Opiskelu biodiversiteettiyksikössä

Biodiversiteettiyksikön henkilökunta opettaa yliopiston biologian koulutusohjelmiin kuuluvilla kursseilla. Biodiversiteettiyksikkö tukee opetusta myös monipuolisen infrastruktuurin kautta. Osa biologian koulutusohjelmiin kuuluvasta opetuksesta tapahtuu yksikön kenttäasemilla, luonnontieteellisissä kokoelmissa ja kasvitieteellisellä puutarhalla. 

Biodiversiteettiyksikössä valmistuu vuosittain useita opinnäytetöitä ja yksikkö tarjoaa opiskelijoille käytännön harjoittelumahdollisuuksia. Biologian opetuksen ohella yksikössä järjestetään myös muiden tieteenalojen opetusta.

Turun yliopiston luonnontieteellisillä kokoelmilla on kansallinen vastuu Suomen taksonomian ja systematiikan opetuksesta. Alan opetus keskittyy Turun ja Helsingin yliopistoihin, ja koulutuksesta suuren osan tuottaa Turun biodiversiteettiyksikön opetus- ja tutkimushenkilökunta. 

Myös ulkomaalaiset yliopistot ja monet suomalaiset tahot järjestävät säännöllisesti kursseja Seilin ja Kevon kenttäasemilla sekä yksin että yhdessä Turun yliopiston henkilökunnan kanssa. 

Yliopisto-opiskelijoiden ohella biodiversiteettiyksikkö tarjoaa koulutusta myös ulkopuolisille tahoille kuten luontoharrastajille ja luontoalojen ammattilaisille.