Matkailu on leimallisesti monitieteinen oppiaine ja tutkimuskohde. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuden suorittaminen on avoin kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Kurssitarjonta koostuu verkko- ja kontaktiopetuksesta.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opinnot tukevat Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman muita oppiaineita.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opiskelu

Kulttuuri- ja elämysmatkailun kursseilla opiskelija lähestyy matkailuilmiöitä markkinoinnin ja liiketoiminnan näkökulmasta ja perehtyy matkailun elämyksellisyyteen. Hän tarkastelee matkailua kulttuurisen sopeutumisen väylänä ja välineenä. Analyysin kohteita ovat muuttuneet yhteisörakenteet ja ajankäytön tavat, sähköisen viestinnän yleistyminen ja arkipäiväistyminen, globaalin matkailun ja alueellisen kulttuuriperinnön suhde, kestävä ja vastuullinen kehitys. Kulttuuri- ja elämysmatkailun monitieteinen sivuainekokonaisuus sijoittuu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kulttuuriympäristöjen tutkimuksen painopistealueelle.

Opiskelija valitsee minimissään 25 opintopisteen sivuainekokonaisuuden. Perusopinnot koostuvat osin vaihtuvista kursseista.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Porin yliopistokeskus
Siltapuistokatu 2, 2. krs, Pori

Postiosoite
Turun yliopisto
Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma
PL 124
28101 Pori