alt=""

Avoimen väylän tarina: Kaahaamalla sisään kauppakorkeakouluun!

Avoimen väylän opintojen suorittaminen mahdollisimman nopeasti oli Anton Martilla määrätietoisena tavoitteena. Sinnikkyys palkittiin. Anton opiskelee nyt kolmatta vuotta Turun kauppakorkeakoulussa ja toimii samalla myös tuutorina.  

Turun kauppakorkeakoulu veti puoleensa jo lukiosta asti 

Olin pitkään pyöritellyt päässäni ajatusta, että haen opiskelemaan kauppakorkeakouluun. Aloitin lukion v. 2014 ja ymmärsin tuolloin, että ainoa järkevä tapa päästä Turun kauppakorkeakouluun on pääsykoevalinta. Valintatapa kuitenkin muuttui enemmän todistusvalintaa suosivaksi. Hain ensimmäiset kaksi kertaa pääsykokeella ilman tulosta. Sitten ystäväni vinkkasi avoimen väylästä. Pääsykokeisiin turhautuneena päätin muuttaa omaa hakusuunnitelmaani. 

Aloitin avoimen väylän opintoni vuonna 2021, jolloin Covid-19-pandemia vielä jylläsi. Ensimmäiset kurssit alkoivatkin varotoimenpiteinä etänä. Aloittaminen tuntui pelottavalta. Sitä ei myöskään helpottanut ensimmäisen kurssin alkaminen sanoilla: ”Tervetuloa kaikki tänne markkinoinnin kandikurssille…”. Tästäkin alkushokista selvittiin ja kurssi meni kiitettävästi läpi. 

Koska avoimen väylässä on tietyt kriteerit, jotka painottuivat suurimmaksi osaksi peruskursseihin, olivat luennot yleensä massaluentoja muutamaa ryhmätyötä lukuun ottamatta. Opinnot tehtiin lähes koko syksyn yksin kotona. Se oli ajoittain rankkaa, mutta onneksi loppuvuodesta muodostuneen avoimen kaveriporukan tuella taakka keveni huomattavasti. Vaikka kurssit olivat massaluentoja tai yksilösuoritettavia, ystävien tuki ja läsnäolo samoilla kursseilla helpotti. 

Oma taistelusuunnitelma opintoihin 

Tein oman opintosuunnitelman, johon listasin kaikki hakemiseen tarvittavat kurssit ja niiden deadlinet. Suunnitelma oli todella tiukka: olin kartoittanut 63 opintopistettä kolmeen periodiin. Yhtäkään kurssia en pystynyt vaihtamaan pois, sillä muuten kaikki hakukriteerit eivät olisi täyttyneet tai opintopisteet riittäneet. Elin hyvin reunalla opintojen suhteen, koska tein samaan aikaan töitä täysipäiväisesti. Työ vaati huomiota myös työtuntien ulkopuolella, enkä pystynyt allokoimaan opiskelulle enempää aikaa.

Jos saisin muuttaa haustani jotain, ottaisin yhden tai kaksi Y-kurssia ja yhden syventävän kurssin lisää opintosuunnitelmaani ja yrittäisin rauhoittua hieman töiden kanssa. Pääsin alkuperäisellä suunnitelmallani kouluun sisään, mutta hakuaika oli hyvin raskas. Jos yksikin kurssi olisi tullut takaisin hylättynä tai heikommalla arvosanalla, en olisi voinut hakea sinä vuonna.

Mikäli opinnot tuntuvat raskailta tai ylitsepääsemättömiltä, suosittelen lepäämistä ja hetken hengähdystaukoa. Opiskelun, töiden ja vapaa-ajan tasapainottaminen on yksi tärkeimpiä asioita avoimen väylän haussa.

Avoimen oikoreitti toisen vuosikurssin tutkinto-opiskelijaksi

Koin lähteväni opintoihin hieman eri aloitusviivalta kuin muut opiskelijat. En identifioitunut toisen vuosikurssin opiskelijaksi, en myöskään kokenut itseäni täysin ensimmäisen vuoden opiskelijaksi, koska olin suorittanut jo lähes kaikki Y-kurssit. Olin selkeästi kahden vuosikurssin välimaastossa, mutta se ei menoa haitannut. Koin silti saaneeni täyden fuksivuoden. Huvittavinta alkusyksyssä oli se, että pääsin auttamaan omia vuosikurssilaisiani kampukseen tutustumisessa. 

