Haluatko tutustua Itä-Aasian valtioiden - Kiinan, Japanin ja Koreoiden - historiaan, politiikkaan ja talouteen? Itä-Aasian opinnoilla voit lisätä tietämystäsi alueen yhteiskunnista ja talouselämästä.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opintojaksot järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen (CEAS) kanssa. CEAS on Suomen ainoa Itä-Aasian nyky-yhteiskuntia yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tutkiva akateeminen yksikkö.

Kurssit sisältyvät CEASin koordinoiman The Finnish University Network for Asian Studies (Asianet) -verkoston tarjontaan. Asianet-sivustolta löydät lisätietoja kaikista verkoston kursseista.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Opintojaksot järjestetään verkko-opintona, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Tutustu opintojen sisältöön, aikatauluihin ym. opinto-opaassa, ks. Toteutukset.

Alla olevat opetusaikataulut koskevat lukuvuotta 2022 - 2023. Lukuvuoden 2023 - 2024 tiedot julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksoille alkaa 10.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 4.12.2023. Kiintiö 2 - 5 opiskelijaa/opintojakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

Opintojaksot:

Johdatus Itä-Aasiaan 3 op (MOOC)

Kurssi johdattaa opiskelijan Kiinan, Etelä-Korean, Pohjois-Korean ja Japanin historiaan ja nyky-yhteiskuntiin. Kurssilla tutustutaan maiden poliittisiin järjestelmiin ja erityispiirteisiin kuten Kiinan puolue-valtiojärjestelmä, tarkastellaan talouden kehityskaaria ja pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten väestön ikääntyminen, työelämän haasteet ja naisten ja vähemmistöjen asema.

> Kurssin esittely Asianetin sivulla

Itä-Aasian uutismedia 2 op

Kurssi on tarkoitettu Johdatus Itä-Aasiaan -kurssin suorittaneille tai sille ilmoittautuneille. Kurssilla pääset soveltamaan johdatus-kurssilla oppimaasi perehtymällä Itä-Aasian maiden uutismedioihin ja mediakulttuureihin. Lisäksi opit käyttämään mediamateriaaleja tutkimusaineistona.

Introduction to Chinese History 5 ECTS

General course of Chinese history from the beginning of the Chinese civilization to the present, its major phases, events, personages and developments. Online course with lectures and literature. This course does not have a fixed schedule. When you have watched the lectures and read the obligatory materials you can take the exam. A home exam is arranged once a month.

> Presentation of the course on Asianet's website

Introduction to Chinese Contemporary History 5 ECTS

This course introduces students to Chinese contemporary history from the 1949 revolution to the present. The central theme in the course is to follow the folding and unfolding of the Communist experiment in China and the emergence of a new economic and political superpower by the early 21st century. This course does not have a fixed schedule. When you have watched the online lectures and read the obligatory materials you can take the exam. A home exam is arranged once a month.

> Presentation of the course on Asianet's website

Introduction to Mongolian Politics and Society 2 ECTS

This course is designed to help to help students understand the dynamics of Mongolian politics by exploring major points in Mongolian political history. Online lectures on Moodle and a final exam. You are recommended, but not required, to read the suggested literature. This course does not have a fixed schedule. When you have watched the lectures you can take the exam. A home exam is arranged once a month.

> Presentation of the course on Asianet's website

Kiinan poliittinen järjestelmä 3 op

Kurssi perehdyttää Kiinan omaperäiseen poliittiseen järjestelmään. Kurssilla tutustutaan nyky-Kiinan keskeisiin poliittisiin instituutioihin, niissä tapahtuneisiin muutoksiin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Kurssi antaa hyvät valmiudet analysoida Kiinan politiikan tapahtumia poliittisen järjestelmän lähtökohdista käsin.

Kurssilla on kuusi temaattista kokonaisuutta. Kurssi etenee kahden viikon jaksoissa niin, että jokaiseen teemaan voi käyttää kaksi viikkoa. Oppikirja: Kiinan poliittinen järjestelmä. Kirjoittajat: Mattlin, Paltemaa, Vuori. Vastapaino 2023., lisäksi lukumateriaaleja, podcasteja. Suorituksena monivalintatehtäviä ja lyhyitä kirjoitustehtäviä.

> Kurssin esittely Asianetin sivulla

Project Management in China and East Asia 4 ECTS

This course introduces students to project management in general and in East Asia in particular. Students learn to design and plan a concrete (notional) project, organize and manage resources to achieve the specific project goals, outcomes and outputs. Online lectures, exercises (Logical framework, WBS-diagram, GANTT chart, budget), reading materials, short summaries of country specific lectures, final project proposal.

> Presentation of the course on Asianet's website