Mistä puhumme, kun puhumme sukupuolesta? - Sukupuolta koskeva ymmärryksemme on muutoksessa. Sukupuolentutkimuksen opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää kriittistä ajatteluaan ja oppia ymmärtämään sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiä.

Sukupuolentutkimus on ihmistieteiden risteyskohtaan kehittynyt tieteenala, joka tutkii – kuvaa, analysoi ja selittää – sukupuolta ja seksuaalisuutta kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Sukupuolentutkimus on perustavassa merkityksessä kriittistä tutkimusta. Se problematisoi arkiajattelussa ilmenevän naisten ja miesten välisen jaottelun ja suhteen itsestäänselvyyden. Tämä suhde ilmenee lähes kaikilla elämän alueilla, arkisista elämänkäytännöistä taiteellisiin ja tieteellisiin hankkeisiin.

Sukupuolentutkimuksen ydinkysymyksiä ovat keskustelut sukupuolen ja sukupuolieron historialli­sista, kulttuurisista ja sosiaalisista suhteista: Millaiseksi sukupuoli jäsentyy ajattelussa, kie­lessä ja arjen käytännöissä? Miten sukupuolikategoria muodostuu ja uusiutuu? Mitä suku­puoli merkitsee eri aikoina ja eri tilanteissa? Miten sukupuoli kytkeytyy kysymyksiin vallasta, eroista ja arvoista?

Sukupuolieron ja tasa-arvon lisäksi sukupuolentutkimuksen teemoja ovat sek­suaalinen identiteetti, seksuaalisuus ja ruumiillisuus. Näitä teemoja tutkitaan mm. tietoteorian, politiikan teorian, estetiikan, taiteiden ja kulttuurintutkimuksen sekä etiikan kannalta.

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan historian ja yhteiskunnan sukupuolittuneisiin olosuhteisiin, naiskysymyksen ja feministisen ajattelun aatehistoriaan sekä valikoiden nykyisen sukupuolentutki­muksen keskeisiin alueisiin. Tarkastelu kohdistuu pääasiassa kehitykseen länsimaissa sekä erityisesti Suomessa ja Pohjoismaissa. Asiasisältöjen ohella perehdytään myös sukupuolen­tutki­muksen teoreettisiin perusteisiin, metodeihin ja käsitteisiin.

Perusopinnot voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Perusopinnot alkavat syyskuussa 2024 ja ne voi opiskella yhden lukuvuoden aikana. 

Sukupuolentutkimuksen perusteet -jakson voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Jakso on tarjonnassa myös kesällä 2024.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op
    HILMA-verkoston kurssi, jonka voi opiskella myös yksittäisenä itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina syys- ja kevätlukukaudella
  • Tieteenkritiikki ja klassikot 10 op: 
    • Feministinen tieteenkritiikki 5 op
    • Feministisen ajattelun klassikot 5 op
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 5 op
  • Sukupuolentutkimuksen teemat 5 op: valitaan yksi: Miestutkimus 5 op, Seksuaalisuus 5 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Perusopintojen 25 op kiintiö on 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 9.8. -
> Ilmoittautuminen Sukupuolentutkimuksen perusteet -jaksolle 9.8. -

> Ilmoittautuminen Sukupuolentutkimuksen perusteet -jaksolle 10.8.2023 - 31.5.2024

”Koska olen työssäni tekemisissä näiden asioiden kanssa, ajattelin, että on viisainta ottaa selvää aiheesta. Siksi peruskurssi tuli todella tarpeeseen ja sain siitä alkutuntuman aihepiiriin. Tähän täytyy päästä vielä syvemmälle!”