alt=""

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Onko tavoitteenasi hakea tutkinto-opiskelijaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan? Tarvitsetko oikeudellista tietoa työelämässä tai esimerkiksi järjestötoiminnassa? Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille juridiikasta kiinnostuneille.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeusnotaarin tutkintoon (ON) ja oikeustieteen maisterin tutkintoon (OTM) kuuluvia opintoja. Opintojaksoja järjestetään Turun yliopistossa ja verkossa sekä avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Jaksosta riippuen opetus toteutetaan syys- ja/tai kevätlukukaudella.  

Avoimessa yliopistossa oikeustieteelliset opinnot aloitetaan Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojaksolla. Jakson suoritus on edellytyksenä muille opintojaksoille ilmoittautumiselle lukuun ottamatta joitakin Muut opinnot -jaksoja. Johdatus-jaksoa voivat vastata myös toisessa korkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot, ks. ohjeet valikosta.

Opinnot sopivat kaikille oikeustieteellistä tietoa tarvitseville ja tutkinto-opintoihin tähtääville. Oikeustieteelliseen tiedekuntaan voi hakea myös avoimen väylän kautta avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen. Ks. Avoimen väylä -sivulta ‘Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen’ ja sen alta tilastotietoa avoimen väylän kautta valituista. 

> Tutkinto-ohjelman esittely
> Avoimen väylä

Kesän 2024 opintotarjontaa

Lukuvuoden 2024 – 2025 opintotarjonta

INFOTILAISUUS 6.8.2024
Opintojen infotilaisuus pidetään 6.8.2024 klo 17.00 - 18.30 Zoomissa. Tilaisuudessa esitellään opintoja ja saat ohjeita opiskelun suunnitteluun. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti avoimen väylän hakuun tähtääville. Tervetuloa mukaan! 

> Tapahtumakalenteri

Koko opintotarjontaan voit tutustua opinto-oppaassa. Oppaassa esitellään jaksojen sisällöt, opetus- ja suoritustavat, ks. jaksojen tiedoista Toteutukset (sininen palkki).

Opinnot Turun yliopistossa ja verkossa  

Opintojaksoja järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena päiväaikaan ja erikseen ilta-aikaan (klo 16 jälkeen) tai viikonloppuisin järjestettävänä avoimena yliopisto-opetuksena. Osa jaksoista suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Verkko-opintoihin voi osallistua joustavasti paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi muissa korkeakouluissa useilla paikkakunnilla. Moodle-tentit suoritetaan verkossa. 

Valikosta näet opintojaksojen toteutus- ja ilmoittautumisajat sekä jaksokohtaiset linkit opinto-oppaaseen ja ilmoittautumiseen. Ota huomioon myös opiskelijakiintiöt. Jaksoille kannattaa ilmoittautua aina mahdollisimman varhain, jotta saat tunnukseksi ja Moodlen käyttöösi ajoissa ennen opintojen alkamista. Tutustu etukäteen ohjeisiin:

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op – maksuton tutustumiskurssi

Opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteen opiskelusta ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille. Opintojakso järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojakso on esitietovaatimuksena avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettaville oikeustieteen opintojaksoille lukuun ottamatta joitakin Muut opinnot -jaksoja. Jakso tulee olla suoritettuna ja merkittynä opintorekisteriin ennen kuin opinto-oikeus voidaan myöntää muille jaksoille. Esitietovaatimuksina voidaan hyväksyä myös muu vastaava opintojakso, ks. ohje alla. 

Opintojakson suoritusta ei voi sisällyttää oikeustieteellisessä tiedekunnassa ON- tai OTM-tutkintoon, eikä sitä otetaan huomioon oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen väylän haussa.

Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti ja täysin etäopiskeluna koko lukuvuoden ajan - myös kesällä. 

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, toteutustapoihin ja aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. jaksojen Toteutukset (sininen palkki).

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta. 

> Ilmoittautuminen syksyn 2024 opintojaksolle 7.8. - 20.12.2024 (maksuton)
> Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2025 opintojaksolle (maksuton) 

Opintojaksoa vastaavien opintojen hyväksyttäminen

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojaksoa vastaa Turun yliopistossa aiemmin suoritettu Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso (2 - 5 op).

