Mistä puhumme, kun puhumme sukupuolesta? - Sukupuolta koskeva ymmärryksemme on muutoksessa. Sukupuolentutkimuksen opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää kriittistä ajatteluaan ja oppia ymmärtämään sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiä.

Sukupuolentutkimus on ihmistieteiden risteyskohtaan kehittynyt tieteenala, joka tutkii – kuvaa, analysoi ja selittää – sukupuolta ja seksuaalisuutta kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Sukupuolentutkimus on perustavassa merkityksessä kriittistä tutkimusta. Se problematisoi arkiajattelussa ilmenevän naisten ja miesten välisen jaottelun ja suhteen itsestäänselvyyden. Tämä suhde ilmenee lähes kaikilla elämän alueilla, arkisista elämänkäytännöistä taiteellisiin ja tieteellisiin hankkeisiin.

Sukupuolentutkimuksen ydinkysymyksiä ovat keskustelut sukupuolen ja sukupuolieron historialli­sista, kulttuurisista ja sosiaalisista suhteista: Millaiseksi sukupuoli jäsentyy ajattelussa, kie­lessä ja arjen käytännöissä? Miten sukupuolikategoria muodostuu ja uusiutuu? Mitä suku­puoli merkitsee eri aikoina ja eri tilanteissa? Miten sukupuoli kytkeytyy kysymyksiin vallasta, eroista ja arvoista?

Sukupuolieron ja tasa-arvon lisäksi sukupuolentutkimuksen teemoja ovat sek­suaalinen identiteetti, seksuaalisuus ja ruumiillisuus. Näitä teemoja tutkitaan mm. tietoteorian, politiikan teorian, estetiikan, taiteiden ja kulttuurintutkimuksen sekä etiikan kannalta.

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan historian ja yhteiskunnan sukupuolittuneisiin olosuhteisiin, naiskysymyksen ja feministisen ajattelun aatehistoriaan sekä valikoiden nykyisen sukupuolentutki­muksen keskeisiin alueisiin. Tarkastelu kohdistuu pääasiassa kehitykseen länsimaissa sekä erityisesti Suomessa ja Pohjoismaissa. Asiasisältöjen ohella perehdytään myös sukupuolen­tutki­muksen teoreettisiin perusteisiin, metodeihin ja käsitteisiin.

Perusopinnot järjestetään itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina, jotka on mahdollista opiskella täysin etäopiskeluna. Perusopinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opintojaksojen suoritusjärjestyksen voi valita itse. Opinnot suositellaan aloittamaan Sukupuolentutkimuksen perusteet -jaksosta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op
    HILMA-verkoston verkkokurssi, jonka voi opiskella myös yksittäisenä jaksona syys- ja kevätlukukaudella
  • Tieteenkritiikki ja klassikot 10 op:
    • Feministinen tieteenkritiikki 5 op
    • Feministisen ajattelun klassikot 5 op
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 5 op
  • Sukupuolentutkimuksen teemat 5 op (valitaan yksi): Miestutkimus, Seksuaalisuus

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Opintoihin ilmoittautuneille pidetään aloitusohjaus 5.9.2023 klo 18 - 19 Zoomissa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Perusopintojen 25 op kiintiö on 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8. - 3.9.2023 Huom. Kiintiö on täynnä.

> Ilmoittautuminen syyslukukauden Sukupuolentutkimuksen perusteet -jaksolle 10.8. - 15.11.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden Sukupuolentutkimuksen perusteet -jaksolle 4.12.2023 alkaen

”Koska olen työssäni tekemisissä näiden asioiden kanssa, ajattelin, että on viisainta ottaa selvää aiheesta. Siksi peruskurssi tuli todella tarpeeseen ja sain siitä alkutuntuman aihepiiriin. Tähän täytyy päästä vielä syvemmälle!”