Tutkimus biodiversiteettiyksikössä

Biodiversiteettiyksikön monitieteinen ja kansainvälinen tutkimus keskittyy laaja-alaisesti luonnon monimuotoisuuteen sekä siihen, miten luonnon monimuotoisuus tukee ekosysteemien ja ekosysteemipalvelujen toimintaa.

Perustutkimuksen lisäksi tutkimustoiminta liittyy vahvasti ihmiselle ja muulle luonnolle tärkeisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, biodiversiteettikriisiin sekä luonnon kestävään käyttöön ja suojeluun niin luonnontilaisissa kuin rakennetuissa ympäristöissä.

Monipuoliset tutkimusinfrastruktuurit, pitkäaikaiskokeet, seuranta-aineistot ja luonnontieteelliset kokoelmat tarjoavat erinomaiset puitteet tutkimukselle. Museot tekevät kansainvälisesti merkittävää taksonomian ja systematiikan alan tutkimusta. Aerobiologian yksikkö tutkii ilmassa olevien eloperäisten hiukkasten, esimerkiksi siitepölyjen ja itiöiden, esiintymistä ja kulkeutumista sekä niiden terveydellisiä ja ekologisia vaikutuksia. Kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa, Lapin tutkimuslaitos Kevo Utsjoella sekä Saaristomeren tutkimuslaitos Seilin saarella mahdollistavat monialaisen kokeellisen syy-seuraussuhteita selvittävän tutkimuksen maantieteellisesti kattavasti Itämeren alueelta pohjoisimpaan Lappiin.

Oman tutkimuksensa lisäksi biodiversiteettiyksikkö edistää monitieteistä tutkimusta yliopistossa sekä toimii tieteen näyteikkunana muualle yhteiskuntaan.

>> Katso videot monitieteisestä konferenssista: 13th International Conference of the European Society of Ecological Economics ESEE 18-21 June 2019, Turku, Finland

Uusimmat julkaisut

Siipien kantamat (2023)

Rönkä Mia
(Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus (F2))