Poliittinen historia ja valtio-oppi, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut politiikasta, historiasta, kansainvälisistä suhteista ja globaaleista ilmiöistä
 • haluat ymmärtää nyky-maailman historiallisia juuria ja laajoja taustoja
 • tähtäät työuralle, jossa voi vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskuntaan ja päätöksentekoon

Koulutuksesta valmistuu yhteiskuntaa ja maailman tapahtumia ymmärtäviä asiantuntijoita, jotka  osaavat löytää, analysoida ja tuottaa tietoa ja työllistyvät hyvin. Koulutus sopii sinulle jos tähtäät diplomaatin, poliitikon, tutkijan, virkamiehen, tiedottajan, toimittajan tai opettajan uralle.  

Opiskelijat valitsevat pääaineekseen poliittisen historian tai valtio-opin ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Turun yliopiston poliittinen historia eroaa muista historioista siinä, että tutkimus kytkeytyy usein lähihistoriaan ja tämän päivän poliittisiin ratkaisuihin. Siten sen tarjoamat opit ovat hyvin sovellettavissa työelämässä. Opetus perustuu vankkaan tutkimukselliseen perinteeseen ja opettajina toimivat oman alansa johtavat tutkijat.

Turun yliopiston valtio-opin tarjoama koulutus on erittäin laaja-alainen. Opinnoissa saat perusteelliset tiedot valtio-opin tieteenalasta, historiasta ja menetelmistä sekä niiden soveltamisesta ja merkityksestä yhteiskunnassa. Perehdyt politiikkaan, poliittisiin instituutioihin ja kansainvälisiin suhteisiin. Oppiaineessa on maan paras valtio-opin opettaja–opiskelija -suhdeluku.

Tutustu opiskeluun koulutuksen pääaineissa

Sitaatti_soc_Kaius-Innanen_polhis_opiskelija
Muualta tulleena oli Turkuun helppo muuttaa ja kotiutua. Aktiivinen opiskelijayhteisö auttoi myös sopeutumisessa.
Kaius Innanen
poliittisen historian opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • koulutussuunnittelija
 • ylitarkastaja
 • erityisasiantuntija
 • suunnittelija
 • tutkija
 • viestintäkonsultti
 • tiedottaja
 • politiikan toimittaja
 • poliitikko
 • ministerin erityisavustaja
 • diplomaatti
 • järjestöpäällikkö

Valmistuneet ovat sijoittuneet valtionhallintoon, järjestöihin, kansainvälisiin tehtäviin, viestintä- ja media-alalle, yritysmaailmaan, koulutussektorille ja tutkimustehtäviin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Koulutuksesta valmistuneet ovat ovat työllistyneet erityisen hyvin, osa edennyt todella merkittäviin tehtäviin.