Uskontotiede on monitieteinen kulttuurien tutkimuksen oppiaine. Se tutkii uskonnollisia ja uskontoon kytkeytyviä ilmiöitä, käytäntöjä, perinteitä ja instituutioita eri aikoina ja eri kulttuureissa. Näihin ilmiöihin lukeutuvat myös monet henkiset ja uskonnottomat katsomukset.

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelman oppiaineilla - etnologialla, folkloristiikalla ja uskontotieteellä - on yhteiset perusopinnot. Avoimena yliopisto-opetuksena voi opiskella myös uskontotieteen aineopintoihin kuuluvia opintojaksoja.

Opinnot sopivat yleissivistykseksi kaikille kiinnostuneille ja myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän kautta.

> Kulttuurintutkimuksen tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

  • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
  • Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina 5 op
  • Johdanto etnografiseen metodologiaan 5 op
  • Finnish Folk Culture: Worldviews, Narratives and Everyday Life 5 ECTS
  • Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 27.8.2023

Uskontotieteen aineopintojen opintojaksoja

Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Osa opintojaksoista sisältyy myös elämänkatsomustiedon opintoihin.

Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa -opintojakso on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille, muilla jaksoilla ei edellytetä aiempia opintoja.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa/opintojakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.

Tutustu uskontotieteeseen!

> Mistä uskontoa löytyy? Osa 1 (video)

> Mistä uskontoa löytyy? Osa 2 (video)