Mistä puhumme, kun puhumme sukupuolesta? - Sukupuolta koskeva ymmärryksemme on muutoksessa. Sukupuolentutkimuksen opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää kriittistä ajatteluaan ja oppia ymmärtämään sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiä.

Sukupuolentutkimus on ihmistieteiden risteyskohtaan kehittynyt tieteenala, joka tutkii – kuvaa, analysoi ja selittää – sukupuolta ja seksuaalisuutta kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Sukupuolentutkimus on perustavassa merkityksessä kriittistä tutkimusta. Se problematisoi arkiajattelussa ilmenevän naisten ja miesten välisen jaottelun ja suhteen itsestäänselvyyden. Tämä suhde ilmenee lähes kaikilla elämän alueilla, arkisista elämänkäytännöistä taiteellisiin ja tieteellisiin hankkeisiin.

Sukupuolentutkimuksen ydinkysymyksiä ovat keskustelut sukupuolen ja sukupuolieron historialli­sista, kulttuurisista ja sosiaalisista suhteista: Millaiseksi sukupuoli jäsentyy ajattelussa, kie­lessä ja arjen käytännöissä? Miten sukupuolikategoria muodostuu ja uusiutuu? Mitä suku­puoli merkitsee eri aikoina ja eri tilanteissa? Miten sukupuoli kytkeytyy kysymyksiin vallasta, eroista ja arvoista?

Sukupuolieron ja tasa-arvon lisäksi sukupuolentutkimuksen teemoja ovat sek­suaalinen identiteetti, seksuaalisuus ja ruumiillisuus. Näitä teemoja tutkitaan mm. tietoteorian, politiikan teorian, estetiikan, taiteiden ja kulttuurintutkimuksen sekä etiikan kannalta.

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan historian ja yhteiskunnan sukupuolittuneisiin olosuhteisiin, naiskysymyksen ja feministisen ajattelun aatehistoriaan sekä valikoiden nykyisen sukupuolentutki­muksen keskeisiin alueisiin. Tarkastelu kohdistuu pääasiassa kehitykseen länsimaissa sekä erityisesti Suomessa ja Pohjoismaissa. Asiasisältöjen ohella perehdytään myös sukupuolen­tutki­muksen teoreettisiin perusteisiin, metodeihin ja käsitteisiin.

Perusopinnot alkavat elo-syyskuussa 2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opinnot järjestään verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna Turun yliopistossa. Yksittäisinä jaksoina voi opiskella Sukupuolentutkimuksen perusteet -jakson sekä syys- että kevätlukukaudella, Sukupuoli ja seksuaalisuus historian tutkimuksessa: teoreettisia ja metodologisia näkökulmia -jakson kevätlukukaudella.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op
  Lähiopetus 29.8. - 18.10.2022 tai itsenäisesti suoritettava HILMA-verkoston verkkokurssi koko lukuvuoden ajan.
 • Tieteenkritiikki ja klassikot 10 op:
  • Feministinen tieteenkritiikki 5 op
  • Feministisen ajattelun klassikot 5 op
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 5 op
 • Sukupuolentutkimuksen teemoja 5 op (valitaan yksi): Postkoloniaaliset feminismit, Transtutkimus I, Miestutkimus, Seksuaalisuus.
  Seksuaalisuus-teema: Sukupuoli ja seksuaalisuus historian tutkimuksessa: teoreettisia ja metodologisia näkökulmia 5 op, verkko-opinnot 9.12. - 12.3.2023

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt. opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 9.8. - 31.8.2022 (kiintiö 5)

> Ilmoittautuminen syyslukukauden Sukupuolentutkimuksen perusteet -jaksolle 9.8. - 15.11.2022 (kiintiö 20)

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden Sukupuolentutkimuksen perusteet -jaksolle 9.12.2022 - 15.4.2022 (kiintiö )

> Ilmoittautuminen Sukupuoli ja seksuaalisuus historian tutkimuksessa: teoreettisia ja metodologisia näkökulmia -jaksolle 9.12.2022 - 4.1.2023 (kiintiö 5)

”Koska olen työssäni tekemisissä näiden asioiden kanssa, ajattelin, että on viisainta ottaa selvää aiheesta. Siksi peruskurssi tuli todella tarpeeseen ja sain siitä alkutuntuman aihepiiriin. Toivottavasti kursseja tästä teemasta tulee avoimeen lisää. Tähän täytyy päästä vähän syvemmälle.”