Etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelman oppiaineilla - etnologialla (kansatieteellä), folkloristiikalla ja uskontotieteellä - on yhteiset perusopinnot.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
  • Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina 5 op
  • Kulttuurien tutkimuksen työseminaari 5 op
  • Finnish Folk Culture: Worldviews, Narratives and Everyday Life 5 ECTS
  • Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021