Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • tulet hyvin toimeen ihmisten kanssa
  • olet kiinnostunut lasten ja nuorten kanssa työskentelystä
  • haluat kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmaan sisältyy kasvatustieteen opintoja, opetusharjoittelua sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja. Valmistuvalla luokanopettajalla on valmiudet sekä itsenäiseen työskentelyyn että moniammatilliseen yhteistyöhön opettajana ja kasvattajana. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on taito kohdata ja opettaa myös kulttuuritaustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia oppilaita.

Suurin osa luokanopettajaksi valmistuneista työskentelee opetustehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on kelpoisuus toimia esiopetuksessa ja luokanopettajana perusopetuksessa luokilla 1-6. Sivuaineiden avulla voit hankkia myös aineenopettajan tai erityisluokanopettajan kelpoisuuden.

Koulutus antaa valmiudet myös kasvatusalan hallinnollisiin, suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen hyvin työmarkkinoille.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella annettava opetus pohjaa korkealaatuiseen tutkimukseen. Rauman kampus on viihtyisä, ja akateeminen yhteisö tiivis ja keskusteleva. Tiedekunnan toimivat kansainväliset suhteet mahdollistavat myös lähdön opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa.

Sitaatti_edu_ROKL_Adele-Pentti_opiskelija
Kannattaa tulla opiskelemaan luokanopettajaksi, jos haluat opiskella ihanien ihmisten kanssa ihan mahtavassa koulutuksessa!
Adele Pentti,
opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jolla on merkitystä.
Sitaatit opiskelijalähettilas Ida Mäki
Tulevana luokanopettajana uskon, että parasta on nähdä lasten kehittyvän ja kasvavan omanlaisiksi yksilöikseen, tukea heitä tässä kasvuprosessissa ja tarjota heille onnistumisen kokemuksia.
Ida Mäki, opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen opiskelija

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • luokanopettaja
  • aineenopettaja
  • erityisluokanopettaja
  • erityisopettaja
  • esiopettaja
  • rehtori