avoimia yliopisto-opintoja on tarjolla myös kansanopistoissa, kesäyliopistoissa ja kansalaisopistoissa, ks. opetusohjelmat etusivulta.
 • Opinnot sopivat erityisesti välivuoden viettäjille ja valintakokeisiin tähtääville, mutta myös kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille.
 • Opintoihin ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen niiden omien aikataulujen ja ohjeiden mukaan.
 • Jokaiselle opintojaksolle on ilmoittauduttava myös Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Yhteistyöoppilaitos antaa opiskelijoilleen opetusohjelman linkin ja ohjeet siitä, milloin ilmoittautumisaika alkaa ja päättyy.
 • Yleiset ohjeet ovat llmoittautuminen opintoihin -sivulla.
Opiskelusta ja opintojen suorittamisesta
 • Ennen opintojen alkua avoin yliopisto lähettää opintoryhmälle infokirjeen, jossa on ohjeita opiskelun aloittamiseen, Moodle-oppimisympäristön käyttöön ym.
 • Yhteistyöoppilaitoksen oma opettaja tai tuutori neuvoo ja ohjaa opintojen suorittamisessa.

Muut ohjeet

Johdatus oikeustieteeseen -kurssia vastaavien opintojen hyväksyminen
Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävää Johdatus oikeustieteeseen -kurssia (2 op) voivat vastata myös muut toisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritetut saman tasoiset ja -sisältöiset opinnot. Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset, johdatuskurssit ovat suoraan hyväksyttävissä, mutta myös ne pitää hyväksyttää alla olevan ohjeen mukaan, ja muut vastaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.
 
Vastaavuushakemuksen voit tehdä sähköpostitse tai kirjeitse. Hakemukseen tulee sisältyä
 • kuvaus opinnoista, joiden suorittamisen perusteella vastaavuutta haetaan sekä
 • opintorekisteriote tai muu todistus opintosuorituksista.

Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin ennen kuin aiot ilmoittautua oikeustieteen perusopintoihin tai aineopintojen opintojaksoille, sillä Johdatus oikeustieteeseen kurssin vastaavuus pitää olla hyväksyttynä ennen ilmoittautumista.

Vastaavuudesta päättää Johdatus oikeustieteeseen -kurssin vastuuopettaja. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse tai postitse noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut avoimeen yliopistoon. Vastaavuudesta ei saa merkintää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Lähetä hakemus joko sähköpostitse osoitteella mimaok[at]utu.fi tai postitse osoitteella:

Opintosihteeri Minna Moilanen
Avoin yliopisto-opetus
20014 TURUN YLIOPISTO