alt=""

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen MOOC

Aikaamme haastavat monet ekosysteemiämme, sosiokulttuuriamme ja talouttamme koskevat ns. ”viheliäiset ongelmat”. Näihin pitäisi löytyä pikaisesti kestäviä ratkaisuja.

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen -MOOC-kurssi avaa näihin ilmiöihin liittyviä haasteita ja kysymyksiä sekä sitä, miten kasvatuksella ja koulutuksella voidaan edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävyystietoisuutta.

MOOC-kurssilla avataan kestävän kehityksen tulkintakehystä ja sitä, miten suuri merkitys kasvatuksella ja koulutuksella on kestävän kehityksen edistämisessä ja vahvistamisessa. Kestävää kehitystä sekä siihen liittyviä haasteita ja tavoitteita käsitellään laajasti ja monesta näkökulmasta - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Opiskele omaan tahtiisi verkossa

Kurssin voi opiskella itsenäisesti ja maksutta verkossa DigiCampus-oppimisympäristössä. Se on avoinna ympäri vuoden. Kurssi sopii kasvatustieteiden tutkintoon tähtääville, kasvatusalalla tai ohjaustehtävissä toimiville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssiin sisältyy neljä osiota alustuksineen (videotallenteita, podcasteja), oppimistehtävineen ja oheismateriaaleineen. Eri osioissa kulkee vahvasti mukana pohdinta siitä, miten yksilöt ja yhteiskunnat sekä globaalit yhteisöt voivat edistää omalla toiminnallaan kestävän kehityksen ideaalien todentumista.

Saat valmiuksia tarkastella ihmisten elämää ja elämäntapaa, maailmaa, kulttuuria ja kasvatus- ja koulutuskysymyksiä sekä niitä koskevia muutospaineita laajasti. Kurssi antaa myös tulkintoja siitä, miten meidän tulisi muuttaa elämänorientaatiotamme, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa nyt ja tulevaisuudessa.

Haluatko tehdä kurssista opintosuorituksen?

MOOCista on mahdollista tehdä kahden tai neljän opintopisteen laajuinen opintosuoritus. Opintojakso on osa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen -opintokokonaisuutta.

Turun yliopiston tutkinto-opinnoissa suoritusmahdollisuus on kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan pääaineopiskelijoilla.

Suorituksen voi tehdä myös ilmoittautumalla opintojaksolle Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa. Jakson voi suorittaa syyslukukaudella 2023 tai kevätlukukaudella 2024. Kahden opintopisteen laajuinen tutustumiskurssi on maksuton, neljän opintopisteen laajuisen opintojakson opintomaksu on 60 euroa.

Opintokokonaisuuden ja jakson tarjonta avoimena yliopisto-opetuksena.

Tutustu MOOCiin DigiCampuksessa

Kirjaudu DigiCampuksessa kurssin sivustolle vierailijana tai Haka-tunnuksilla (valitse Kategoriat).

Lisätietoja

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen -opintokokonaisuus

Rauno Huttunen, kasvatustieteiden laitos

Eija Siltari, avoin yliopisto-opetus