Tutkimus luonnontieteellisessä museossa

Lajistotutkimuksen päämäärä on lisätä ymmärrystä maapallon lajistosta. Tämä tarkoittaa yhtä lailla uusien lajien löytämistä, kuin myös jo ennestään tunnettujen lajien tarkempaa määrittämistä ja luokittelua. 

Lajiston kartoitus ja taksonomia

Turun yliopiston lajistotutkimusta toteutetaan eläin- ja kasvimuseolla, kuin myös kasvitieteellisellä puutarhalla. Turun yliopistolla on Suomen toiseksi laajin luonnontieteellinen kokoelma. Eläin- ja kasvitieteelliset kokoelmat, mukaan lukien Åbo Akademin luonnontieteelliset kokoelmat  sisältävät yht. yli 5 miljoonaa näytettä. Monipuolinen kokoelma toimii pohjana niin uusien, kuin jo entuudestaa tunnettujen lajien määrittämiseen ja luokittelemiseen.

Yliopiston kokoelma päivittyy jatkuvasti ja vuosittain se laajenee keskimäärin sadalla tieteelle uudella eliölajilla. Turussa lajistotutkimuksen keskittyy alueisiin, joiden lajistollinen tunnettavuus on heikkoa. Erityisenä mielenkiintona on trooppiikki (Amazonian alue, Tyynenmeren saaret ja päiväntasaajan Afrikka).

Lajiston kartoittamisen lisäksi tutkimukseen kuuluu myös taksonomiaa ja systematiikkaa, jotka keskittyvät eliökunnan luokitteluun ja jäsentämiseen. Evoluutiohistoriassa selvitetään eri eliöiden historiallista kehitystä ajan saatossa. Yhdessä modernien tutkimusmenetelmien kanssa ymmärrys niin nykyisistä, kuin menneistä eliölajeista paranee.

Suomen lajitietokeskus (FinBIF) 

Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Laji.fi:ssa voi tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen ja selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön kokoelmista on  digitoitu ja tallennettu tietokantaan jo tuhansia näytteitä ympäri maailmaa.

Lue lisää lajitietokeskuksesta ja selaa kokoelmia laji.fi/

Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo) 

“The Distributed System of Scientific Collections is a new world-class Research Infrastructure (RI) for Natural Science Collections. The DiSSCo RI aims to create a new business model for one European collection that digitally unifies all European natural science assets under common access, curation, policies and practices that ensure that all the data is easily Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR principles). DiSSCo represents the largest ever formal agreement between natural history museums, botanic gardens and collection-holding universities in the world.” 

Turun yliopiston erikoisalana hankkeessa on arvokkaimpien näytteiden tarkkuusdigitointi. Tämän lisäksi yksikkö on johtanut Nagoya pöytäkirjan toimintojen kehittämistä kansallisissa kokoelmanhoitojärjestelmissä.