Opiskelu Suomen historian oppiaineessa

Suomen historiaa on ollut mahdollista opiskella Turun yliopistossa aina sen perustamisajoista lähtien. Oppiaine tarjoaa monipuolista ja laaja-alaista opetusta, jonka painopisteenä on Suomen historia keskiajalta nykypäivään.

Annamme opetusta kandidaatti-, maisteri- ja tohtorintutkinnon tasolla. Suomen historian pääaineopiskelijat voivat hakea myös Åbo Akademin kanssa yhteistyössä järjestettyihin Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin.

Oppiaineen opetus ja tutkimus ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnettuja ja tunnustettuja. Suomen historian oppiaine on merkittävä ja laajasti verkostoitunut yhteisö, jonka leimallisena piirteenä on henkilökunnan, opiskelijoiden ja tutkijoiden aktiivinen vuorovaikutus sekä hyvä ja välitön yhteishenki.

Tarjoamme opiskelijoillemme monipuolista opetusta sekä yksilöllistä ohjausta. Opetushenkilökuntamme on perehtynyt Suomen historiaan keskiajalta 1900-luvulle, mikä antaa opetukselle vankan pohjan. Opintomme koostuvat monipuolisesta yhdistelmästä metodisiin kysymyksiin sekä temaattisiin kokonaisuuksiin painottuvia kursseja.