Kiehtooko sinua menneisyys esihistoriasta nykypäivään ja haluatko perehtyä muutoksiin ihmisten ajattelutavoissa, ympäristössä ja aineellisessa kulttuurissa? Oletko kiinnostunut historian merkityksestä ja vaikutuksesta nykyaikaan?

Historian ja arkeologian opinnot antavat laaja-alaisen käsityksen eri aikakausista ja niiden tutkimisesta sekä menneisyyden merkityksestä nykyajassa. Opinnot syventävät ymmärrystä tutkimustiedon tuottamisen periaatteista ja käytännöistä sekä historiatiedon käyttöön liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella historian ja arkeologian yhteiset perusopinnot (25 op). Perusopintojen jälkeen ovat tarjolla arkeologian aineopinnot (35 op) ja historian aineopinnot (35 op) kulttuurihistoriasta, Suomen historiasta ja yleisestä historiasta kiinnostuneille. Kulttuurihistoriaa voi opiskella pääaineena maisterin ja tohtorin tutkintoon asti vain Turun yliopistossa.

Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille, myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Pedagogisen pätevyyden jo hankkineille opinnot sopivat toisen opetettavan aineen pätevyyden hankkimiseen. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän tai maisterihaun kautta.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

INFOTILAISUUS "RATKAISEVA HUMANISTI" 17.8.2023
Webinaarista julkaistaan myös tallenne. Ks. lisätietoja humanistisen tiedekunnan opintojen esittelysivulta.

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Perusopinnot voi opiskella lähiopetuksena Turun yliopistossa tai verkko-opintoina. Verkko-opintoina voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op, verkko-opintoina 4.9. - 15.10.2023
 • Historian ja arkeologian taidot 5 op, verkko-opintoina 4.3. - 7.5.2024
 • Aikakaudet 15 op:
  • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op, verkko-opintoina 16.10. - 27.11.2023
  • Varhaismoderni aika 5 op, verkko-opintoina 27.11.2023 - 21.1.2024
  • Moderni aika 5 op, verkko-opintoina 22.1. - 3.3.2023

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Aloitusohjaus opiskelijoille pidetään 6.9. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 10.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 4.12.2023. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 10.8. - 30.8.2023
> Ilmoittautuminen Moderni aika -jaksolle 4.12.2023 - 17.1.2024
> Ilmoittautuminen Historian ja arkeologian taidot -jaksolle 4.12.2023 - 28.2.2024

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opetus pidetään päiväaikaan ja opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen useana päivänä viikossa koko syyslukukauden ajan. Opetus alkaa 28.8. Esihistoriasta keskiajan loppuun -opintojaksolla. Opintojen aloitusinfo pidetään 29.8.

Ilmoittautuminen: Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 23.8.2023

Historian aineopinnot 35 op

Historian aineopinnot ovat kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian yhteiset opinnot. Ne järjestetään avoimessa yliopistossa verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta opintojaksoja, joiden tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä useissa korkeakouluissa.

Aineopinnot järjestetään lukuvuosittain ja ne voi aloittaa syyskuusta huhtikuun loppuun. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Suosittelemme aineopintojen aloittamista perusopintojen suorittamisen jälkeen tai aikaisintaan Historia ja arkeologia tieteenaloina -jakson jälkeen. Historian tutkimusmenetelmät -jaksolle voi ilmoittautua, kun perusopintoihin sisältyvä Historian ja arkeologian taidot -jakso on suoritettu. Temaattisten opintojan jaksoilla ei ole esitietovaatimuksia.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Historian aineistot ja menetelmät 10 op:
  • Historian tutkimusmenetelmät 5 op, verkko-opinnot 8.1. - 31.3.2024
  • Tiedon haku ja hallinta 2 op, verkko-opinnot syyslukukausi 2023
  • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op, luennot TY:ssa 9.1. - 27.2.2024 ja verkossa
 • Historiantutkimuksen näkökulma menneisyyteen 5 op:
  • Historiankirjoituksen historia 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot
 • Temaattiset opinnot, moduulit yhteensä 20 op:
  • Pääasiassa itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja (esseet, tentit), joiden aiheina ovat mm. kaupunki-, eläin- ja ympäristöhistoria, nationalismin historia, elämäkerronnan tutkimus, populaarikulttuurin ja elokuvan historia. Lisäksi mm. seuraavat:
  • Esimodernin Suomen tutkimus:
  • Tieteen, tiedon ja tekniikan historia: Puhuvien koneiden historiaa: Kuvittelua, kohtaamisia ja tunteita 5 op, luennot Turun yliopistossa ja verkossa 14.3. - 30.6.2024
  • Digitaalinen historia: Digitaalisen historian työpaja (alustava tieto, kevätlukukaudella 2024)

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopintojen opintokokonaisuuteen voi ilmoittautua lukuvuoden aikana siihen asti, kunnes opiskelijakiintiö täyttyy. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Yksittäisten jaksojen tietoja voi hakea ilmoittautumispalvelusta myös hakusanalla historia-aineet tai jakson nimellä. Opintojaksoja avataan tarjontaan tarpeen mukaan. Kysy lisätietoja!

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 4.12.2023 - 31.5.2024
> Ilmoittautuminen Historian tutkimusmenetelmät - jaksolle 4.12.2023 - 8.1.2024
> Ilmoittautuminen Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin -jaksolle 4.12.2023 - 2.1.2024
> Ilmoittautuminen Puhuvien koneiden historia -jaksolle 4.12.2023 - 7.3.2024

Arkeologian aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opinnot alkavat seuraavan kerran tammikuussa 2024. Opinto-oikeus on voimassa neljän lukukauden ajan.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Metodikurssit 10 op:
  • Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset 5 op, 30.1 .- 23.4.2024
  • Arkeologian metodit ja aineistot 5 op, lv 2024 - 2025
 • Arkeologinen näkökulma menneisyyteen 10 op:
  • Suomen esihistoria 5 op, 9.1. - 24.1.2024
  • Historiallisen ajan arkeologia 5 op, itsenäinen suoritus koko lv ajan
 • Arkeologian temaattiset opinnot 5 tai 15 op:
  • Kenttätyökurssi 1, 5 op (pakollinen), syksy 2024 tai syksy 2025
  • Opetuskaivaus ja inventointi (5 op) ja Jälkityökurssi (5 op), yht. 10 op, syksy 2024 tai syksy 2025
 • Valinnaiset moduuliopinnot 0 tai 10 op:
  • Kaksi teoria- tai metodiopintojaksoa (2 x 5 op), esim. Pitoja ja piirityksiä – linnaelämää keskiajan Suomessa 5 op, 8.1. - 10.3.2024, tai Historialliset kartat lähdeaineistona 5 op, 11.1. - 29.2.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopintojen aloittamiseen vaaditaan edeltävät opinnot: 10 opintopisteen verran Historian ja arkeologian perusopintoja tai vastaavat tiedot. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kiintiöön (5) mahtuu, opiskelijat valitaan suoritettujen arkeologian ja historian opintojen opintopistemäärän perusteella.

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 - 3.1.2024