Haluatko tutustua Itä-Aasian valtioiden - Kiinan, Japanin ja Koreoiden - historiaan, politiikkaan ja talouteen? Itä-Aasian opinnoilla voit lisätä tietämystäsi alueen nyky-yhteiskunnista ja talouselämästä.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen (CEAS) kanssa. CEAS on Suomen ainoa Itä-Aasian nyky-yhteiskuntia yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tutkiva akateeminen yksikkö. Kurssit sisältyvät CEASin koordinoiman The Finnish University Network for Asian Studies (Asianet) -verkoston tarjontaan.

Opintojaksot järjestetään verkko-opintona, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-opaassa:

> Opinto-opas

Syyslukukausi 2021:

  • Introduction to Chinese History 5 ECTS, 6.9. - 31.12.2021
  • Johdatus Itä-Aasiaan 3 op (MOOC), 1.10. - 15.12.2021
  • Itä-Aasian uutismedia 2 op, 15.11. - 15.12.2021. Kurssi on tarkoitettu jatko-osaksi Johdatus Itä-Aasiaan -kurssin suorittaneille tai kurssille ilmoittautuneille.
  • Introduction to Mongolian Politics and Society 2 ECTS, 1.10. - 31.12.2021
  • Introduction to Chinese Contemporary History 5 ECTS, 4.10. - 31.12.2021

Kevätlukukausi 2022:

Ilmoittautuminen: Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä (tulossa).