Yhteistyö Suomen historian oppiaineessa

Teemme kiinteästi yhteistyötä tutkimuksessa ja opetuksessa.

Kumppaneitamme ovat muun muassa Uppsalan yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Kansallisarkisto, Svenska litteratursällskapet i Finland, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Turun Museokeskus, Turun kauppakamari sekä Perheyritysten liitto. Suomen historian oppiaineella on myös oma kokoelmansa (SUHI) Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistossa (HKT-arkisto). Kokoelman tiedot löytyvät arkiston Aineistot -sivulta.

Pääaineopiskelijamme voivat hakea opiskelupaikkaa arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin (120 op). Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhdessä tarjoamat kaksikieliset maisteriopinnot luovat laaja-alaisen kuvan arkistoalan ja asiakirjahallinnan kehityksestä, teorioista ja käytännön työstä.

Pidämme aktiivisesti yhteyttä opiskelijoihin sekä alumneihin.