Lauri Paltemaa

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus (CEAS)

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus (CEAS) on Suomen ainoa Itä-Aasian nyky-yhteiskuntia yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tutkiva akateeminen yksikkö. Keskuksen vahvuusalueita ovat alueen poliittisten ja sosiaalisten ilmiöiden sekä nykyhistorian aiheiden tutkimus.

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen toiminta

Itä-Aasian tutkimuksen maisteriohjelma

Itä-Aasian tutkimuksen maisteriohjelma (Master's Degree Programme in East Asian Studies, EAST) on kaksivuotinen englanninkielinen kokonaisuus, joka syventää opiskelijoiden tietoja Itä-Aasiasta nyky-yhteiskunnissa. Siihen voivat hakea koti- ja ulkomaiset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon.

Itä-Aasian sivuaine (Minor in East Asian Studies, MEAS)

Sivuaine antaa yleiskatsauksen Itä-Aasian alueeseen ja valmistaa myöhempiin opintoihin. Kokonaisuus sisältää 4 op kieliopintoja kiinan, japanin tai korean kielessä.

 Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen kieltenopetus

CEAS järjestää kolmen itä-aasialaisen pääkielen opetusta. Kiinassa ja japanissa CEAS:in kurssit ovat intermediate-tasolta ylöspäin, alkeistasoa opetetaan yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa.

Itä-Aasian keskuksen kurssit ovat avoimia kaikille Turun yliopiston opiskelijoille.

Yliopistojen Aasia-verkoston verkko-opinnot

Yliopistojen Aasia-verkostossa (Asianet) voit tehdä Aasia-aiheisia verkko-opintoja Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian yhteiskunnista, kulttuureista ja talouksista. Opinnot suoritettaan kokonaan verkossa. Tarjolla on yli 15 kurssia, joita voi suorittaa yksittäin tai niistä voi koota erikokoisia sivuainekokonaisuuksia. Lisätietoja verkoston sivuilta.

Jatko-opiskelu 

Keskuksella on mahdollista tehdä myös lisensiaatin (VTL) tai tohtorin (VTT) tutkintoon johtavia jatko-opintoja.

Tutkimus

CEASin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa korkeatasoista Itä-Aasian yhteiskuntien tutkimusta Suomessa, kouluttaa ensiluokkaisia alueen tutkijoita ja tarjota myös laajalle yleisölle suunnattua tutkimukseen perustuvaa tietoa Itä-Aasiasta. CEASin maisteri- ja tohtoriopintoihin hakeutuu opiskelijoita ympäri maailmaa.

CEASissa on keskimäärin kymmenen työntekijää ja useita vierailevia tutkijoita ja tohtoriopiskelijoita, jotka tutkivat nykyajan Kiinaa, Etelä-Koreaa, Pohjois-Koreaa ja Japania.

CEAS on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuskonsortiossa "Security in China", jota johtavat CEAS:in johtaja, professori Lauri Paltemaa ja Tampereen yliopiston professori Juha A. Vuori.

Lue lisää tästä ja muista käynnissä olevista tutkimusprojekteista englanninkielisiltä verkkosivuiltamme. 

 

 

  Twitter        LinkedIn

Sitaatti soc Paltemaa 1
Ohjelmamme tarjoaa suomen mittakaavassa ainutlaatuisen ja Euroopankin mittakaavassa harvinaisen mahdollisuuden opiskella nykyajan Itä-Aasian yhteiskuntia.
Lauri Paltemaa, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen professori