Tutkimus biodiversiteettiyksikössä

Biodiversiteettiyksikön monitieteinen ja kansainvälinen tutkimus keskittyy laaja-alaisesti luonnon monimuotoisuuteen sekä siihen, miten luonnon monimuotoisuus tukee ekosysteemien ja ekosysteemipalvelujen toimintaa.

Perustutkimuksen lisäksi tutkimustoiminta liittyy vahvasti ihmiselle ja muulle luonnolle tärkeisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, biodiversiteettikriisiin sekä luonnon kestävään käyttöön ja suojeluun niin luonnontilaisissa kuin rakennetuissa ympäristöissä.

Monipuoliset tutkimusinfrastruktuurit, pitkäaikaiskokeet, seuranta-aineistot ja luonnontieteelliset kokoelmat tarjoavat erinomaiset puitteet tutkimukselle. Museot tekevät kansainvälisesti merkittävää taksonomian ja systematiikan alan tutkimusta. Aerobiologian yksikkö tutkii ilmassa olevien eloperäisten hiukkasten, esimerkiksi siitepölyjen ja itiöiden, esiintymistä ja kulkeutumista sekä niiden terveydellisiä ja ekologisia vaikutuksia. Kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa, Lapin tutkimuslaitos Kevo Utsjoella sekä Saaristomeren tutkimuslaitos Seilin saarella mahdollistavat monialaisen kokeellisen syy-seuraussuhteita selvittävän tutkimuksen maantieteellisesti kattavasti Itämeren alueelta pohjoisimpaan Lappiin.

Oman tutkimuksensa lisäksi biodiversiteettiyksikkö edistää monitieteistä tutkimusta yliopistossa sekä toimii tieteen näyteikkunana muualle yhteiskuntaan.

>> Katso videot monitieteisestä konferenssista: 13th International Conference of the European Society of Ecological Economics ESEE 18-21 June 2019, Turku, Finland

Uusimmat julkaisut

Reform wildlife trade in the European Union (2024)

Science
Cardoso Pedro, Fukushima Caroline S., Maxhelaku Armela, Poczai Peter, Porto Miguel, Puksas Andrius, Reino Luís, Saar Indrek, Stringham Oliver, Toomes Adam, Vargas Thiago, Veríssimo Diogo
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Performance and first measurements of the MAGIC stellar intensity interferometer (2024)

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
Abe S, Abhir J, Acciari VA, Aguasca-Cabot A, Agudo I, Aniello T, Ansoldi S, Antonelli LA, Arbet Engels A, Arcaro C, Artero M, Asano K, Babić A, Baquero A, de Almeida UB, Barrio JA, Batković I, Bautista A, Baxter J, González JB, Bernardini E, Bernardos M, Bernete J, Berti A, Besenrieder J, Bigongiari C, Biland A, Blanch O, Bonnoli G, Bošnjak Ž, Burelli I, Busetto G, Campoy-Ordaz A, Carosi A, Carosi R, Carretero-Castrillo M, Ceribella G, Chai Y, Cifuentes A, Colombo E, Contreras JL, Cortina J, Covino S, D’Amico G, D’Elia V, Da Vela P, Dazzi F, De Angelis A, De Lotto B, de Menezes R, Del Popolo A, Delfino M, Delgado J, Mendez CD, Pierro FD, Venere LD, Prester DD, Donini A, Dorner D, Doro M, Elsaesser D, Emery G, Escudero J, Fariña L, Fattorini A, Foffano L, Font L, Fröse S, Fukami S, Fukazawa Y, López RJG, Garczarczyk M, Gasparyan S, Gaug M, Paiva JGG, Giglietto N, Giordano F, Gliwny P, Gradetzke T, Grau R, Green D, Green JG, Günther P, Hadasch D, Hahn A, Hassan T, Heckmann L, Herrera J, Hrupec D, Hütten M, Imazawa R, Ishio K, Jiménez Martínez I, Jormanainen J, Kayanoki T, Kerszberg D, Kluge GW, Kobayashi Y, Kouch PM, Kubo H, Kushida J, Láinez M, Lamastra A, Leone F, Lindfors E, Linhoff L, Lombardi S, Longo F, López-Coto R, López-Moya M, López-Oramas A, Loporchio S, Lorini A, Lyard E, Fraga BMdO, Majumdar P, Makariev M, Maneva G, Mang N, Manganaro M, Mangano S, Mannheim K, Mariotti M, Martínez M, Martínez-Chicharro M, Mas-Aguilar A, Mazin D, Menchiari S, Mender S, Miceli D, Miener T, Miranda JM, Mirzoyan R, González MM, Molina E, Mondal HA, Moralejo A, Morcuende D, Nakamori T, Nanci C, Neustroev V, Nickel L, Rosillo MN, Nigro C, Nikolić L, Nilsson K, Nishijima K, Ekoume TN, Noda K, Nozaki S, Ohtani Y, Okumura A, Otero-Santos J, Paiano S, Palatiello M, Paneque D, Paoletti R, Paredes JM, Peresano M, Persic M, Pihet M, Pirola G, Podobnik F, Moroni PGP, Prandini E, Principe G, Priyadarshi C, Rhode W, Ribó M, Rico J, Righi C, Sahakyan N, Saito T, Satalecka K, Saturni FG, Schleicher B, Schmidt K, Schmuckermaier F, Schubert JL, Schweizer T, Sciaccaluga A, Silvestri G, Sitarek J, Sliusar V, Sobczynska D, Spolon A, Stamerra A, Strišković J, Strom D, Strzys M, Suda Y, Surić T, Suutarinen S, Tajima H, Takahashi M, Takeishi R, Temnikov P, Terauchi K, Terzić T, Teshima M, Truzzi S, Tutone A, Ubach S, van Scherpenberg J, Acosta MV, Ventura S, Viale I, Vigorito CF, Vitale V, Walter R, Will M, Wunderlich C, Yamamoto T, Chon G, Díaz C, Fiori M, Lobo M, Naletto G, Polo M, Rodríguez-Vázquez JJ, Saha P, Zampieri L
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Liiketaloustieteellinen matkailututkimus Suomessa (2024)

Matkailututkimus
Heiskanen Nelli, Komppula Raija, Konu Henna, Pasanen Katja, Pesonen Juho, Räikkönen Juulia, Suni Jarno
(Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2))

Regional and temporal variation in escape history of Norwegian farmed Atlantic salmon (2024)

ICES Journal of Marine Science
Strand Nina, Glover Kevin A., Meier Sonnich, Ayllon Fernando, Wennevik Vidar, Madhun Abdullah, Skaala Øystein, Hamre Kristin, Fjelldal Per Gunnar, Hansen Tom, Niemelä Eero, Knutar Sofie, Fjeldheim Per Tommy, Solberg Monica F.
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))