Asiasana: sukupuolentutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Asiantuntijuutta koskevien käytäntöjen muuttaminen on koko työpaikan yhteinen tehtävä (Väitös: FM Mari Kupiainen, 30.8.2019, sukupuolentutkimus)

Turun yliopistossa väittelevä Mari Kupiainen selvitti väitöstutkimuksessaan osaamisen ja asiantuntijuuden rakentumista sukupuoleen sidottuna asiana. Väittelijä purki väitöskirjassaan sukupuolineutraaliuteen nojaavaa oletusta siitä, ettei sukupuolella ole merkitystä nykyaikaisessa asiantuntijatyössä. Tarkastelemalla puheessa tuotettuja osaamista ja sukupuolta jäsentäviä merkityksenantoja sekä niiden suhdetta asiantuntijuuden kehittämiseen väittelijä osoitti, että puhetavoissa rakennetaan, usein epäsuorasti, käsitystä sukupuoleen sidotusta osaamisesta.