Suomen historian oppiaine

Suomen historian oppiaineessa luodaan laaja-alainen kuva oman maan historiasta. Kansainvälistyvässä maailmassa on tärkeää liittää Suomen historia laajempiin yhteyksiinsä, osaksi Itämeren ja Euroopan historiaa.

Osaamisemme painottuu liiketoiminnan, kuluttamisen sekä sukupuoli- ja kaupunkikulttuurin historiaan. Myös aate- ja oppihistoria sekä arkistotieteellinen historiantutkimus ovat vahvasti edustettuina. Suomen historian oppiaineen tutkijat tarkastelevat monitahoisesti Suomen historiaa keskiajan ja esimodernin maailman ilmiöistä modernin yhteiskunnan muodostumiseen.

Tutustu Suomen historian oppiaineeseen