Palveluita historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkisto

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkisto (HKTL-arkisto) tarjoaa tutkijoiden ja tutkimushankkeiden tuottamille tutkimusaineistoille asianmukaiset ja pitkäkestoiset säilytysmahdollisuudet sekä neuvoo tutkijoita tutkimuseettisten periaatteiden noudattamisesta aineistoja muodostettaessa.

> HKTL-arkiston verkkosivusto

Nuoperi – nuorisotyön tallentaja

Nuorisotyön tallentaja Nuoperi on kerännyt ja tallentanut suomalaiseen nuorisotyöhön liittyvää muistitietoa ja aineistoa vuodesta 2002 lähtien. Arkistoidut aineistot ovat tutkimuksen ja opetuksen käytössä.

> Nuoperin verkkosivusto