Uskontotiede on monitieteinen kulttuurien tutkimuksen oppiaine. Se tutkii uskonnollisia ja uskontoon kytkeytyviä ilmiöitä, käytäntöjä, perinteitä ja instituutioita eri aikoina ja eri kulttuureissa. Näihin ilmiöihin lukeutuvat myös monet henkiset ja uskonnottomat katsomukset.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelman oppiaineilla - etnologialla, folkloristiikalla ja uskontotieteellä - on yhteiset perusopinnot.

  • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
  • Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina 5 op
  • Johdanto etnografiseen metodologiaan 5 op
  • Finnish Folk Culture: Worldviews, Narratives and Everyday Life 5 ECTS
  • Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8.2023 alkaen

Uskontotieteen aineopintojen opintojaksoja

Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Osa opintojaksoista sisältyy myös elämänkatsomustiedon opintoihin.

Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa -opintojakso on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille, muilla jaksoilla ei edellytetä aiempia opintoja.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa/opintojakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.