Opiskelu opettajankoulutuslaitoksella

Opettajankoulutuslaitos vastaa luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmista, kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmasta sekä englanninkielisistä tutkinto-ohjelmista Bachelor’s Degree Programme in Early Childhood Teacher Education ja Degree Programme in Primary Teacher Education, BA (Rauma) and MA (Turku). Sivuaineopintoina laitos tarjoaa aineenopettajakoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot ja opintomahdollisuuksia useissa eri oppiaineissa. Laitos tarjoaa myös yhteistyössä kasvatustieteiden laitoksen kanssa erityisopettajan opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot yliopiston opettajille.

Opettajankoulutuslaitoksen peruskoulutuksen tehtäväalueet

  •  kouluttaa perusopetuksen opettajia,
  •  toteuttaa perusopetuksen ja lukion aineenopettajien pedagogiset opinnot,
  •  järjestää mahdollisuus saavuttaa monimuotoinen asiantuntijuus koko perusasteelle,
  •  vastata valtakunnallisiin opettajien koulutuksen lisä- ja täydennyskoulutustarpeisiin,
  •  osallistua erillisten kasvatustieteen maisteriohjelmien toteutukseen ja
  •  toteuttaa jatkokoulutusvelvoitetta kouluttaen sekä tohtori- että lisensiaattitutkintoihin.

Opinnoista, opiskelijavalinnasta ja muista opintoihin liittyvistä asioista löydät lisätietoa tiedekunnan opiskelua koskevalta sivustolta.