Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa

Filosofia tutkii tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä. Filosofian ongelmia pyritään ratkaisemaan argumentoinnin avulla ja argumenttien arviointi on olennainen osa filosofiaa. 

Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimen yliopiston väylähaussa.

Filosofian perusopinnot 25 op

Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaatiota.

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena. Perusopinnot alkavat syyskuussa 2022. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja lukuvuoden aikana. Osan jaksoista voi suorittaa kirjatenttinä, osaan kuuluu myös luento-opetusta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus filosofiaan 3 op
 • Filosofian historia 3 op
  Luennot TY:ssa
 • Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
 • Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op
  Luennot TY:ssa
 • Metafysiikka I 3 op
  Luennot TY:ssa
 • Etiikka I 3 op
 • Yhteiskuntafilosofia I 3 op
  Luennot TY:ssa
 • Klassikko 4 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista opintojaksojen ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea myös yksittäisten opintojaksojen tietoja hakusanalla filosofia tai opintojakson nimellä.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 8.8.2022 alkaen (linkki tulossa)

"Filosofian opinnot antavat valmiuksia kriittiseen ajatteluun. Opintojen avulla oppii hahmottamaan erilaisia käsitteellisiä kokonaisuuksia, jäsentämään kysymyksiä ja perustelemaan omia mielipiteitään."

"Filosofisten kysymysten vaikeuden vuoksi opiskelu tarjoaa monia älyllisiä haasteita."