Uskontotiede on monitieteinen kulttuurien tutkimuksen oppiaine. Se tutkii uskonnollisia ja uskontoon kytkeytyviä ilmiöitä, käytäntöjä, perinteitä ja instituutioita eri aikoina ja eri kulttuureissa. Näihin ilmiöihin lukeutuvat myös monet henkiset ja uskonnottomat katsomukset.

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelman oppiaineilla - etnologialla, folkloristiikalla ja uskontotieteellä - on yhteiset perusopinnot. Avoimena yliopisto-opetuksena voi opiskella myös uskontotieteen aineopintoihin kuuluvia opintojaksoja.

Opinnot sopivat yleissivistykseksi kaikille kiinnostuneille ja myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän kautta.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
  • Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina 5 op
  • Kulttuurien tutkimuksen harjoitusseminaari 5 op
  • Kulttuuriset kerrostumat 5 op
  • Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma 5 op

Uskontotieteen aineopintojen jaksoja

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään myös useita aineopintojen jaksoja.

Ks. tarkemmat tiedot kulttuurien tutkimuksen opintojen sivulta