Elämänkatsomustiedon (ET) opinnot avoimessa yliopistossa

Turun yliopistossa elämänkatsomustieto on monitieteinen opintokokonaisuus, joka koostuu elämänkatsomustiedon peruskurssista sekä filosofian, kulttuurihistorian ja uskontotieteen opintoihin sisältyvistä opintojaksoista.

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus on rakennettu oppiainetta peruskouluissa ja lukioissa opettavien koulutukseen. Sitä suositellaan sivuaineeksi erityisesti opettajanpätevyyden hankkiville. Avoimessa yliopistossa opintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet.

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Elämänkatsomustiedon peruskurssi 5 op
  • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
  • Suomen uskonnollinen kenttä 3 op
  • Aasian uskonnot 3 op
  • Johdatus filosofiaan 3 op
  • Etiikka I 3 op
  • Yhteiskuntafilosofia I 3 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021