Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet innostunut käsityöstä ja kiinnostunut käsityön tuottamisprosessista ja opettamisesta
  • sinua kiinnostaa työ kasvatuksen ja oppimisen asiantuntijana lasten ja nuorten parissa

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat tyypillisesti käsityön aineenopettajina perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. Lisäksi tutkinto-ohjelmasta työllistytään käsityön ja opettajuuden asiantuntijatehtäviin yrityksiin, vapaan sivistystyön oppilaitoksiin ja opetusalan hallintoon.

Käsityön aineenopettajat työllistyvät hyvin, erityisesti kun tutkintoon on sisällytetty käsityön aineenopettajuuden ohelle toinen opetettava aine tai luokanopettajan tai erityisopettajan kelpoisuus. Sivuaineopinnoilla voit laajentaa mahdollisuuksiasi toimia luokanopettajana perusopetuksen luokilla 1-6 sekä esiopetuksessa, aineenopettajana toisessa opetettavassa aineessa tai erityisopettajana.

Sitaatti_edu_Rauma_kasityo_Toni-Poikonen_opiskelija
Olen aina halunnut käsityöopettajaksi, ja täällä Raumalla on parhaat mahdolliset puitteet sen unelman toteuttamiseen!
Toni Poikonen
käsityön aineenopettajaksi opiskeleva
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jolla on merkitystä.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • käsityön aineenopettaja
  • aineenopettaja
  • luokanopettaja
  • rehtori
  • erityisopettaja
  • yrittäjä