Jaksoa voivat vastata myös muut toisessa korkeakoulussa suoritetut saman tasoiset ja -sisältöiset opinnot. Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset johdatuskurssit ovat suoraan hyväksyttävissä, mutta myös ne pitää hyväksyttää alla olevan ohjeen mukaan. Muiden opintojen vastaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Lähetä hakemus sähköpostitse opintosihteeri Minna Moilaselle osoitteella avoin-oik@utu.fi

Hakemukseen tulee sisältyä
1) kuvaus opinnoista, joiden suorittamisen perusteella esitietovaatimusten hyväksymistä haetaan, ja
2) opintorekisteriote tai muu todistus opintosuorituksesta.

Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin, sillä hakemus pitää olla hyväksyttynä ja suoritus merkittynä opintorekisteriin ennen kuin sinulle voidaan myöntää opinto-oikeus muille opintojaksoille.

Vastaavuudesta päättää opintojakson vastuuopettaja. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut avoimen yliopisto-opetuksen opintosihteerille. Vastaavuudesta ei saa merkintää Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritusrekisteriin.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun II 3 op

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävä opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteen opiskelun ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille ja Johdatus I -jakson suorittaneille. Opintojakson voi suorittaa verkko-opintoina itsenäisesti ja täysin etäopiskeluna sekä syys- että kevätlukukaudella.

Opintojakson suoritusta ei voi sisällyttää oikeustieteellisen tiedekunnan ON- tai OTM-tutkintoon, eikä jaksoa otetaan huomioon oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen väylän haussa. Tutkinto-opinnoissa opintojakso on tarkoitettu oikeustieteen sivuaineopiskelijoille ja lisäksi se kuuluu yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintoihin.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojakson sisältöön, toteutustapoihin ja aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset (sininen palkki).

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena opintojakson opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus.

> Ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksolle 8.8. - 
> Ilmoittautuminen kevätlukukauden opintojaksolle 

Oikeudellista, yhteiskunnallista ja tieteellistä ymmärrystä rakentavat opinnot

ON-tutkintoon sisältyvät oikeudellista, yhteiskunnallista ja tieteellistä ymmärrystä rakentavat opinnot antavat perustiedot normijärjestelmistä ja oikeudellisesta sääntelystä sekä oikeudellisesta asiantuntijuudesta ja ratkaisutoiminnasta sekä rakentavat pohjaa laaja-alaiselle oikeutta koskevalle ymmärrykselle. Kaikki jaksot järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena.

Esitietovaatimuksena opintojaksojen opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus.

Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa (linkki jakson nimessä). Opetusajat löytyvät oppaan Toteutukset-kohdasta. Tarkista maksut, opiskelijakiintiöt ym. Ilmoittautumispalvelusta.

Alustavat aikataulut:

 • Oikeus ja etiikka 5 op 
  Tutkinto-opetukseen integroitu verkko-opetus 26.11. alkaen ja Exam-tentti. Kiintiö 30.
  > Ilmoittautuminen 8.8. 

 • Yleinen oikeustiede 5 op 
  Tutkinto-opetukseen integroitu lähiopetus huhtikuussa 2025. Kiintiö 30.
  > Ilmoittautuminen 4.12.2024 - x.x. 

Oikeudenalaopintoja

ON-tutkintoon kuuluu 14 opintojaksoa oikeudenaloja käsitteleviä opintoja. Opintojaksojen tavoitteena on antaa laaja-alaiset perustiedot ja kokonaiskuva oikeudenalojen keskeisistä lähtökohdista ja yleisistä opeista sekä niiden yhteyksistä muuhun oikeusjärjestykseen ja oikeudelliseen ajatteluun. Kaikki jaksot järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena. 

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa (linkki jakson nimessä). Opetusajat löytyvät oppaan Toteutukset-kohdasta.

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena opintojaksojen opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus (ks. lisätietoja Johdatus-jakson esittelystä). Opiskelijavalinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. Ilmoittautumispalvelusta.

Alustavat aikataulut: 

Syyslukukausi 2024

Kevätlukukausi 2025

 • Hallinto-oikeus 5 op
  Tutkinto-opetukseen integroitu lähiopetus tammikuusta alkaen. Kiintiö 30.
  > Ilmoittautuminen x.12. -
 • Ympäristöoikeus 5 op
  Tutkinto-opetukseen integroitu lähiopetus tammikuusta alkaen. Kiintiö 20.
  > Ilmoittautuminen x.12. -
 • Vero-oikeus 5 op
  Tutkinto-opetukseen integroitu lähiopetus helmikuusta alkaen. Kiintiö 20.
  > Ilmoittautuminen x.12. - 
 • Rikosoikeus 5 op
  Verkko-opinnot ja Moodle-tentti 11.2. - 21.5.2025. Kiintiö 200.
  > Ilmoittautuminen x.12. -
 • Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
  Verkko-opinnot ja Exam-tentti 18.3. - 24.8.2025. Kiintiö 200.
  > Ilmoittautuminen x.12. -
 • Työoikeus 5 op
  Tutkinto-opetukseen integroitu lähiopetus/verkko-opinnot (ja Exam-tentti) maaliskuusta alkaen. Kiintiö 15. 
  > Ilmoittautuminen x.12.
 • Aineettomat oikeudet 5 op
  Tutkinto-opetukseen integroitu lähiopetus huhtikuusta alkaen. Kiintiö 20.
  > Ilmoittautuminen x.12. -
Aineopinnot: Muut opinnot

