Filosofia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v +2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevista periaatteellisista kysymyksistä
  • sinussa on älyllistä uteliaisuutta ja ihmettelyn kykyä, mutta samalla myös kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä

Filosofia pyrkii tutkimaan ihmisenä olemisen ja todellisuuden luonnetta. Filosofian opiskelijoille yhteistä on kiinnostus perustavanlaatuisiin kysymyksiin ja niiden ratkaisuyrityksiin. Filosofian opiskelu antaa perusteelliset tiedot teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perusteista ja tutkimusmenetelmistä sekä harjaannuttaa filosofiseen ajatteluun ja argumentaatioon.

Filosofian koulutus kehittää analyyttisiä ja systemaattisia ajattelun taitoja, jotka ovat hyödyllisiä kykyjä työelämää ja muita oppiaineita varten. Filosofia antaa monipuoliset työelämävalmiudet ja pätevyyden erityisesti tutkijan ja korkeakoulunopettajan tehtäviin, pedagogisten opintojen kanssa lukion filosofian opettajan työhön. Valmistuneet ovat sijoittuneet myös järjestöihin, yrityksiin, media-alalle ja valtionhallintoon.

Turun yliopiston filosofian oppiaineen vahvuutena on teoreettisen ja käytännöllisen filosofian läheinen suhde ja tiivis yhteistyö. Oppiaineen vahvuusalueita ovat filosofian historia, yhteiskuntafilosofia, mielen ja havainnon filosofia sekä käytännöllinen etiikka.

Sitaatti_soc_filosofia_Janna-Ruuskanen_opiskelija
Filosofian opiskelussa parasta on tiivis ja kotoisa opiskelijayhteisö, joka antaa oivan alustan kehittää kriittistä ajattelua ja keskustelutaitoja.
Janna Ruuskanen
filosofian opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • tutkija
  • lehtori
  • projektiasiantuntija
  • palvelupäällikkö
  • viestintäasiantuntija


Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

Sinua voisi kiinnostaa myös