Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet innostunut käsityöstä ja kiinnostunut käsityön tuottamisprosessista ja opettamisesta
  • sinua kiinnostaa työ kasvatuksen ja oppimisen asiantuntijana lasten ja nuorten parissa

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat tyypillisesti käsityön aineenopettajina perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. Lisäksi tutkinto-ohjelmasta työllistytään käsityön ja opettajuuden asiantuntijatehtäviin yrityksiin, vapaan sivistystyön oppilaitoksiin ja opetusalan hallintoon.

Käsityön aineenopettajat työllistyvät hyvin. Sivuaineopinnoilla (erillinen haku opintojen aikana) voit laajentaa mahdollisuuksiasi toimia luokanopettajana perusopetuksen luokilla 1-6 sekä esiopetuksessa, aineenopettajana toisessa opetettavassa aineessa (esim. liikunnan aineenopettajana) tai erityisopettajana.

Vili Korhonen
Seminaarinmäki, koulutuksessa käytettävät tilat ja koko kampuksen yhteisöllisyys saivat hakemaan Raumalle. Täällä on ihmisen hyvä opiskella.
Vili Korhonen
käsityön aineenopettajaksi opiskeleva

*Tarkistathan voimassaolevat valintaperusteet aina opintopolusta.

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jolla on merkitystä.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • käsityön aineenopettaja
  • aineenopettaja
  • luokanopettaja
  • rehtori
  • erityisopettaja
  • yrittäjä

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta