Asiasana: mediatutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Sosiaalisessa mediassa aktiiviset vanhemmat naiset haastavat ikään ja ikääntymiseen liittyviä käsityksiä (Väitös: FM Hanna Varjakoski, 4.3.2023, mediatutkimus)

Media on yksi keskeinen areena, jossa vanhenemiseen liittyviä mielikuvia ja kulttuurisia käsityksiä tuotetaan. Vanhenemisen kuvastoihin väitöstutkimuksessaan perehtyneen FM Hanna Varjakosken mukaan on tärkeää purkaa kielteissävytteisiä ja ikäsyrjiviä ikääntymiskäsityksiä ja -kuvastoja ja tuottaa myönteisempää mediasisältöä ikääntymisestä ja vanhemmista ihmisistä.

Kehopositiivinen media voi auttaa yksilöä tiedostamaan kehollisen kokemusmaailmansa ja irrottautumaan esineellistävästä kehosuhteesta (Väitös: FM Kaisu Hynnä-Granberg, 9.12.2022, mediatutkimus)

2010-luvun aikana Suomessakin yleistynyt kehopositiivisuusliike korostaa jokaisen kehon arvoa mahdollisesta ihanteista poikkeavasta koosta tai muusta ulkomuotoon liittyvästä tekijästä riippumatta. FM Kaisu Hynnä-Granberg perehtyi mediatutkimuksen alan väitöskirjassaan suomalaiseen kehopositiiviseen mediaan. Tutkimus osoitti, että kehopositiivinen media avaa mahdollisuuksia päästä kosketuksiin kehon ja sen tunteiden kanssa. Tämä on erityisen tärkeää kehoihanteita suurikokoisemmille henkilöille, joiden kehoja vallitseva kulttuuri kohtelee ratkaisua vaativana ongelmana.  

Sosiaalisen median vanhemmuussisällöt raivostuttavat, ilahduttavat ja pitkästyttävät (Väitös: YTM Mari Lehto, 12.11.2021, Mediatutkimus)

Sosiaalisen median tunnekokemuksien monimerkityksellisyys yhdessä äitiyden kulttuuristen normien kanssa sitouttavat äitejä verkon vanhemmuuskulttuureihin. Ristiriitaisuuden tunne on äitien somekokemuksien ytimessä. Tämä käy ilmi YTM Mari Lehdon Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöksessä.

Populaarikulttuurin tutkimuksen seminaarissa avataan Euroviisujen poliittisia ulottuvuuksia

26.04.2019

Eurovision laulukilpailu on viihteellinen mediatapaus, johon on sen pitkän historian aikana kytkeytynyt monenlaisia poliittisia jännitteitä. Kilpailussa on juhlittu Euroopan yhdentymistä ja käsitelty eri alueiden välisiä ristiriitoja. Turun yliopistossa järjestettävässä seminaarissa ”Popular Culture and Politics in the Eurovision Song Contest” paneudutaan Euroviisujen poliittisiin ulottuvuuksiin monista eri näkökulmista.