Kulttuuri- ja elämysmatkailun opinnoilla voit tutustua matkailuun monitieteisistä näkökulmista. Opinnot perehdyttävät myös matkailun elämyksellisyyteen.

Matkailu on monitieteinen oppiaine ja tutkimuskohde. Se tarkastelee matkailuilmiöitä mm. liiketoiminnan ja markkinoinin sekä kestävän kehityksen näkökulmista. Tarkastelun kohteita ovat esimerkiksi muuttuneet yhteisörakenteet ja ajankäytön tavat, sähköisen viestinnän yleistyminen ja arkipäiväistyminen, globaalin matkailun ja alueellisen kulttuuriperinnön suhde, kestävä ja vastuullinen kehitys.

Kulttuuri- ja elämysmatkailua voi opiskella Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman tuottamina sivuaineopintoina. 

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, korkeakouluopiskelijoille osaksi tutkinto-opintoja ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun perusopinnot 25 op

Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa ja ne voi suorittaa suurelta osin etäopintoina. Opinnot alkavat elokuussa 2024 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdanto kulttuurimatkailuun 5 op
  • Global Tourism Business 5 ECTS credits, myös yksittäisenä verkkokurssina elokuussa 2024 alkaen
  • Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 5 op, myös yksittäisenä jaksona kevätlukukaudella 2025
  • Matkailua ajassa - matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op
  • Nature, Environment and Tourism 5 ECTS credits, myös yksittäisenä jaksona kevätlukukaudella 2025

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden ja jaksojen kiintiöt ovat 5 opiskelijaa. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua yksittäisille jaksoille. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8. -
> Ilmoittautuminen Global Tourism Business -jaksolle