Kokeellinen tutkimus biodiversiteettiyksikössä

Kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa, Lapin tutkimuslaitos Kevo Utsjoella sekä Saaristomeren tutkimuslaitos Seilin saarella tarjoavat erinomaiset puitteet kokeelliselle syy-seuraussuhteita selvittävälle tutkimukselle maantieteellisesti kattavasti Itämeren alueelta pohjoisimpaan Lappiin. 

Ruissalon puutarhan laboratoriot, aviaariot, modernit kasvihuoneet ja hehtaarien laajuiset tutkimuspellot mahdollistavat kokeellisen tutkimuksen kontrolloiduissa olosuhteissa.

Saaristomeren tutkimuslaitos Seilin saarella tarjoaa kokeelliselle tutkimukselle modernin merivesilaboratorion, joka mahdollistaa akvaariokokeiden tekemisen sisällä ja ulkona.

Kevolla on perinteisesti yhdistetty pitkäaikaiset seurannat ja kartoitustutkimukset moderniin kokeelliseen syys-seuraussuhteita selvittävään tutkimukseen. Asemalla on pysyväisluontoisia kokeellisia tutkimusasetelmia muun muassa ilmansaasteiden ja poronlaidunnuksen vaikutusten tutkimukseen, sekä kolme metsänraja-arboretumia, joista löytyvät kaikki arktiset metsänrajapuulajit.