Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA) -hankkeelle Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston jatkorahoitus

14.06.2022

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt Turun yliopistosta johdetulle IDA-konsortiolle jatkorahoituksen.

Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasosen johtama Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa -ohjelman konsortio Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA) on saanut Suomen Akatemian yhteydessä toimivalta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN) jatkorahoituksen. Neuvosto päätti 13.6.2022 vuoden 2019 ohjelmiin valittujen konsortioiden jatkorahoituksesta.

IDA-hankkeessa analysoidaan datavetoisen kulttuurin vaikutusta sosiaalisiin rooleihin ja suhteisiin sekä niihin liittyviä haavoittuvuuksia. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan, miten intiimiyttä ja yksityisenä pidettyjä asioita hyödynnetään luovilla aloilla, politiikassa ja muissa julkisissa ammateissa sekä erilaisissa sosiaalisissa yhteyksissä.

Hankkeen työpaketeissa kehitellään kokeellisia menetelmiä datavuotojen tutkimiseksi ja pyritään edistämään avoimia, yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja henkilökohtaisen datan keräämiseen, jakamiseen, hallintaan ja käyttöön.

Hankkeen työpaketteja ”Digitaaliset intiimiydet”, ”Politisoidut intiimiydet” ja ”Oikeudelliset intiimiydet” johdetaan Turun yliopistossa.

Vuoden 2019 myöntöuutisen voi lukea täällä.

> Rahoitettavat hankkeet Suomen Akatemian verkkosivuilla

> IDA-hanke

Luotu 14.06.2022 | Muokattu 14.06.2022