Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö

Monitieteinen tutkimus ja opetus ovat biodiversiteettiyksikön tukijalkoja. Näiden rinnalla yksikön toiminta painottuu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Tutkimme luonnon monimuotoisuutta ja kerromme siitä monipuolisesti myös akateemisen yhteisön ulkopuolella.

Biodiversiteettiyksikön muodostavat luonnontieteellinen museo, aerobiologian laboratorio ja siitepölytiedotus sekä Turun yliopiston Tiedekeskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus Turun yliopiston kampusalueella, kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa, Lapin tutkimuslaitos Kevo Utsjoella ja Saaristomeren tutkimuslaitos Seilin saarella.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisen luonnon monimuotoisuuteen, eri eliöryhmien monimuotoisuus sekä Saaristomerta uhkaavat ongelmat ovat esimerkkejä tutkimusaiheista, joiden parissa yksikön henkilökunta ja opiskelijat työskentelevät.

Tutustu biodiversiteettiyksikköön