Elämänkatsomustiedon sivuaineopinnot

Elämänkatsomustieto (ET) on peruskoulun ja lukion oppiaine. Se on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnon opetukseen. Turun yliopistossa elämänkatsomustieto on monitieteinen opintokokonaisuus, joka koostuu elämänkatsomustiedon peruskurssista sekä filosofian, kulttuurihistorian ja uskontotieteen opintoihin sisältyvistä opintojaksoista. Elämänkatsomustiedossa on mahdollista suorittaa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot tai 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus on rakennettu oppiainetta peruskouluissa ja lukioissa opettavien koulutukseen. Elämänkatsomustietoa suositellaan sivuaineeksi erityisesti opettajanpätevyyden hankkiville opiskelijoille. Opettajaksi opiskeleva voi perus- ja aineopintojen 60 op:n kokonaisuuden suorittamalla hankkia elämänkatsomustiedon aineenopettajan pätevyyden.

Merkinnän opintokokonaisuudesta opintorekisteriin saa uskontotieteen toimistosta.

Tarkemmat tiedot opetuksesta ja tenttien vastaanottajista sekä opetussuunnitelmista ja kurssien opetuksesta löydät opinto-oppaasta.

> Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa