Fysiikka on kokeelliseen tutkimukseen perustuva luonnontiede, joka pyrkii selittämään luonnonilmiöitä ja maailman rakennetta. Aine, energia ja liike ovat fysiikan tutkimuksen avainkäsitteitä.

Fysiikkaa voi kuvata tieteenä, joka tutkii luontoa pienimmästä suurimpaan. Niin hiukkaset ja atomit kuin tähdet, galaksit ja koko maailmankaikkeuskin kuuluvat fysiikan tutkimuskohteisiin ja kaikenlaisten luonnossa esiintyvien rakenteiden tarkastelu kuuluu fysiikan piiriin.

Fysiikan opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat ymmärtää, miten maailma toimii ja olet utelias ja tykkäät visaisten ongelmien ratkaisemisesta. Ja lisäksi, jos haluat olla tekemässä kestävää tulevaisuutta.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat fysiikan peruskurssit sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille. Kurssit ovat suurelta osin lukion fysiikan kertausta. Tutkinto-opinnoissa kurssit kuuluvat fysiikan oppiaineen tarjoamiin sivuaineopintoihin ja ne sisältyvät mm. kone-, materiaali- ja tietotekniikan kandidaatin tutkinto-opintoihin, ks. opinto-opas. Opinnot sopivat myös lääketieteellisiin opintoihin tähtääville.

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-opiskelijaksi tähtääville peruskurssien suorittaminen avaa mahdollisuuden hakea yliopistoon tietyin ehdoin myös avoimen väylän haussa. 

> Tutkinto-ohjelman esittely
> Avoimen väylä

Opintojaksot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena, osa opetuksesta voidaan toteuttaa myös verkossa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 50 opiskelijaa/jakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta.