alt="kaupunkimaisema, jossa on maankäytön eri alueilla rakennettua ympärisöä ja luontomaisemaa."

Alueidenkäytön ja maisemansuojelun asiantuntijuuden (ALA) opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Kehitä osaamistasi alueidenkäytön suunnitteluun - erityisesti humanistisesta näkökulmasta

Alueidenkäytön asiantuntijuuden ja maisemansuojelun opintokokonaisuus on Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuurinperinnön tutkinto-ohjelman tuottama uusi kokonaisuus. Opintokokonaisuus antaa perusvalmiudet toimimiseen alueidenkäytön suunnittelun, maisema- ja kulttuuriympäristösuojelun sekä maisemavaikutusten arvioinnin asiantuntijatehtävissä. 

Opintojen tavoitteena on luoda edellytykset monitieteisen, poikkialaisen, monitoimijaisen ja kriittisen suunnittelu- ja suojelutiedon tuottamiseen ja arviointiin. Pohjaksi rakennetaan ymmärrys alueidenkäytön suunnittelun, maisemansuojelun ja maisema-arvioinnin keskeisistä osa-alueista, prosesseista, välineistä ja näkökulmista. 

Opintokokonaisuus käynnistyy Porin yliopistokeskuksessa syksyllä 2024 ja siihen voi osallistua myös avoimen yliopisto-opetuksen kautta. Opinnot ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana ja pääosin verkko-opintoina. Avoimessa yliopisto-opetuksessa opinnot tarjotaan 25 opintopisteen laajuisena kokonaisuutena.

Opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Alueidenkäytön suunnittelun ja maisemansuojelun perusteet 5 op, lähiopetuksena Porin yliopistokeskuksessa kevätlukukaudella 2025
 • Valinnaisia opintoja, yht. 20 op:
  • Alueidenkäytön suunnittelu ja osallistuminen 5 op
  • Paikkatietoa humanisteille 5 op
  • Miltä kaupunki tuntuu? Aistittu, koettu ja jaettu kaupunki 5 op
  • Näkökulmia maisemantutkimukseen 5 op
  • Ympäristöongelmat ja kestävä kehitys 5 op
  • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
   Opintojakson voi opiskella myös yksittäisenä jaksona, ks. ympäristötieteen opinnot.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. -