Asiasana: Yleinen historia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Työterveyden asiantuntijoilla oli keskeinen rooli ilmansaasteongelman uudelleenmäärittelyssä 1950–1960-luvuilla (Väitös: FM Janne Mäkiranta, 20.5.2022, yleinen historia)

Toisen maailmansodan jälkeen epämääräisestä kaupunki-ilman ongelmasta muodostettiin tieteellinen arvoitus, joka voitiin ratkaista tuottamalla tarpeeksi oikeanlaista tietoa. Tässä kansainvälisessä kehityksessä keskeisin suomalainen toimija oli 1950-luvun alussa perustettu Työterveyslaitos. FM Janne Mäkirannan yleisen historian alan väitöskirja osoittaa, että teollisuusympäristöihin perustuva terveyden asiantuntijuus on ollut kansainvälisesti keskeinen tekijä modernin yhteiskunnan ympäristöongelmien määrittämisessä.

Suomella ei ollut merentakaisia siirtomaita, mutta kulttuurinen kolonialismi kosketti suomalaisiakin

27.01.2022

Vaikka Suomella ei ole ollut omia siirtomaita, myös suomalaiset ovat osallistuneet kolonialistisiin toimiin. Uusi kokoomateos tarkastelee suomalaisten koloniaalista osallisuutta merten takana sekä kulttuurista kolonialismia kotimaassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla. Tutkijoiden mukaan teos tuo tervetullutta historiallista tutkimustietoa suomalaisten toiminnasta erilaisissa koloniaalisissa konteksteissa ja haastaa ajatuksen suomalaisten koloniaalisesta viattomuudesta.

Ylirajainen liikkuvuus ja kulttuurinen vuorovaikutus

Aika

19.3.2021 klo 14.00 - 16.00
Yleisen historian oppiaine ja Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) -tutkimuskeskuksen järjestämään seminaarin, jossa esitellään uutta liikkuvuuden, siirtolaisuuden ja kolonialismin historian tutkimusta sekä viime syksynä toimintansa aloittanutta EU COST Action -hanketta...

Yhteistyö yleisen historian oppiaineessa

Yleisen historian oppiaine tekee laajaa yhteistyötä niin yliopistoyhteisön sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Läheisiä yhteistyökumppaneitamme ovat oman laitoksen ja tiedekunnan oppiaineet, Turun yliopiston muiden tiedekuntien oppiaineet ja muut suomalaiset yliopistot sekä monialaiset verkostot ja organisaatiot, joissa olemme mukana edistämässä kansainvälisen historian tutkimusta ja merkitystä yhteiskunnassa. Tutkimushankkeet ja yksittäiset tutkijat toimivat lisäksi lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusverkostoissa.

Yleisen historian oppiaine

Yleinen historia on maailman historiaa. Oppiaineen vahvuutena on sekä monipuolinen Euroopan historian että globaalien ilmiöiden tarkastelu.

Tutkimus yleisen historian oppiaineessa

Yleisen historian tutkimus on lähtökohtaisesti kansainvälistä ja ylirajaista. Vahvuutemme on monipuolinen Euroopan ja muun maailman historian tuntemus, joka auttaa ymmärtämään globalisoitumista ja eurooppalaisen maailman suhdetta muihin kulttuureihin. Myös suomalaisten yhteydet maailmalle ovat tutkimusteemojamme.

Opiskelu yleisen historian oppiaineessa

Yleisen historian koulutus tuottaa kansainvälisen historian asiantuntijoita. Opinnot tarjoavat monipuolisia valmiuksia aloille, jotka edellyttävät eri yhteiskuntien ja kulttuurien tuntemista. Opinnot pätevöittävät myös tiedon analysointiin ja kirjalliseen työskentelyyn liittyviin viestintäalan tehtäviin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.