Uskontotiede on monitieteinen kulttuurien tutkimuksen oppiaine. Se tutkii uskonnollisia ja uskontoon kytkeytyviä ilmiöitä, käytäntöjä, perinteitä ja instituutioita eri aikoina ja eri kulttuureissa. Näihin ilmiöihin lukeutuvat myös monet henkiset ja uskonnottomat katsomukset.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelman oppiaineilla - etnologialla, folkloristiikalla ja uskontotieteellä - on yhteiset perusopinnot.

  • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
  • Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina 5 op
  • Johdanto etnografiseen metodologiaan 5 op
  • Finnish Folk Culture: Worldviews, Narratives and Everyday Life 5 ECTS
  • Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä kiintiön mukaan. Tarkista ilmoittautumisaika, kiintiö, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8.- 27.8.2022

Uskontotieteen aineopintojen opintojaksoja

Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa -opintojakso on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille, muilla jaksoilla ei edellytetä aiempia opintoja

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.

Osa opintojaksoista sisältyy myös elämänkatsomustiedon opintoihin. Tutustu elämänkatsomustiedon opintojen tarjontaan!