alt=""

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen MOOC

Aikaamme haastavat monet ekosysteemiämme, sosiokulttuuriamme ja talouttamme koskevat ns. ”viheliäiset ongelmat”. Näihin pitäisi löytyä pikaisesti kestäviä ratkaisuja.

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen -MOOC-kurssi avaa näihin ilmiöihin liittyviä haasteita ja kysymyksiä sekä sitä, miten kasvatuksella ja koulutuksella voidaan edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävyystietoisuutta.

MOOC-kurssilla avataan kestävän kehityksen tulkintakehystä ja sitä, miten suuri merkitys kasvatuksella ja koulutuksella on kestävän kehityksen edistämisessä ja vahvistamisessa. Kestävää kehitystä sekä siihen liittyviä haasteita ja tavoitteita käsitellään laajasti ja monesta näkökulmasta - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Opiskele MOOC-kurssi omaan tahtiisi verkossa

Kurssin voi opiskella itsenäisesti ja maksutta verkossa DigiCampus-oppimisympäristössä. Se on avoinna ympäri vuoden. Kurssi sopii erityisesti kasvatustieteiden tutkintoon tähtääville, kasvatusalalla ja ohjaustehtävissä toimiville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssiin sisältyy neljä osiota alustuksineen (videotallenteita, podcasteja), oppimistehtävineen ja oheismateriaaleineen. Eri osioissa kulkee vahvasti mukana pohdinta siitä, miten yksilöt ja yhteiskunnat sekä globaalit yhteisöt voivat edistää omalla toiminnallaan kestävän kehityksen ideaalien todentumista.

Saat valmiuksia tarkastella laaja-alaisesti ihmisten elämää ja elämäntapaa, maailmaa, kulttuuria sekä kasvatus- ja koulutuskysymyksiä ja niitä koskevia muutospaineita. Kurssi antaa myös tulkintoja, miten meidän tulisi muuttaa elämänorientaatiotamme, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa nyt ja tulevaisuudessa.

MOOC-kurssi on osa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen -opintokokonaisuutta:

> Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen -opintokokonaisuus

> MOOC-kurssi DigiCampuksessa (Kirjaudu kurssin sivustolle vierailijana tai Haka-tunnuksilla, valitse Kategoriat)-

Haluatko tehdä kurssista opintosuorituksen?

MOOCista on mahdollista tehdä 2 tai 4 opintopisteen laajuinen opintosuoritus. Voit opiskella MOOCin yksittäisenä jaksona tai halutessasi suorittaa koko opintokokonaisuuden.

Turun yliopiston kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan pääaineopiskelijat voivat suorittaa opinnot osana tutkinto-opintoja. Lisätietoja saat opintokokonaisuuden sivuilta.

Kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tehdä MOOCista opintosuoritus ilmoittautumalla jaksolle Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa. Opintojakson voi suorittaa koko lukuvuoden ajan. 2 op laajuinen tutustumiskurssi on maksuton, 4 op laajuisen jakson opintomaksu on 40 tai 60 euroa. Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös koko opintokokonaisuuden.

> Opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Lisätietoja

Rauno Huttunen, kasvatustieteiden laitos
Eija Siltari, avoin yliopisto-opetus