Poliittinen historia ja valtio-oppi, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut politiikasta, historiasta, kansainvälisistä suhteista ja globaaleista ilmiöistä
 • haluat ymmärtää nyky-yhteiskunnan vaikutusmekanismeja ja niiden historiallista taustaa
 • tähtäät työuralle, jossa voit vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskuntaan ja päätöksentekoon

Koulutuksesta valmistuu yhteiskuntaa ja maailman tapahtumia ymmärtäviä asiantuntijoita, jotka osaavat löytää, analysoida ja tuottaa tietoa ja jotka työllistyvät hyvin. Koulutus sopii sinulle, jos tähtäät esimerkiksi diplomaatin, poliitikon, tutkijan, virkamiehen, tiedottajan, toimittajan tai opettajan uralle tai muihin yhteiskunnallisiin asiantuntijatehtäviin.  

Opiskelijat valitsevat pääaineekseen poliittisen historian tai valtio-opin ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Turun yliopiston poliittinen historia eroaa muista historian oppiaineista siten, että tutkimus keskittyy usein lähihistoriaan, jonka vaikutukset ulottuvat tämän päivän poliittisiin ratkaisuihin. Opintojen tarjoamat tiedot ja taidot ovat siten hyvin sovellettavissa työelämässä. Opetus perustuu vankkaan tutkimukselliseen perinteeseen, ja opettajina toimivat oman alansa johtavat tutkijat.

Turun yliopiston valtio-opin tarjoama koulutus on erittäin laaja-alainen. Opinnoissa saat perusteelliset tiedot valtio-opin tieteenalasta, historiasta ja menetelmistä sekä niiden soveltamisesta ja merkityksestä yhteiskunnassa. Perehdyt politiikkaan, poliittisiin instituutioihin ja kansainvälisiin suhteisiin. Oppiaineessa on maan paras valtio-opin opettaja–opiskelija -suhdeluku.

Tutustu opiskeluun koulutuksen pääaineissa

Odeya Toivanen
Mulle on lapsesta asti ollut selvää, että haluan luoda uraa yhteiskunnallisten asioiden äärellä. Esimerkiksi journalisti, kirjeenvaihtaja, diplomaatti ja kansainvälisten asioiden asiantuntija kiinnostavat tällä hetkellä paljon.
Odeya Toivanen
poliittisen historian opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • koulutussuunnittelija
 • ylitarkastaja
 • erityisasiantuntija
 • suunnittelija
 • tutkija
 • viestintäkonsultti
 • tiedottaja
 • politiikan toimittaja
 • poliitikko
 • ministerin erityisavustaja
 • diplomaatti
 • järjestöpäällikkö

Valmistuneet ovat sijoittuneet valtionhallintoon, järjestöihin, kansainvälisiin tehtäviin, viestintä- ja media-alalle, yritysmaailmaan, koulutussektorille ja tutkimustehtäviin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Koulutuksesta valmistuneet ovat ovat työllistyneet erityisen hyvin, osa edennyt todella merkittäviin tehtäviin.