ON- ja OTM-tutkintoihin sisältyy muiden opintojen opintojaksoja, jotka ylittävät oikeudenalarajoja ja tarjoavat erityistietämystä kyseisen teema-alueen juridisista kysymyksistä.

Opintojaksoja järjestetään verkko-opintoina, joista osa suoritetaan itsenäisesti opiskellen.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa (linkki jakson nimessä). Opetusajat löytyvät oppaan Toteutukset-kohdasta. 

Ilmoittautuminen: Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Jos opinnoissa on opiskelijakiintiö, opiskelijat valitaan lmoittautumisjärjestyksessä.

Alustavat aikataulut:

Syyslukukausi 2024

Kevätlukukausi 2025

Alustavasti koko lukuvuoden tarjonnassa:

Kieli- ja viestintäopinnot

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa seuraavat kieli- ja viestintäopinnot, jotka on mahdollista hyväksyttää osaksi ON-tutkintoa. Kieli- ja viestintäopintoja ei huomioida avoimen väylän haussa.

 • Inledning till juridisk svenska 2 op, verkko-opinnot kevätlukukaudella 2025
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op, verkko-opinnot kevätlukukaudella 2025
 • Puheviestintä 2 op

> Kieli- ja viestintäopinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Tututu opiskelumahdollisuuksiin

Opintojaksoja on tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaisoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Helsingin aikuisopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, HEO Kansanopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Linnasmäen opisto Päivölän Opisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto, Työväen Akatemia.

Kysy tarkemmat tiedot opinnoista suoraan opistosta.

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena opintojaksojen opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus on esitietovaatimuksena muille opintojaksoille osallistumiseen. Kysy lisätietoja suoraan opistosta ja ilmoittaudu ensin opistoon. Saat opistosta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Katso infotallenne (lukuvuosi 2023 - 2024, uusi tulossa)

Mitä oikeustieteen opintoja voi opiskella Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa? Miten valitsen itselleni sopivia opintoja ja miten opiskelu kannattaa aloittaa? Miten opintoja järjestetään ja onko luennoilla läsnäolovelvollisuus? Missä tentit pidetään?

Voiko avoimen väylän hakuun vaadittavat opinnot suorittaa täysin etänä? Mitä ovat avoimen väylän hakupisteet ja miten paljon hakupisteitä tarvitsen hakuun?

Sopivatko opinnot työelämän tarpeisiin?

Muuan muassa näihin kysymyksiin saat vastauksia ja ohjeita opiskelua suunnitteleville tarkoitetusta tallenteesta.

> Infotallenne

Tietoa oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinnoista

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa kaksiportaisen tutkintorakenteen tutkintonimikkeet ovat oikeusnotaari (ON, alempi korkeakoulututkinto, 180 op) ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM, ylempi korkeakoulututkinto, 120 op).

Voit tutustua tutkintojen esittelyyn ja niihin sisältyviin opintoihin tiedekunnan sivulla:

> Tietoa oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinnoista (linkki tulossa)

Ohjeita oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille

Tiedekunnan tutkinto-opiskelijoita koskevat samat arvosanojen korotussäännöt tiedekunnassa ja avoimessa yliopisto-opetuksessa. Tutkinto-opiskelija voi suorittaa avoimia yliopisto-opintoja tutkintoonsa tietyin ehdoin.

Avoimen väylän kautta valituille väylän haussa huomioidut opinnot hyväksiluetaan automaattisesti, eikä näitä opintoja voi enää suorittaa uudelleen tutkinto-opiskelijana tai hyväksilukea uudelleen. Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson avoimessa yliopistossa, eikä ole hyödyntänyt jaksoa avoimen väylän haussa, hän voi päättää, hakeeko avoimen yliopiston opintojakson hyväksilukua vai suorittaako opintojakson vielä uudelleen tiedekunnan opetuksena.

> Lue ohjeet intrasta