Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • sinua kiinnostaa inhimillinen kulttuuri kuten esimerkiksi uudet ja vanhat perinnemuodot, aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö, ihmisten arkielämä ja siihen liittyvät kulttuuriset prosessit ja niiden dynamiikka tai ihmisen uskonnollisuuden ja henkisyyden muodot
  • sinua kiinnostaa tulevaisuus opetus- ja tutkimustehtävissä tai hallinnon, viestinnän ja suunnittelun tehtävät kulttuuri- tai museoalalla

Koulutus tarjoaa sekä kokonaiskuvan kulttuurientutkimuksesta että mahdollisuuden syventyä tiettyyn oppiaineeseen pääainevalinnan myötä. Oppiaineet kouluttavat yhdessä ja erikseen ammattitaitoisia kulttuurien tutkijoita eri sektoreille. Jokaisella oppiaineella on omat lähestymistapansa, mutta niitä yhdistää inhimillisen kulttuurin tutkimus ja etnografinen tutkimusote.

Etnologia tuottaa syvällistä ymmärrystä ihmisen arkielämästä ja yhteiskunnan ilmiöistä, kuten globaalit ympäristökriisit, kulttuurinen moninaisuus, digitaalisuus ja urbaanin elämän muutokset. Etnologian kiinnostuksen kohteena ovat kulttuuriset prosessit sekä ihminen osana jotakin ilmiöitä ja toimintaa tai vuorovaikutusta niin menneisyydessä, nykyaikana kuin tulevaisuudessakin.

Folkloristiikka tutkii perinnettä suullisissa, kirjoitetuissa, kuvallisissa ja digitaalisissa muodoissa. Kiinnostus kohdistuu niin esikirjallisten yhteiskuntien kuin nykypäivän sanataiteeseen ja ilmaisumuotoihin.

Uskontotiede tutkii ihmisen uskonnollisuutta ja henkisyyttä sen erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa muodoissa. Uskontotieteilijöitä kiinnostavat myös uskonnottomuus ja erilaiset ateistiset maailmankuvat. Uskontotieteestä voi valmistua uskonnnon ja elämänkatsomustiedon opettajaksi.

Tutustu opiskeluun koulutuksen eri pääaineissa

Sitaatti_hum_uskontotiede_Ossi-Korpi_opiskelija
Kulttuurintutkimusta ylipäätään tarvitaan erilaisuuden ymmärtämiseksi globaalissa maailmassa.
Ossi Korpi
uskontotieteen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • opettaja
  • projektinjohtaja
  • suunnittelija
  • tutkija
  • tuottaja
  • tiedottaja

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta kansatiede, folkloristiikka tai uskontotiede.