Uskontotiede on monitieteinen kulttuurien tutkimuksen oppiaine. Se tutkii uskonnollisia ja uskontoon kytkeytyviä ilmiöitä, käytäntöjä, perinteitä ja instituutioita eri aikoina ja eri kulttuureissa. Näihin ilmiöihin lukeutuvat myös monet henkiset ja uskonnottomat katsomukset.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelman oppiaineilla - etnologialla, folkloristiikalla ja uskontotieteellä - on yhteiset perusopinnot.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
  • Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina 5 op
  • Kulttuurien tutkimuksen työseminaari 5 op
  • Finnish Folk Culture: Worldviews, Narratives and Everyday Life 5 ECTS
  • Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina.

> Opetusohjelma kesä 2020: Johdanto uskontotieteeseen 3 op

Uskontotieteen aineopintoja

Aineopinnoista voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja:

  • Maailman uskonnollinen kenttä 5 op
  • Uskonnot ja katsomukset Euroopassa 5 op
  • Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa 5 op

Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa -opintojakso on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille, muilla jaksoilla ei edellytetä aiempia opintoja.

Opintojaksot järjestetään verkko-opintoina.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021