Paras asia tutkinto-opiskelijana oli suurimman opiskelustressin ja ylisuorittamisen katoaminen. Sain suorittaa opintojani siihen tahtiin kuin halusin, eikä ollut enää samanlaista painetta tehdä kursseja täydellisesti. Toki en ihan heti päässyt ylisuorittamisesta irti, vaan korottelin vielä fuksisyksyllä muutamaa kurssia. Avoimessa oppimani tekemisen mentaliteetti helpotti myös todella paljon ensimmäisen vuoden kurssien suorittamista.

Tutoroinnin myötä fuksivuosi kolmatta kertaa 

Tuutori on yliopistossa uusien opiskelijoiden opastaja ja kaveri. Hänen tehtävänään on neuvoa ja auttaa opiskelijoita sopeutumaan uuteen kouluunsa mahdollisimman helposti. Tuutorit ovat opiskelijoiden apuna syksyn ensimmäiset kuukaudet vieden heitä kampuksella ympäriinsä luokasta ja tapahtumasta toiseen ja tukemassa kaikessa, missä he vain tarvitsevat apua. 

Tutoroinnissa on ollut ehdottomasti parasta uusiin ihmisiin tutustuminen. Muista tuutoreista on tullut kavereita ja omasta pupuryhmästä hyvin tärkeä. Vaikka tutorointi on työtä, se ei ole siltä tuntunut. Tutorointi on uusi fuksisyksy aivan eri näkökulmasta, jota en vaihtaisi mihinkään. 

Avoimen yliopiston tutorointi on hieman erilaista. Tapaamisia on vähemmän ja ohjaus painottuu enemmän opintoihin. Tärkeä tapahtuma on esimerkiksi syksyllä järjestettävä ensimmäinen tutortapaaminen, jossa avoimen opiskelijat saavat kysellä opinnoista ja mieltään painavista asioista. Avoimen tuutori on tavoitettavasti oma-aloitteisesti. Tutoroinnille ei ole asetettu tiettyjä aikoja, joten opiskelijat voivat esittää kysymyksiä esimerkiksi sähköpostilla tai koululla tavattaessa. 

Avoimen väylän opiskelijat ovat oman onnensa varassa. Tärkeintä tutoroinnissa on luoda opiskelijoille turvallinen olo, jotta he kykenevät suorittamaan opintonsa ja hakemaan kouluun. Samanlaista tukea olisin itse kaivannut omissa opinnoissani – se olisi auttanut taatusti jaksamaan paremmin.

Opiskelu kehitti vahvan tekemisen mentaliteetin

Avoimen väylän opintojen suorittaminen osoittaa opiskelijalta määrätietoisuutta, sinnikkyyttä ja oma-aloitteisuutta. Näitä asioita myös työnantajat toivovat näkevänsä työntekijöissään. Se, että olet pystynyt suorittamaan vuoden opinnot muita nopeammin ja vielä selkeästi normaalia korkeammalla keskiarvolla, on osoitus pitkäjänteisyydestä ja motivaatiosta. 

Vaikka hakeminen oli avoimen väylän kautta raskasta, on se opettanut ja antanut minulle enemmän kuin olin alkuun odottanut. Sain suoritettua ensimmäisen vuoden opintoni, upeita ystäviä ja mikä tärkeintä, sain kehitettyä itselleni todella vahvan tekemisen mentaliteetin. Avoimen väylää hakemalla hypätään suoraan altaan syvään päätyyn nilkoissa painot jalassa. Mikäli siitä projektista selviää, ei tutkinto-opiskelun aikana olevat haasteet tunnu enää miltään. 

Suosittelen avoimen väylää kaikille. Opintoihin käytetty aika ei mene hukkaan, koska saat opinnot hyväksiluettua. Eritoten suosittelen avoimen väylää niille, jotka haluavat nähdä, mitä kauppakorkeakoulussa opiskelu oikeasti on ja jotka ovat motivoituneita sitoutumaan vuodeksi projektiin, jotta saisivat tutkinto-opiskelijan paikan. 

Anton Martti

Kuvassa arjen keskellä, vuosijuhlien huumassa.