Turun yliopisto laajentaa yhteistyötä Aasian korkeakoulujen kanssa

19.10.2022

Turun yliopiston siemenrahoitusta saaneissa hankkeissa vahvistetaan kestävän kehityksen tutkimus- ja koulutusyhteistyötä suomalaisten ja aasialaisten toimijoiden välillä.

Aasian maihin kohdentuvalla tutkimuksella ja yhteistyöllä on Turun yliopistossa vahvat juuret. Yliopistossa jo 16 vuoden ajan toiminut Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus (CEAS) on Itä-Aasian nyky-yhteiskuntia yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tutkiva akateeminen yksikkö, joka koordinoi myös suomalaisten yliopistojen Aasia-verkostoa. CEAS on myös mukana uudessa ReConnect China -tutkimushankkeessa, jolle myönnettiin hiljattain rahoitus EU:n Horisontti-ohjelmasta. Lisäksi Turun yliopisto vastaa monitieteisen Finland-China Network in Food and Health -verkoston koordinoinnista ja on tarjonnut kiinan kielen pääaineopintoja vuodesta 2021 lähtien.

Yliopiston Aasiaan suuntautuva yhteistyö täydentyi tänä vuonna kahdella uudella hankkeella, joille myönnettiin siemenrahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksen kansainvälisyysohjelman globaalihankkeille suunnatussa Turun yliopiston sisäisessä haussa. Finnish-ASEAN Academic Platform for Sustainable Development (FAPSU) ja Finland-Asia Network for Sustainable Experience Design Education (SEDE-FAN) -hankkeet keskittyvät suomalaisten ja aasialaisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön erityisesti kestävän kehityksen edistämisessä.

Verkostoyhteistyötä kestävyyden koulutuksessa ja opetuksessa

FAPSU-hankkeessa tavoitteena on kehittää joustavaa verkko-opetusta kestävän kehityksen teemoista tasavertaisessa ja moniäänisessä yhteistyössä Kaakkois-Aasian maiden järjestön ASEAN yliopistoverkoston (ASEAN University Network AUN) kumppaniyliopistojen kanssa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kaksi ongelmalähtöiseen opetukseen perustuvaa verkkokurssia kestävästä kehityksestä yhteistyössä AUN kahden temaattisen verkoston kanssa (Ecological education and culture ja Sustainable cities and urban development). Osana hanketta toimitetaan myös aasialaisten yhteistyökumppanien toimittamien lehtien Journal of Management for Global Sustainability ja Journal of Infrastructure Development teemanumerot.

- FAPSU-projekti itsessään vastaa kestävän kehityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin tuottamalla laadukasta ja tietoisuutta lisäävää opetusta aiheesta. Projekti toteutetaan tasavertaisessa yhteistyössä ja korostaen yhteiskunnallista ja monikulttuurista vaikuttamista, kertoo yliopistolehtori Outi Luova Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta.   

Myös SEDE-FAN -hankkeessa keskitytään kestävän kehityksen tukemiseen opetuksessa ja koulutuksessa, mutta pääpaino on kestävän kokemuksen suunnittelussa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa suomalaisten ja aasialaisten korkeakoulujen verkosto, jossa osallistujat voivat vaihtaa kokemuksia ja käytäntöjä kestävän kokemuksen suunnittelun koulutuksesta. SEDE-FAN tarjoaa alustan, jossa eri maissa ja yhteyksissä käytettyjä koulutusmetodeja voidaan kerätä, jakaa, arvioida ja kehittää yhdessä.  

Siemenrahoitus luo pohjaa pysyvämmälle yhteistyölle Aasian toimijoiden kanssa

SEDE-FAN ja FAPSU –hankkeissa tähdätään pitkäaikaisen yhteistyön käynnistämiseen ja ylläpitoon suomalaisten ja aasialaisten toimijoiden välillä. Esimerkiksi suomalaisten yliopistojen Aasia-verkostossa yhteistyötä aasialaisen sisarverkoston kanssa oli suunniteltu jo muutaman vuoden ajan. FAPSU-hanke tarjosi luontevan paikan yhdistää voimat.

- Kun siemenrahoitushaku ilmoitettiin yliopiston sähköpostissa, näimme siinä tilaisuuden aloittaa yhteistyöprojektin kestävän kehityksen tutkimuksessa ja opetuksessa. Siemenrahoitus mahdollisti projektin käynnistämisen ja pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda pohja pysyvälle yhteistyölle AUN-verkoston ja suomalaisten yliopistojen välillä, toteaa Luova.

SEDE-FAN –hankkeen verkostoon on liittynyt Turun yliopiston lisäksi Oulun yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä aluksi yliopistot Etelä-Koreasta ja Singaporesta. Tulevina vuosina on tarkoitus laajentaa verkostoa Kiinaan ja muihin Kaakkois-Aasian maihin.

- Olemme myös kiinnostuneita rakentamaan paikallisverkostoa Turun kaupungin sisällä, jossa uusi Turku Design Studio toimii kestävän elämyssuunnittelun koulutuksen kotina laajalle yleisölle, sanoo konetekniikan professori Yong Se Kim.

Tarkoituksena on saada hankkeeseen mukaan myös startup- ja muita yrityksiä, jotta hankkeen työtä ja tuloksia pystytään paremmin hyödyntämään jatkossa myös teollisuudessa.  SEDE-FAN –hankkeen Kick Off –tilaisuus järjestettiin elokuussa Turussa ja seuraavat tapahtumat järjestetään Etelä-Koreassa ja Singaporessa.

Luotu 19.10.2022 | Muokattu 19.10.2022