Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa

Filosofia tutkii tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä. Filosofian ongelmia pyritään ratkaisemaan argumentoinnin avulla ja argumenttien arviointi on olennainen osa filosofiaa. 

Filosofian opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaussa ja avoimen yliopiston väylän kautta. Tutustu tutkintokoulutuksen esittelyyn ja avoimen yliopiston väylähakuun.

Filosofian perusopinnot 25 op

Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaatiota.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus filosofiaan 3 op
  • Filosofian historia 3 op
  • Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
  • Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op
  • Metafysiikka I 3 op
  • Etiikka I 3 op
  • Yhteiskuntafilosofia I 3 op
  • Klassikko 4 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot alkavat seuraavan kerran syyslukukaudella 2021.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2021 - 2022 (julkaistaan touko-kesäkuussa).

"Filosofian opinnot antavat valmiuksia kriittiseen ajatteluun. Opintojen avulla oppii hahmottamaan erilaisia käsitteellisiä kokonaisuuksia, jäsentämään kysymyksiä ja perustelemaan omia mielipiteitään."

"Filosofisten kysymysten vaikeuden vuoksi opiskelu tarjoaa monia älyllisiä haasteita."