Kiehtooko sinua menneisyys esihistoriasta nykypäivään ja haluatko perehtyä muutoksiin ihmisten ajattelutavoissa, ympäristössä ja aineellisessa kulttuurissa? Oletko kiinnostunut historian merkityksestä ja vaikutuksesta nykyaikaan?

Historian ja arkeologian opinnot antavat laaja-alaisen käsityksen eri aikakausista ja niiden tutkimisesta sekä menneisyyden merkityksestä nykyajassa. Opinnot syventävät ymmärrystä tutkimustiedon tuottamisen periaatteista ja käytännöistä sekä historiatiedon käyttöön liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella historian ja arkeologian yhteiset perusopinnot (25 op). Perusopintojen jälkeen ovat tarjolla arkeologian aineopinnot (35 op) ja historian aineopinnot (35 op) kulttuurihistoriasta, Suomen historiasta ja yleisestä historiasta kiinnostuneille. Kulttuurihistoriaa voi opiskella pääaineena maisterin ja tohtorin tutkintoon saakka vain Turun yliopistossa.

Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille, myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Pedagogisen pätevyyden jo hankkineille opinnot sopivat toisen opetettavan aineen pätevyyden hankkimiseen. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän tai maisterihaun kautta.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Perusopinnot voi opiskella lähiopetuksena Turun yliopistossa tai verkko-opintoina. Verkko-opintoina voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op, verkko-opintoina 4.9. - 15.10.2023
 • Historian ja arkeologian taidot 5 op, verkko-opintoina 4.3. - 7.5.2024
 • Aikakaudet 15 op:
  • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op, verkko-opintoina 16.10. - 26.11.2023
  • Varhaismoderni aika 5 op, verkko-opintoina 27.11.2023 - 21.1.2024
  • Moderni aika 5 op, verkko-opintoina 22.1. - 3.3.2023

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opetus pidetään päiväaikaan ja opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen useana päivänä viikossa koko syyslukukauden ajan. Opetus alkaa 28.8. Esihistoriasta keskiajan loppuun -opintojaksolla. Opintojen aloitusinfo pidetään 29.8. klo 14 alkaen.

Ilmoittautuminen: Ei opiskelijakiintiötä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 23.8.2023

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Aloitusohjaus opintokokonaisuuden opiskelijoille pidetään 6.9. klo 17.00 alkaen. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 10.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 4.12.2023. Ei opiskelijakiintiöitä. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 10.8. - 30.8.2023
> Ilmoittautuminen Historia ja arkeologia tieteenaloina -jaksolle 10.8. - 30.8.2023
> Ilmoittautuminen Esihistoriasta keskiajan loppuun -jaksolle 10.8. - 11.10.2023
> Ilmoittautuminen Varhaismoderni aika -jaksolle 10.8. - 22.11.2023

Historian aineopinnot 35 op

Historian aineopinnot ovat kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian yhteiset opinnot. Ne järjestetään avoimessa yliopistossa verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä useissa korkeakouluissa.

Aineopinnot järjestetään lukuvuosittain ja ne voi aloittaa syyskuusta huhtikuun loppuun. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Suosittelemme aineopintojen aloittamista perusopintojen suorittamisen jälkeen ja aikaisintaan Historia ja arkeologia tieteenaloina -kurssin tai vastaavan opintojakson jälkeen. Historian tutkimusmenetelmät -jakson voi aloittaa vasta kun perusopintoihin sisältyvä Historian ja arkeologian taidot -jakso on suoritettu. Moduuleissa ei ole esitietovaatimuksia.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan touko-kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuteen voi ilmoittautua lukuvuoden aikana siihen asti, kunnes opiskelijakiintiö (35) täyttyy. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

Yksittäisten opintojaksojen tietoja voit hakea ilmoittautumispalvelusta hakusanalla historia-aineet tai jakson nimellä. Opintojaksoja avataan tarjontaan myös tarpeen mukaan. Kysy lisätietoja opintojen suunnittelijalta.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 10.8. - 30.11.2023

Arkeologian aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opinnot alkavat seuraavan kerran tammikuussa 2024.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Metodikurssit 10 op:
  • Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset 5 op
  • Arkeologian metodit ja aineistot 5 op
 • Arkeologinen näkökulma menneisyyteen 10 op:
  • Suomen esihistoria 5 op
  • Historiallisen ajan arkeologia 5 op
 • Arkeologian temaattiset opinnot 5 tai 15 op:
  • Kenttätyökurssi 1, 5 op (pakollinen)
  • Opetuskaivaus ja inventointi (5 op) ja Jälkityökurssi (5 op), yht. 10 op
 • Valinnaiset moduuliopinnot 0 tai 10 op:
  • Kaksi teoria- tai metodiopintojaksoa (2 x 5 op, yht. 10 op), mm. Kaupunkiarkeologia 5 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Opetusohjelma julkaistaan viimestään marraskuussa 2023.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopintojen aloittamiseen vaaditaan edeltävät opinnot: 10 opintopisteen verran Historian ja arkeologian perusopintoja tai vastaavat tiedot. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kiintiöön (5) mahtuu, opiskelijat valitaan suoritettujen arkeologian ja historian opintojen opintopistemäärän perusteella.

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 alkaen