Kiehtooko sinua menneisyys esihistoriasta nykypäivään ja haluatko perehtyä muutoksiin ihmisten ajattelutavoissa, ympäristössä ja aineellisessa kulttuurissa? Oletko kiinnostunut historian merkityksestä ja vaikutuksesta nykyaikaan?

Historian ja arkeologian opinnot antavat laaja-alaisen käsityksen eri aikakausista ja niiden tutkimisesta sekä menneisyyden merkityksestä nykyajassa. Avoimessa yliopistossa voit opiskella historian ja arkeologian yhteiset perusopinnot (25 op). Perusopintojen jälkeen ovat tarjolla arkeologian aineopinnot (35 op) ja historia-aineista kiinnostuneille kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian yhteiset aineopinnot (35 op). Kulttuurihistoriaa voi opiskella pääaineena vain Turun yliopistossa maisterin ja tohtorin tutkintoon saakka.

Opinnot sopivat kaikille historiasta ja arkeologiasta kiinnostuneille, myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Opinnot syventävät ymmärrystä tutkimustiedon tuottamisen periaatteista ja käytännöistä sekä historiatiedon käyttöön liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Pedagogisen pätevyyden jo hankkineille opinnot sopivat toisen opetettavan aineen pätevyyden hankkimiseen.

Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän tai maisterihaun kautta.

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen väylän haku

> Maisterihaku

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Perusopinnot voi opiskella lähiopetuksena Turun yliopistossa, verkko-opintoina tai osallistumalla opintoihin yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op, verkko-opinnot 5.9. - 16.10.2022
 • Historian ja arkeologian taidot 5 op, verkko-opintoina 6.3. - 30.4.2023
 • Aikakaudet 15 op:
  • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op, verkko-opintoina 17.10. - 27.11.2022
  • Varhaismoderni aika 5 op, verkko-opintoina 28.11.2022 - 22.1.2023
  • Moderni aika 5 op, verkko-opintoina 23.1. - 5.3.2023

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin.
> Opinto-opas

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot voi opiskella tutkinto-opetukseen integroituina opintoina Turun yliopistossa. Perusopinnot alkavat elo-/syyskuussa ja opetus kestää yhden lukuvuoden.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.
> Ilmoittautuminen 9.8. - 24.8.2022

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Ensimmäinen opintojakso alkaa 5.9.2022. Voit opiskella perusopinnoista myös yksittäisiä opintojaksoja syys- ja kevätlukukauden aikana.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 9.8., kevätlukukauden jaksoille 9.12. Opintokokonaisuuden kiintiö 30 opiskelijaa. Tarkista ilmoittautumisajat, maksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen Varhaismoderni aika -jaksolle 9.8. - 25.11.2022

> Ilmoittautuminen Moderni aika -jaksolle 9.12.2022 - 20.1.2023

> Ilmoittautuminen Historian ja arkeologian taidot -jaksolle 9.12.2022 - 3.3.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös Porin seudun kansalaisopistossa. Esihistoriasta keskiajan loppuun -jakson voi opiskella myös Alkio-opistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistosta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa.

Historian aineopinnot 35 op

Historian aineopinnot ovat kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian yhteiset opinnot. Ne järjestetään avoimessa yliopistossa verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä useissa korkeakouluissa.

Aineopinnot järjestetään lukuvuosittain ja ne voi aloittaa syyskuusta toukokuun loppuun. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Suosittelemme aineopintojen aloittamista perusopintojen suorittamisen jälkeen ja aikaisintaan Historia ja arkeologia tieteenaloina -kurssin tai vastaavan opintojakson jälkeen. Historian tutkimusmenetelmät -opintojakson voi aloittaa vasta kun perusopintoihin sisältyvä Historian ja arkeologian taidot -opintojakso on suoritettu. Moduuleissa ei ole esitietovaatimuksia.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Opintojen sisältö: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin.
> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuteen voi ilmoittautua sekä syys- että kevätlukukaudella siihen asti, kunnes opiskelijakiintiö (35) täyttyy. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta.

Opintojaksoja avataan myös tarpeen mukaan. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tietoja hakusanalla historia-aineet tai jakson nimellä. Lisätietoja saat opintojen suunnittelijalta.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 9.8. - 8.12.2022


> Ilmoittautuminen aineopintoihin 9.12.2022 - 30.4.2023

> Ilmoittautuminen Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin -jaksolle 5.12.2022 - 3.1.2023

> Ilmoittautuminen Sukupuoli ja seksuaalisuus historiantutkimuksessa -jaksolle 9.12.2022 - 4.1.2023

> Ilmoittautuminen Pitoja ja piirityksiä -jaksolle 9.12.2022 - 16.1.2023

> Ilmoittautuminen Digitaalisen historian työpaja -jaksolle 9.12.2022 - 8.3.2023

> Ilmoittautuminen Tiedon haku ja hallinta -jaksolle 9.12.2022 - 8.3.2023

> Ilmoittautuminen Historiantutkimusmenetelmät -jaksolle 9.12. - 8.3.2023

> Ilmoittautuminen Historiankirjoituksen historia -jaksolle 9.12.2022 - 30.4.2023

Arkeologian aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa ja ne alkavat tammikuussa 2023.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Metodikurssit 10 op:
  • Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset 5 op
  • Arkeologian metodit ja aineistot 5 op
 • Arkeologinen näkökulma menneisyyteen 10 op:
  • Suomen esihistoria 5 op
  • Historiallisen ajan arkeologia 5 op
 • Arkeologian temaattiset opinnot 5 tai 15 op:
  • Kenttätyökurssi 1, 5 op (pakollinen)
  • Opetuskaivaus ja inventointi (5 op) ja Jälkityökurssi (5 op), yht. 10 op
 • Valinnaiset moduuliopinnot 0 tai 10 op:

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.
> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopintojen aloittamiseen vaaditaan edeltävät opinnot: 10 op Historian ja arkeologian perusopintoja tai vastaavat tiedot. Kiintiö 5 opiskelijaa, ks. valintaperusteet ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 9.12.2022 - 5.1.2023

> Ilmoittautuminen Pitoja ja piirityksiä -jaksolle 9.12.2022 - 16.1.2023