Yhteiskunnallinen vaikuttavuus biodiversiteettiyksikössä

Tiede kuuluu kaikille. Biodiversiteettiyksikkö toimii tieteen ja yliopiston tiedekuntien näyteikkunana. Tavoitteenamme on myös innostaa lapsia ja nuoria tieteen pariin. Toimipisteissämme käy vuosittain noin 70 000 vierailijaa, ja kehitämme kouluyhteistyötä jatkuvasti. 

Osallistumme aktiivisesti verkostoihin ja yhteiskunnallisen toimintaan. Siitepölytiedotus on esimerkki yhteiskunnallisesta toiminnasta, jolla on merkitystä Suomen noin miljoonalle siitepölyallergikolle. 

Biodiversiteettiyksiköllä on edustaja monissa merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä paneeleissa ja asiantuntijaryhmissä, kuten Luontopaneelissa, Itämeripaneelissa, kansallisissa eliötyöryhmissä, luontotyyppityöryhmässä, International Arctic Science Committeessa ja Arktisen neuvoston Biodiversiteettityöryhmän alaisessa merilintuasiantuntijaryhmässä.

Luontoselvitykset -erikoistumisalan sertifiointiin vaadittavien teoriakokeiden suorittaminen Turun yliopistossa

Luontoselvitykset -erikoistumisalan henkilösertifioinnilla varmistetaan, että luontoselvityksiä tekevillä henkilöillä on riittävästi kokemusta ja tietotaitoa alan tehtäviin. Sertifiointi kuuluu Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmään ja sertifikaatin myöntää Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) toimiva sertifiointiryhmä. Turun yliopisto järjestää sertifiointiin vaadittavia teoriakokeita. Sertifiointiin vaadittavan käytännön kokemuksen arvioi SYKE hakemuksen perusteella.

Teoriakokeita järjestetään vuoden 2021 aikana Turun yliopiston biologian laitoksella tai biodiversiteettiyksikössä kaksi kertaa, 20. maaliskuuta ja 13. marraskuuta. Turun yliopisto veloittaa näyttökokeista 300 euroa (+ ALV 24 %) yhtä kuulustelukertaa ja yhtä opiskelijaa kohden. Lisäksi SYKE veloittaa yhdestä kahdeksanvuotisesta sertifiointikaudesta 550 euroa (+ ALV 24 %). Jos tenttijä on valmentautunut näyttökokeisiin Turun yliopiston järjestämillä kursseilla, teoriakokeen hinta on 100 euroa yhtä kuulustelukertaa ja yhtä opiskelijaa kohden. 

Teoriakoe sisältää kolme osaa:

1. luontotyyppien tuntemus

2. putkilokasvilajien ja tiukasti suojeltujen eläinlajien tuntemus

3. kirjallisen kokeen, joka käsittelee luontoselvitysten edellyttämien lakien ja säädösten, ekologian perusteiden, maastotyön hyvien käytäntöjen, asianmukaisten tutkimusmenetelmien, työturvallisuuden sekä raportoinnin osaamista.

>> Ilmoittautuminen teoriakokeeseen

>> Tarkempia tietoja Turun yliopistossa järjestettävien kokeiden sisällöstä ja suoritustavasta

>> Lisää tietoa Luontoselvitykset -erikoistumisalan henkilösertifioinnista