Haluatko tutustua Aasian valtioiden historiaan, politiikkaan ja talouteen? Itä-Aasian opinnoilla voit lisätä tietämystäsi alueen yhteiskunnista ja talouselämästä.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opintojaksot järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen (CEAS) kanssa. CEAS on Suomen ainoa Itä-Aasian nyky-yhteiskuntia yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tutkiva akateeminen yksikkö.

Kurssit sisältyvät CEASin koordinoiman The Finnish University Network for Asian Studies (Asianet) -verkoston tarjontaan. 

Opintojaksot järjestetään jaksosta riippuen syys- ja/tai kevätlukukaudella verkko-opintona, jotka voi opiskella täysin etäopiskeluna, ks. opinto-opas (syyslukukauden tiedot julkaistaan viimeistään 15.6., kevätlukukauden tiedot 15.11.).

Ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksoille alkaa 12.8., kevätlukukauden jaksoille 3.12. Kiintiö 3 - 5 opiskelijaa/opintojakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, kiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit alla.

Johdatus Itä-Aasiaan 3 op (MOOC)

Kurssi johdattaa opiskelijan Kiinan, Etelä-Korean, Pohjois-Korean ja Japanin historiaan ja nyky-yhteiskuntiin. Kurssilla käsitellään alueen poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia peruspiirteitä ja nykyhaasteita.

> Kurssin esittely Asianetin sivulla
> Opinto-opas
> Ilmoittautuminen 12.8. -

Johdatus Etelä-Aasiaan 3 op (MOOC)

Kurssilla tutustutaan Etelä-Aasian maiden lähihistorian päävaiheisiin ja alueen rooliin kansainvälisessä kontekstissa. Kurssilla opit tuntemaan Afganistanin, Bangladeshin, Pakistanin ja erityisesti Intian nyky-yhteiskuntien kehityslinjat ja suurimmat haasteet.

> Kurssin esittely Asianetin sivulla 
> Opinto-opas
> Ilmoittautuminen 

Johdatus Kaakkois-Aasiaan 3 op (MOOC)

Kurssi johdattaa Kaakkois-Aasian kulttuuriseen ja uskonnolliseen moninaisuuteen, nyky-yhteiskuntiin ja talouteen. Alueeseen tutustutaan eri teemojen kautta. Keskeisiä aiheita ovat talouden kehitys ja kestävän kehityksen kysymykset kuten ympäristöongelmat ja kansalaisyhteiskunta. Kurssi käsittelee myös alueellista yhteistyötä Mekong-joen alueella, ASEANin piirissä ja muuttoliikkeen hallinnassa.

> Kurssin esittely Asianetin sivulla 
> Opinto-opas
> Ilmoittautuminen 

Introduction to Chinese History 5 ECTS credits

The course introduces students to Chinese history from the Stone Age to the present. The focus is on the political development and change of the Chinese state and society, classical Chinese political philosophy and statecraft, dynastic political system and its cycles of rise and fall, the dynamics of the interaction between ‘barbarians’ and the Chinese civilization as well as Western influence in China. Also the modern and contemporary histories of China are introduced and the historical roots of the modern Chinese society discussed during the course.

> Kurssin esittely Asianetin sivulla
> Opinto-opas
> Ilmoittautuminen

Introduction to Business in Asia 3 ECTS credits (MOOC)

This course provides you with basic information about business in this macro-region. Students will learn transferable skills such as searching and summarizing new information, and identifying and understanding key issues related to business in Asia.

The course covers the three major regions in Asia: East, South and Southeast Asia, with specific focus on China and India.

> Kurssin esittely Asianetin sivulla 
> Opinto-opas
> Ilmoittautuminen