Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkisto

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkisto, eli HKTL-arkisto, sisältää laitoksen oppiaineiden tutkimus- ja opetustoiminnan tuloksena syntyneitä kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisia kokoelmia. Arkistoaineistojen käyttö on rajattu tutkimukseen, opetukseen ja museotoimintaan.