Uutuusteos auttaa ymmärtämään Intiaa, Pakistania ja Bangladeshia

19.12.2022

Ensimmäinen suomenkielinen teos oman aikamme Etelä-Aasiasta ”Etelä-Aasian yhteiskunta, kulttuuri ja politiikka” antaa työkaluja ymmärtää Intian, Pakistanin ja Bangaldeshin yhteiskuntaa, taloutta, kulttuuria ja politiikkaa. Yliopistonlehtori Mikko Autereen ja väitöskirjatutkija Hanna Mannilan toimittaman kirjan ovat julkaisseet Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus sekä Yliopistojen Aasia-verkosto.

Etelä-Aasia on kooltaan puolet Euroopan pinta-alasta, mutta siellä asuu lähes kaksi miljardia ihmistä. Alueella puhutaan satoja kieliä ja harjoitetaan kaikkia suuria maailmanuskontoja. Alueella asuvat ihmiset ovat jakautuneet lukemattomiin kasteihin ja yhteiskuntaluokkiin.

Median kautta alueesta välittyy hajanainen kuva, eikä alueesta ole aiemmin julkaistu suomenkielistä kattavaa perusteosta. Nyt julkaistu teos antaa lukijalleen työkaluja ymmärtää Intian, Pakistanin ja Bangladeshin yhteiskuntaa, taloutta, kulttuuria ja politiikkaa

Uutuusteos pureutuu siihen, miten Etelä-Aasian kolme suurinta valtiota kohtaavat yhteiskuntiensa sisällä vallitsevan moninaisuuden nykypäivänä ja miten kolmikko pyrkii vakiinnuttamaan asemansa maailmassa, jonka poliittinen, taloudellinen ja kulttuurinen keskus ei enää sijaitse itsestään selvästi Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa.
Teoksessa tutkijat paneutuvat valtioiden sisä- ja ulkopolitiikkaan, demokratiakehitykseen, talouteen, ympäristöongelmiin, mediaan ja muinaisen kulttuurin sovittamiseen nykypäivän oloihin.

Kirjan tarvetta vahvisti sen valmistumista koordinoineen yliopistojen Aasia-verkoston tarve saada suomenkielinen oppikirja MOOC-kurssilleen "Johdatus Etelä-Aasiaan".

>> Teosta voit tilata Turun yliopiston UTUShopista

Luotu 19.12.2022 | Muokattu 19.12.2022