Uskontotieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Uskontotiede on monitieteinen kulttuurien tutkimuksen oppiaine. Se tutkii uskonnollisia ja uskontoon kytkeytyviä ilmiöitä, käytäntöjä, perinteitä ja instituutioita eri aikoina ja eri kulttuureissa. Näihin ilmiöihin lukeutuvat myös monet henkiset ja uskonnottomat katsomukset.

Uskontotieteen opinnot sopivat hyvin myös kansatieteestä ja folkloristiikasta kiinnostuneille, erityisesti Johdanto kulttuurien tutkimukseen ja Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos -jaksot.

Uskontotieteen perusopinnot 25 o

Opinnoissa tutustutaan kulttuurien tutkimuksen keskeisiin tutkimuskohteisiin ja peruskäsitteisiin. Opinnot antavat perustuntemuksen maailman uskontoperinteistä sekä Suomessa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnollistaustaisista liikkeistä. Opintojen tavoitteena on myös antaa valmiuksia soveltaa uskontotieteen käsitteitä ja näkökulmia kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärtämiseen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
 • Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op
 • Uskontotieteen työseminaari 3 op
 • Johdanto uskontotieteeseen 3 op
 • Suomen uskonnollinen kenttä 3 op
 • Aasian uskonnot 3 op
 • Lähi-Idän uskonnot 3 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

> Opetusohjelmat kesä 2020

Uskontotieteen aineopintoja

Aineopinnoista voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot on tarkoitettu uskontotieteen perusopinnot suorittaneille.

Opintojaksot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa:

 • Uskonto antiikissa ja keskiajan Euroopassa 5 op
 • Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op (uskonnon opettajan pätevyyteen kuuluva opintojakso)
 • Uskontotieteen erityisalaopinnot 10 op

Kesällä 2020 voi opiskella verkko-opintoina:

 • Uskontotieteen erityisalaopinnot: Pyhää ruokahalua 5 op

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

> Opetusohjelmat kesä 2020