Elämänkatsomustiedon (ET) opinnot avoimessa yliopistossa

Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä.

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus on rakennettu oppiainetta peruskouluissa ja lukioissa opettavien koulutukseen. Sitä suositellaan sivuaineeksi erityisesti opettajanpätevyyden hankkiville. Tutkinto-opiskelijana on mahdollista suorittaa elämänkatsomustiedossa 25 op laajuiset perusopinnot tai 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot. Opinnot koostuvat elämänkatsomustiedon peruskurssista sekä kulttuurien tutkimuksen, uskontotieteen, filosofian, historia-aineiden ja valinnaisena myös tulevaisuudentutkimuksen opintoihin sisältyvistä opintojaksoista. Opettajaksi opiskeleva voi perus- ja aineopintojen kokonaisuudet suorittamalla hankkia elämänkatsomustiedon aineenopettajan pätevyyden.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottaviin opintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet. Aineopinnoista (35 op) voi suorittaa pääosan kokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista. Opinnot järjestetään sekä lukuvuonna 2022 - 2023 että 2023 - 2024.

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Elämänkatsomustiedon peruskurssi 5 op
 • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
 • Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma 5 op
 • Johdatus filosofiaan 3 op
 • Etiikka I 3 op
 • Monikulttuurisuuden filosofia 4 op

Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opinnot alkavat syksyllä 2022 ja ne ovat suoritettavissa lukuvuoden aikana.

Filosofian opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin, ks. filosofian opintojen esittelysivut.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 27,8.2022

Elämänkatsomustiedon aineopintojen jaksoja

Tutustu elämänkatsomustiedon aineopintokokonaisuuteen (35 op) yliopiston opinto-oppaassa.

> Opinto-opas (tutkinto-ohjelma)

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat eri oppiaineiden opintojaksot, jotka sisältyvät myös elämänkatsomustiedon aineopintoihin:

Filosofian opintoja (aineopintoihin sisältyy yhteensä 5 op):

Uskontotieteen opintoja (aineopintoihin sisältyy yhteensä 20 op):

 • Uskonnot ja katsomukset Euroopassa 5 op
 • Maailman uskonnollinen kenttä 5 op
 • Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa 5 op

  > Uskontotieteen aineopinnot

Historian opintoja (aineopintoihin sisältyy yhteensä 5 op):

 • Valittavissa useita historian aineopintojen opintojaksoja, ks. historian opintojen esittelysivulta lisätietoja temaattisista opinnoista.

  > Historian aineopinnot