Euroopan ja maailman historian oppiaine

Euroopan ja maailman historian oppiaineen vahvuutena on sekä monipuolinen Euroopan historian että globaalien ilmiöiden tarkastelu. Oppiaineen nimi oli 31.12.2023 asti yleinen historia.

Euroopan ja maailman historia selittää yhteiskunnallista muutosta tarkastelemalla pitkäkestoisia ilmiöitä ja prosesseja, jotka usein ulottuvat nykyhetkeen asti. Tutkimme menneisyyttä moninäkökulmaisesti tarkastelemalla ilmiöiden kulttuurisia, taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia ulottuvuuksia. Tutkimuksen kenttä on ajallisesti ja maantieteellisesti rajaamaton.

Tutkimuksemme keskittyy toisaalta Euroopan historiaan ja toisaalta Euroopan ja muun maailman välisen vuorovaikutuksen historiaan. Tavoitteenamme on ymmärtää ylirajaisia ja globaaleja ilmiöitä sekä menneisyyden moniäänisyyttä. Tuomme ajallisen perspektiivin monitieteistä tarkastelua vaativiin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja maailman ilmiöihin. Näitä ovat muun muassa kulttuurinen, sosiaalinen, alueellinen ja lajienvälinen vuorovaikutus. Keskeisiä ovat myös eriarvoisuuden ja kestävyyden kysymykset sekä tiedon rakentuminen ja käyttö polarisoituvassa maailmassa. Läpileikkaavana teemana tutkimuksessamme on liikkuvuus. Myös suomalaisten liikkuvuus maailmalla on keskeisiä tutkimusteemojamme.

Oppiaineen vahvuusalueita ovat:

  • liikkuvuuden ja monikulttuurisuuden historia
  • tiedon, tieteen ja tekniikan historia
  • ihmisen ja muiden eläinten vuorovaikutus ja monilajinen historia

Tutustu Euroopan ja maailman historian oppiaineeseen