Kiehtooko sinua menneisyys esihistoriasta nykypäivään ja haluatko perehtyä muutoksiin ihmisten ajattelutavoissa, ympäristössä ja aineellisessa kulttuurissa? Oletko kiinnostunut historian merkityksestä ja vaikutuksesta nykyaikaan?

Historian ja arkeologian opinnot antavat laaja-alaisen käsityksen eri aikakausista ja niiden tutkimisesta sekä menneisyyden merkityksestä nykyajassa. Opinnoissa tutustutaan tutkimustiedon tuottamisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä historiatiedon käyttöön liittyviin eettisiin kysymyksiin.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella historian ja arkeologian yhteiset perusopinnot (25 op). Perusopintojen jälkeen voi jatkaa arkeologian aineopintoihin (35 op) ja historian aineopintoihin (35 op), jotka sopivat Euroopan ja maailman historiasta, kulttuurihistoriasta ja Suomen historiasta kiinnostuneille. Kulttuurihistoriaa voi opiskella pääaineena maisterin ja tohtorin tutkintoon asti vain Turun yliopistossa.

Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille, myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Pedagogisen pätevyyden jo hankkineille opinnot sopivat toisen opetettavan aineen pätevyyden hankkimiseen. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän tai maisterihaun kautta.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

ENNAKKOTIETOA
Perusopinnot ja aineopinnot järjestetään alustavan suunnitelman mukaan myös lukuvuonna 2024 - 2025. Opintojen sisältöihin saattaa tulla muutoksia. Tiedot julkaistaan toukokuun puolivälissä.

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Perusopinnot voi opiskella lähiopetuksena Turun yliopistossa tai verkko-opintoina. Opintoihin voi osallistua myös Porin seudun kansalaisopistossa. Verkko-opintoina voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op, verkko-opintoina syyskuusta alkaen
 • Historian ja arkeologian taidot 5 op, verkko-opintoina kevätlukukaudella
 • Aikakaudet 15 op:
  • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op, verkko-opintoina lokakuusta alkaen
  • Varhaismoderni aika 5 op, verkko-opintoina marraskuusta alkaen
  • Moderni aika 5 op, verkko-opintoina tammikuusta alkaen

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 9.8.2024, kevätlukukauden jaksoille 5.12.2024. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Yksittäisten jaksojen tiedot voit hakea hakusanalla historia-aineet.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8. - 

OPINNOT PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTOSSA
Kysy lisätietoja suoraan opistosta!

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena. Opetus pidetään päiväaikaan syyskuusta alkaen ja opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen useana päivänä viikossa koko syyslukukauden ajan. 

Ilmoittautuminen: Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. -

Historian aineopinnot 35 op

Historian aineopinnot ovat Euroopan ja maailman historian, kulttuurihistorian ja Suomen historian oppiaineiden yhteiset. Ne järjestetään avoimessa yliopistossa verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta opintojaksoja, joiden tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä useissa korkeakouluissa.

Aineopinnot järjestetään lukuvuosittain ja ne voi aloittaa syyskuusta huhtikuun loppuun. Suosittelemme aineopintojen aloittamista perusopintojen suorittamisen jälkeen. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Temaattisten opintojan jaksoilla ei ole esitietovaatimuksia.

Aineopinnot ja yksittäisiä opintojaksoja voi aloittaa myös kesän 2024 opintoina.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Historian aineistot ja menetelmät 10 op:
  • Historian tutkimusmenetelmät 5 op, verkko-opinnot 
  • valinnaisia opintojaksoja
 • Historiantutkimuksen näkökulma menneisyyteen 5 op:
  • Historiankirjoituksen historia 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot
 • Temaattiset opinnot, moduulit yhteensä 20 op:
  • Valinnaisia opintojaksoja, pääsasiassa itsenäisesti suoritettavia, verkkokursseina: Kaupungit kulttuurin, taiteen ja vallan symboleina 5 op, Ihmistieteilijä luonnon tutkijana 5 op, Hirviöistä hoivarobotteihin. Ihmiskoneiden historiaa 1800-luvulta 2000-luvulle.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas 2024 - 2025
> Opinto-opas 2023 - 2024

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuteen voi ilmoittautua lukuvuoden aikana siihen asti, kunnes opiskelijakiintiö täyttyy. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Yksittäisten jaksojen tiedot voit hakea hakusanalla historia-aineet tai jakson nimellä. Jaksoja avataan tarjontaan tarpeen mukaan. Kysy lisätietoja!

> Ilmoittautuminen kesän 2024 aineopintoihin 4.12.2023 - 31.5.2024
> Ilmoittautuminen Historiankirjoituksen historia -jaksolle 10.8.2023 - 3.6.2024

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 9.8. -

Arkeologian aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opinnot alkavat tammikuussa 2025. Opinto-oikeus on voimassa neljän lukukauden ajan.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Arkeologian aineistot, menetelmät ja esitykset 25 op:
  • Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset 5 op
  • Arkeologian metodit ja aineistot 5 op
  • Kenttätyökurssi 1, 5 op
  • Opetuskaivaus ja inventointi 5 op
  • Jälkityökurssi 5 op
 • Arkeologinen suhde menneisyyteen 10 op:
  • Suomen esihistoria 5 op
  • Historiallisen ajan arkeologia 5 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopintojen aloittamiseen vaaditaan edeltävät opinnot: 10 opintopisteen verran Historian ja arkeologian perusopintoja tai vastaavat tiedot. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kiintiöön (5) mahtuu, opiskelijat valitaan suoritettujen arkeologian ja historian opintojen op-määrän perusteella.

> Ilmoittautuminen 5.12.2024 -